http://www.charming-amulets.com
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  |  
 ตะกร้าสินค้า (0)  |  
 Bookmark and Share


                                                "กรรมกำหนด"

                "พี่น้องมีอะไรหน่อยก็ทะเลาะวิวาท พี่ไม่ยอมผ่อนปรนน้อง น้องก็ไม่เคารพยำเกรงพี่ เป็นเพราะชาติก่อนต่างขาดเมตตาธรรม ข่มเหงรังแกกัน ชาตินี้ต้องมาเกิดเป็นพี่น้องกันหรือมาแย่งสมบัติกัน พี่น้องต้องกลายเป็นคู่แค้น"

                "สามีภรรยาที่ชอบทำเลาะวิวาทกัน เป็นเพราะชาติก่อนภรรยาคิดร้ายต่อสามี หรือสามีข่มเหงภรรยา จึงเป็นเวรกรรมต่อกัน ชาตินี้จึงต้องมาเกิดเป็นสามีภรรยากันอีก หรือฝ่ายหญิงมาเกิดเป็นชาย หรือฝ่ายชายมาเกิดเป็นหญิง เพื่อใช้หนี้กรรม"

                "ที่ชาตินี้กำพร้าพ่อแม่แต่เด็ก หรือแก่ชราไร้บุตรหลานดูแลเป็นเพราะชาติก่อนทำแท้งหรือฆ่าทารกแรกเกิด ชาตินี้จึงต้องอยู่คนเดียวเป็นกรรมสนอง"

                "ที่ชาตินี้เกิดเป็นทาสหรือคนใช้ ต้องถูกข่มเหงรังแก เป็นเพราะชาติก่อนเป็นเถ้าแก่หรือนายหญิง ใจคอคับแคบโหดร้าย ชาตินี้จึงต้องมาเกิดเป็นนายบ่าวอีกแต่กลับกัน เพื่อเป็นการชดใช้หนี้กรรม"

                "ที่ชาตินี้อยู่อย่างไม่สุขสบาย ยากจนลำบากกินไม่อิ่มท้อง เป็นเพราะชาติก่อน ไม่รักธัญญาหาร กินทิ้งกินขว้างใช้จ่ายฟุ่มเฟือย สุรุ่ยสุร่าย ชาตินี้จึงต้องลำบากยากจน คิดทำการใดก็ประสบแต่ความล้มเหลวอันเป็นกรรมสนอง"

                "ที่ชาตินี้อายุไม่ยืน มีโรคภัยไข้เจ็บอยู่เสมอ เป็นเพราะชาติก่อนชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ไร้เมตตาปรานีต่อสัตว์ ส่งผลให้ชาตินี้ถูกตัดทอนอายุขัย ต้องรับทุกข์ทรมานจากการเบียดเบียนของโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งเป็นกรรมสนอง"

                "ที่ชาตินี้แม้จะใฝ่ธรรมะมุ่งหลุดพ้น ไม่กล้าทำชั่วแม้แต่น้อย มุ่งทำความดีขัดเกลาตน แต่ต้องมีภาระผูกพันทางครอบครัวมาก ไม่อาจปลีกตัวพ้นจากภาวะหน้าที่ เป็นเพราะชาติก่อนติดค้างหนี้สินเขายังไม่ชำระ หรือยังไม่ได้ทดแทนบุญคุณเขา ชาตินี้จึงต้องชดใช้หนี้กรรม ดังนั้น แม้ใจจะใฝ่ธรรมะ คิดบำเพ็ญธรรม ก็ไม่อาจปลดเปลื้องพันทนาการจากทุกข์นั้น"

                "จึงกล่าวได้ว่า ที่ชีวิตในชาตินี้ไม่สมหวัง เป็นเพราะวิบากกรรมจากชาติก่อนเป็นมูลเหตุ วิบากกรรมเหล่านี้ต้องขจัดให้สิ้นเสียก่อน ( โดยการสร้างบุญกุศล ) คิดทำการใดจึงจะราบรื่น ไร้อุปสรรคขวากหนาม แต่ถ้าไม่เชื่อเรื่องกฏแห่งกรรม ชาตินี้ยังคงสร้างสมบาปกรรมต่อไปอีก ทุกภพทุกชาติก็จักชดใช้ไม่รู้จบสิ้น ขอให้ทุก ๆ ท่านทั้งหลายพึงสังวร"

                "- กรรมไม่ดีที่หนักที่สุด จนถึงกับห้ามมรรค ผล นิพพาน คือ กรรมไม่ดีที่ทำต่อพระพุทธเจ้า พระอรหันต์ และมารดาบิดา ก่อนจะทำกรรมใดขอให้น้อมใจนึกถึงพระพุทธเจ้า ทรงเสียสละลำบากเพียงไหน เพื่อสอนให้เชื่อกรรม ไม่ให้ทำกรรมที่ไม่ดีทั้งหลาย ให้ทำแต่กรรมดี"

                "- กรรมดีทางใจที่ควรพร้อมกันทำให้เกิดขึ้นเพื่อความสุขสวัสดีทั้งของตนเองและประเทศชาติคือ ความมั่นคงในพระคุณของพระพุทธเจ้า พระพุทธบารมีนั้นยิ่งใหญ่ไพศาล แผ่ไปทุกหนทุกแห่ง ทุกเวลานาที พึงพร้อมกันน้อมใจรับเพียงด้วยการรำลึกถึงพระพุทธองค์ว่า พุทโธ พุทโธ พุทโธ ในทุกเวลานาทีที่มิได้มีภาระอื่น จะนั่ง นอน ยืน เดิน พึงพร้อมกันทำ อย่าได้ว่างเว้น และทุกคนทำได้ ทุกคนมีเวลามากมาย ในรถที่ติด ในที่นอนที่นอนไม่หลับ ในงานที่มิต้องใช้ความคิดมากมายนัก ในเวลารับประทาน ฯลฯ การภาวนาพุทธโธไม่ใช่งานหนัก ไม่ใช่งานยาก แต่มีคุณมหาศาลเกินกว่าจะมีผู้ใดบอกได้ถูก ผู้ใดทำผู้นั้นจะได้เข้าใจด้วยตนเอง จึงขอให้ทำเพื่อหนีผลแห่งกรรมไม่ดีที่ไม่อาจรู้ได้เห็นได้ ว่ากำลังจะเกิดแก่ชีวิตในวินาทีใด และร้ายแรงเพียงไหน เช่น ที่ได้เกิดขึ้นให้เห็นอยู่แล้วทุกวันนี้ ตั้งจิตขออโหสิกรรมและให้อโหสิกรรม ต่อผู้เป็นเจ้าเวรนายกรรม ต่อผู้ที่ได้ล่วงล้ำก้ำเกินกันทั้งน้อยใหญ่ แล้วภาวนาพุทธโธไว้เถิด ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับใจ ไม่หมดอายุก็จะสวัสดี หมดอายุก็จะไปดี"

               "ปฏิบัติธรรมอย่าข้ามขั้นตอน อย่าย้อนความหมาย"

               "พระพุทธองค์ ทรงประกาศหลักสำคัญ หรือที่เรียกว่า" "หัวใจของพระพุทธศาสนา" "ดังนี้คือ"

               "ขั้นที่ ๑ ไม่ทำชั่วทั้งปวง"

               "ขั้นที่ ๒ เพียรสร้างความดีให้ถึงพร้อม"

               "ขั้นที่ ๓ ชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส"

               "นั้นก็คือ อยากเป็นคนปกติต้องละชั่วให้ได้เสียก่อน เมื่อละชั่วแล้วก็ต้องเพียรพยายามสร้างสมคุณงามความดี และคนที่ทำความดีสะสมไว้มากมายนับชาติไม่ถ้วน เรียกว่า เกิดเป็นบารมีแล้วก็ต้องไม่หยุดอยู่แค่ความดี เพราะขั้นสูงสุดคือ ชำระดวงจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใส ไม่ติดข้องใด ๆ ในโลกีย์ สามารถเข้าสู่โลกกุตตระ"

               "แต่เวลานี้คนที่อยากปฏิบัติธรรมมักเข้าใจผิดว่าฆราวาสหรือผู้ครองเรือนปฏิบัติธรรมไม่ได้ ต้องหลีกหนีครอบครัวไปไกล ๆ จึงจะเรียกว่าปฏิบัติธรรม ทำให้เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ บางรายทิ้งลูกอ่อนพึ่งคลอดได้ ๒ เดือนไว้ให้ยายซึ่งแก่ชราแล้วเลี้ยงแทน เป็นต้น"

               "วิธีแก้กรรมให้ตนเองได้ผลดีเร็วขึ้น"

               "เวลาที่ทำบุญหรือทำความดีอะไรทุกครั้ง นอกจากจะทำบุญเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแล้ว เช่น การใส่บาตร การถือศีล และอื่น ๆ การพูดคุยธรรมะ การช่วยให้ผู้อื่นสบายใจ ชี้แนะทางแก้ไขปัญหาชีวิต การทำความสะอาดห้องพระ การถวายน้ำเปล่าแก่พระพุทธเพียง ๑ แก้ว การร่วมอนุโมทนาการทำความดีของผู้อื่น โดยการใช้จิตน้อมไปทางบุญกุศล การกวาดใบไม้ทำสวน การทำความสะอาดห้องน้ำของส่วนรวม ความที่มีจิตใจดีหรือตั้งใจดีทั้งหมด การดูแลคนแก่ เด็ก ฯลฯ ทั้งหมดนี้เป็นมหากุศลทั้งสิ้น ให้ตั้งนะโม ตัสสะ ภะคะวะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ ๓ จบทุกครั้ง ( ขอให้พระพุทธเจ้าเป็นพระประธาน ) เพราะพระบารมีพระพุทธเจ้าเปิด ๓ ภพ ( โลก ) สวรรค์ มนุษย์ นรก เจ้ากรรมนายเวร จะอยู่ภพภูมิไหน เช่น นรกขุมสุดท้าย ( ๑๘ ) เจ้ากรรมนายเวรจะอโหสิกรรมหมดรวดเร็ว แล้วควรกรวดน้ำลงดินทุกครั้ง แม่พระธรณี แม่พระคงคาเป็นทิพย์พยาน เพราะท่านก็สำเร็จพระอรหันต์แล้ว ลูกได้ทำความดี เช่น ทำบุญกุศลใส่บาตร ฯลฯ ขอถวายบุญกุศลแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๕ พระองค์ ขอให้ทุกพระองค์นำส่งบุญให้ลูกมีเดช ปัญญา โภคะ ( ความสมบูรณ์ ) เพื่อจะได้อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร ( วิญญาณโปร่งใส ) ทุกภพทุกชาติ ศัตรูหมู่มารหรือหมู่พาล คือ มนุษย์ เช่น บริวาร ญาติ มิตร คนรับใช้ สามี บุตร ธิดา ทุกภพ ทุกชาติ ขอให้ได้รับมหากุศลนี้ รับแล้วขอให้อโหสิกรรม ให้ขาดจากกัน ณ เดี๋ยวนี้ บัดนี้ ขอให้ข้าพเจ้ามีบุญบารมี สูงขึ้น ๆ ๆ เต็มขี้น เพื่อจะได้ช่วยสังคมให้สูงขึ้น และช่วยสร้างคนให้เป็นพระ เกิดปัญญาทางธรรม ( จิตสัมผัสรู้ ชั่ว ดี เลว เหตุการณ์ ล่วงหน้า ) ปัญญาทางโลกทุกคนมีอยู่แล้วจากพ่อแม่ แต่ขาดปัญญาทางธรรม ถ้าได้จะประสบแต่ความสำเร็จ สมบูรณ์พูนสุขทุกอย่างเพราะบุญ คือ ขุมทรัพย์ ลาภยศจะมาเอง และยังช่วยผู้อื่น ครอบครัวได้ด้วย ( กรรมเวรแก้ไขได้โดยการขอขมากรรม และส่งวิญญาณด้วยการสร้างพระสะดุ้งมารขนาด ๓ นิ้ว ๕ นิ้ว เป็นการต่อชะตาชีวิต )"

                  "ถ้าเจ้ากรรมนายเวรจากส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายบริเวณที่เจ็บป่วย ได้อโหสิกรรมจะหายเจ็บป่วยทันที ถ้าเป็นโรคหัวใจวิญญาณจะอยู่บริเวณนั้น"

                  "โรคหัวใจ ที่เกิดจากกรรมเก่า"

                  "ถ้าเป็นโรคหัวใจ เกิดจากกรรมที่ชอบกินเนื้อสัตว์ที่ใช้ทำเป็นอาหารแบบที่ยังเป็น ๆ ให้แก้กรรมด้วยการใส่บาตร แล้วไปปล่อยสัตว์ที่แม่น้ำลำคลอง หรือทะเล"

                  "หมายเหตุ:  ถ้าเป็นโรคเบาหวาน ให้เพิ่มน้ำตาล ๑ ถุง ใส่บาตร พร้อมพระสะดุ้งมารอุทิศให้เฉพาะวิญญาณที่อาฆาตเกี่ยวกับโรคเบาหวาน"

                  "เพราะฉะนั้น ก่อนทำบุญทุกครั้ง เช่น จบเงิน หรือ เครื่องบวช แค่ฟังผู้อื่นทำบุญก็ได้บุญไปกับเขาด้วย เพียงน้อมจิตอนุโมทนาบุญกับเขาด้วย ก่อนทำบุญก็ตั้งนะโม ตัสสะ ภะคะวะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ ๓ จบ และบุญทุกอย่างที่เป็นปัจจัย วัตถุสิ่งของ หรือแผ่บุญภายใน ก็ขอถวายบุญนี้แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๕ พระองค์ก่อน ถ้าเป็นสิ่งของควรจะวางไว้ที่หิ้งพระ และจุดธูปหรือใช้จิตถวายพระพุทธที่บ้านก่อนก็ได้ และขอให้บุญกุศลทั้งหมดส่งมายังข้าพเจ้าก่อน ขอให้ข้าพเจ้ามีพลังแก่กล้า มีเดช ปัญญา โภคะ แล้วจึงนำส่งให้ผู้มีพระคุณ บิดา มารดา ครู อุปัชฌาย์ อาจารย์ บุตร ธิดา สามี ภรรยา บริวาร ทุกภพทุกชาติ ผู้ที่มีชีวิตอยู่ ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ( เอ่ยชื่อได้ก็ดี ) เจ้ากรรมนายเวร ( ดวงวิญญาณ ) ศัตรูหมู่มาร หรือหมู่พาล ( มนุษย์ที่มีชีวิตอยู่ อาจจะเป็นคู่หุ้นส่วนงาน หรือหุ้นส่วนชีวิต บุตร ธิดา ) ผู้มีพระคุณต่อประเทศชาติ องค์พระมหาราช หรือองค์วีรสตรีไทย ( เอ่ยชื่อ ) เจ้าหนี้และลูกหนี้ธนาคารให้เจริญรุ่งเรือง ( ห้ามสาปแช่ง ) เขาดีเราก็ดี กระแสบุญจะทำให้เรามีความสุขและสำนึกความผิดชอบชั่วดี และจะยินดีชื่นชมในตัวเราเป็นพิเศษ เป็นภายในลึก ๆ ของความรู้สึกที่ดีต่อผู้แผ่เมตตาให้ ทุกอย่างจะสำเร็จดีอย่างไรอยู่ที่บุญวาสนาบารมีของเราอุทิศให้ อาหารที่เรารับประทาน หมู เป็ด ไก่ กุ้ง ปู ปลา สัตว์เหล่านี้เขามีอายุขัย การตายก่อนอายุขัย เขาก็ทุกข์ทรมานใจ เพราะยังใช้กรรมไม่หมด สัตว์เล็กใหญ่น้อย ถ้าให้แล้วจะเป็นการอโหสิกรรมไม่ต่อภพชาติ และพวกเขาจะไปเกิดใหม่ในภพที่ดี อาจเป็นเทวดา ( หมดกรรมเวร เป็นการช่วยทางอ้อม )"

การแผ่ส่วนกุศลและการกรวดน้ำ::  คลิกที่นี่

                  "กรวดน้ำตั้งนะโม ตัสสะ ภะคะวะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ ๓ จบ ขอให้พระแม่ธรณีเป็นทิพย์พยาน"

                                            "วิธีแก้กรรมหรือตัดกรรม"

                  "กรรมของทุกชาติทุกภพ อาจจะเป็น ๑ ล้าน วิญญาณหรือแสน ๆ ล้านวิญญาณ เพราะเราตายเกิดก็ล้าน ๆ ชาติภพ เจ้ากรรมนายเวร วิบากกรรมของทุกชาติภพจะตามเรามา วินาทีแรกที่ปฏิสนธิในท้องแม่ บุญและบาปกี่ล้านวิญญาณ กี่ล้านมหากุศลก็จะมาเสวยในภพที่เกิดมาเป็นมนุษย์ ขณะที่เรามีความสุขสบายก็เสวยบุญ ขณะที่ทุกข์ระทมก็เสวยบาปของภพชาติก่อน ๆ กี่ล้านชาติก็หารู้ไม่ อาจเกิดในสมัยชมพูทวีป พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ที่ ๑ ก็ได้ อาจจะเป็นกี่แสนมหากัป เวียนว่ายตายเกิดไม่จบสิ้น เพราะมนุษย์เป็นผู้มีจิตใจอ่อนแอ หวั่นไหวต่อโลกธรรม ๘ เพราะฉะนั้นบุญและบาปของชาติปัจจุบันนี้ อาจจะเสวยอีก ๑๐๐ ชาติข้างหน้าก็ได้ เพราะต้องจบสิ้นบุญ และกรรมของชาติภพก่อนเป็นลำดับ ตามขั้นตอน จะมาแซงคิวก็ไม่ได้ ผู้รู้มีปัญญาจะพยายามทำกุศลต่อเนื่อง และสร้างบุญบารมีไม่ขาดสาย ทำได้เท่าที่ทำได้ โอกาสพร้อม และควรทำบุญด้วยปัญญา ทำบุญมากอาจได้บุญน้อยก็ได้ เรียกว่า หลงบุญ ทำบุญด้วยคุณภาพ คือปัญญาทางธรรมเกิดเป็นมหากุศลต่อเนื่อง จบสิ้นถึงขั้นพระอรหันตผลได้"

                                                   "วิธีแก้กรรม"

                  "การจุดธูปขอขมากรรมกลางแจ้งหรือหน้าพระพุทธรูป และถวายของทั้งหมดก่อนใส่บาตร"

                  "การทำบุญอุทิศให้วิญญาณ ควรมีของดังนี้ สังฆทาน ๑ ถัง อาหารคาวหวาน ๑ ชุด น้ำ ผลไม้ พระพุทธรูปหน้าตักกว้าง ๕ นิ้ว ผ้าจีวร ๑ ชุด ( พระพุทธรูปจะทำให้มีรัศมีกายสว่างมาก เพราะเทวดาหรือพรหม เขาถือว่าความสว่างของร่างกาย ถ้ามีผ้าจีวรด้วยก็ยิ่งดี และถ้ามีอาหารด้วยความเป็นทิพย์ของร่างกายจะมีมากกว่าเก่า )"

                  "ทำบุญแล้วกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณที่สิงอยู่ แล้วพูดต่อว่า" "บุญใดที่ฉันบำเพ็ญมาแล้ว ตั้งแต่ต้นในอดีตถึงปัจจุบันชาติ ผลของบุญนี้จะมีประโยชน์ ความสุขแก่ฉันเพียงใด ขอให้วิญญาณตัดขาดจากกันบัดนี้เป็นต้นไปเทอญ จงอนุโมทนาผลบุญนั้น และรับผลบุญเช่นเดียวกับฉัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป "

                  จากบทความอ้างอิงตอนหนึ่งของหนังสือธรรมแจกทาน พระพุทธโสธร มงคลชีวิต ๙ ประการ วิธีแก้กรรม-สะเดาะเคราะห์ ผมขอแจกทานและขอขอบคุณทุก ๆ ท่านนะครับOnline: 1 Visits: 3,528,942 Today: 72 PageView/Month: 12,865