http://www.charming-amulets.com
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  |  
 ตะกร้าสินค้า (0)  |  
 

                      

 

 

                                            

 

 

                     ผมขออนุญาต MK Restaurants ในการนำหนังสือ “ สุขภาพดี ราศีจับ “  “ คู่มือโหราศาสตร์และสุขภาพกับ MK “ มาเผยแพร่แด่ทุกท่านที่สนใจ หากผิดพลาดประการใด ผมขออภัยด้วยครับ

                                                        “ สาส์นจากชาวเอ็มเค “

                       “ หนังสือ “ สุขภาพดี ราศีจับ “ “ คู่มือโหราศาสตร์และสุขภาพกับ MK เล่มนี้ เป็นเล่มที่เอ็มเคเรียบเรียงและ รวบรวมความรู้ที่สำคัญ ๒ ด้านที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิต เพื่อให้ลูกค้าผู้มีอุปการคุณได้นำไปใช้ และจะมีส่วนทำให้มีความสุขและสุขภาพดียิ่งขึ้น “

                      “ ในส่วนโหราศาสตร์นั้นได้เรียบเรียงจากตำราจีนโบราณกว่า 4,000 ปีมาแล้ว ซึ่งจะดูลักษณะอุปนิสัยของคนตามปีเกิดแบบจีน เพียงแต่ท่านตรวจวันเดือนปีเกิดกับตารางที่แสดงไว้ก็จะรู้ว่าท่านเกิดปีสัตว์ตัวใด ( เช่น ชวด ฉลู ขาลเถาะ เป็นต้น ) ก็สามารถอ่านรายละเอียดตามปีได้ 60 รูป ทางเอ็มเคได้ทดลองนำปีเกิดของคนที่มีอุปนิสัยเป็นที่รู้กันอยู่แล้วมาเทียบเคียงดูหลายต่อหลายท่าน ปรากฏว่ามีความแม่นยำพอสมควรทีเดียว ทำให้รู้จักนิสัยตนเอง ในส่วน

 ลึก ๆได้ ช่วยให้รู้จักนำจุดเด่นออกมาใช้ และแก้ไขปรับปรุงจุดอ่อนได้เป็นอย่างดี “

                     “ ในส่วนความรู้ด้านสุขภาพนั้น ได้รวบรวมสิ่งสำคัญรอบตัวในชีวิตประจำวันมาครบถ้วนแบบสามารถจำง่าย ๆ เป็นสูตร W A F E2 R2 นั่นคือ “

W คือ water หมายถึง การเอาใจใส่เรื่องน้ำที่เราดื่ม “

A คือ air หมายถึง การเอาใจใส่เรื่องอากาศที่เราหายใจ “

F คือ food หมายถึง การเอาใจใส่เรื่องอาหารที่รับประทาน “

E คือ exercise หมายถึง การเอาใจใส่ในการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ “

E คือ excretion หมายถึง การขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายด้วยวิธีต่าง ๆ “

R คือ rest หมายถึง การนอนที่เพียงพอ “

R คือ recreation หมายถึง การจัดสรรแบ่งเวลาให้กิจกรรมเพื่อความเพลิดเพลิน “

                         “ หากดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามหลักที่นำเสนอนี้ เชื่อว่าสุขภาพของท่านจะดีขึ้นมากอย่างแน่นอน และอย่าลืมใช้บริการอาหารที่แสนเอร็ดอร่อยของเอ็มเคบ่อย ๆ เพื่อสุขภาพของครอบครัว “

                                                                                             “ สวัสดีปีใหม่ 2554

                                                                                        “ จากใจของชาว MK ทุกคน “

                                                         “ ปีเกิดตามปฏิทินจีน “

                     “ ก่อนอ่านคำทำนายให้ตรวจดูก่อนว่าราศีของคุณตรงกับนักษัตรใดในปฏิทินจีน โดยช่องซ้ายมือจะเป็นปีเกิดตามปฏิทินพุทธศักราช (.. ) แบบไทย ช่องกลางคือปีเกิดตามปฏิทินจีน ช่องขวาสุดคือปีเกิดตาม 12 นักษัตร “

 พุทธศักราช 2443

       31 มกราคม  ถึง  18  กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2444

      ชวด

 พุทธศักราช 2444

      19 กุมภาพันธ์  ถึง  7  กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2445  

      ฉลู

 พุทธศักราช 2445      

        8 กุมภาพันธ์  ถึง  28  มกราคม พุทธศักราช 2446

      ขาล

 พุทธศักราช 2446

  29 มกราคม  ถึง  15  กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2447

      เถาะ

 พุทธศักราช 2447

     16 กุมภาพันธ์  ถึง  3  กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2448

      มะโรง

 พุทธศักราช 2448

        4 กุมภาพันธ์  ถึง  24  มกราคม พุทธศักราช 2449

      มะเส็ง

 พุทธศักราช 2449

        25 มกราคม  ถึง 12  กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2450

      มะเมีย

 พุทธศักราช 2450

       13 กุมภาพันธ์  ถึง 1  กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2451

       มะแม

 พุทธศักราช 2451

         2 กุมภาพันธ์  ถึง  21  มกราคม พุทธศักราช 2452

       วอก

 พุทธศักราช 2452

          22 มกราคม ถึง  9  กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2453

       ระกา

 พุทธศักราช

2453

        10 กุมภาพันธ์  ถึง  29  มกราคม พุทธศักราช 2454                     

       จอ

 พุทธศักราช 2454

        30 มกราคม  ถึง  17  กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2455

       กุน

 พุทธศักราช 2455

       18 กุมภาพันธ์  ถึง  5  กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2456

       ชวด

  พุทธศักราช 2456

          6 กุมภาพันธ์  ถึง  25  มกราคม พุทธศักราช 2457

       ฉลู

  พุทธศักราช 2457

         26 มกราคม ถึง  13  กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2458

       ขาล

  พุทธศักราช 2458

       14 กุมภาพันธ์  ถึง  2  กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2459

       เถาะ

  พุทธศักราช 2459

          3 กุมภาพันธ์  ถึง  22  มกราคม พุทธศักราช 2460

       มะโรง

  พุทธศักราช 2460

        23 มกราคม  ถึง  10  กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2461

       มะเส็ง

  พุทธศักราช 2461

        11 กุมภาพันธ์  ถึง  31  มกราคม พุทธศักราช 2462

       มะเมีย

  พุทธศักราช 2462

       1 กุมภาพันธ์  ถึง  19  กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2463

       มะแม

  พุทธศักราช 2463

       20 กุมภาพันธ์  ถึง  7  กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2464

       วอก

  พุทธศักราช 2464

          8 กุมภาพันธ์  ถึง  27  มกราคม พุทธศักราช 2465

       ระกา

  พุทธศักราช 2465

         28 มกราคม ถึง  15  กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2466

       จอ

  พุทธศักราช 2466

       16 กุมภาพันธ์  ถึง  4  กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2467

        กุน

  พุทธศักราช 2467

          5 กุมภาพันธ์  ถึง  23  มกราคม พุทธศักราช 2468

        ชวด

  พุทธศักราช 2468

        24 มกราคม  ถึง  12  กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2469

        ฉลู

  พุทธศักราช 2469

       13 กุมภาพันธ์  ถึง  1  กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2470

        ขาล

  พุทธศักราช 2470

          2 กุมภาพันธ์  ถึง  22  มกราคม พุทธศักราช 2471

        เถาะ

  พุทธศักราช 2471

          23 มกราคม  ถึง  9  กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2472

        มะโรง

  พุทธศักราช 2472

        10 กุมภาพันธ์  ถึง  29  มกราคม พุทธศักราช 2473

        มะเส็ง

  พุทธศักราช 2473

       30 มกราคม  ถึง  16  กุมภาพันธ์ พุทธศักราช  2474

        มะเมีย

  พุทธศักราช 2474

       17 กุมภาพันธ์  ถึง  5  กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2475

        มะแม

  พุทธศักราช 2475

          6 กุมภาพันธ์  ถึง  25  มกราคม พุทธศักราช 2476

        วอก

  พุทธศักราช 2476

        26 มกราคม  ถึง  13  กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2477

        ระกา

  พุทธศักราช 2477

      14 กุมภาพันธ์  ถึง  3  กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2478   

        จอ

  พุทธศักราช 2478

         4 กุมภาพันธ์  ถึง  23 มกราคม พุทธศักราช  2479

        กุน

  พุทธศักราช 2479

       24 มกราคม  ถึง  10 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช  2480

        ชวด

  พุทธศักราช 2480

      11 กุมภาพันธ์  ถึง  30  มกราคม พุทธศักราช  2481

        ฉลู

  พุทธศักราช 2481

       31 มกราคม  ถึง  18  กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2482

        ขาล

  พุทธศักราช 2482

      19 กุมภาพันธ์  ถึง  7  กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2483

        เถาะ

  พุทธศักราช 2483

          8 กุมภาพันธ์  ถึง  26 มกราคม พุทธศักราช 2484

       มะโรง

  พุทธศักราช 2484

        27 มกราคม  ถึง  14 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2485

       มะเส็ง

  พุทธศักราช 2485

       15 กุมภาพันธ์  ถึง  4 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2486

       มะเมีย

  พุทธศักราช 2486

          5 กุมภาพันธ์  ถึง  24 มกราคม พุทธศักราช 2487

       มะแม

  พุทธศักราช 2487

        25 มกราคม  ถึง  12 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2488

        วอก

  พุทธศักราช 2488

       13 กุมภาพันธ์  ถึง  1 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2489

        ระกา

  พุทธศักราช 2489

          2 กุมภาพันธ์  ถึง  21 มกราคม พุทธศักราช 2490

        จอ

  พุทธศักราช 2490

          22 มกราคม  ถึง  9 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2491

        กุน

  พุทธศักราช 2491

        10 กุมภาพันธ์  ถึง  28 มกราคม พุทธศักราช 2492

        ชวด

  พุทธศักราช 2492

        29 มกราคม  ถึง  16 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2493

        ฉลู

  พุทธศักราช 2493

       17 กุมภาพันธ์  ถึง  5 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2494

        ขาล

  พุทธศักราช 2494

          6 กุมภาพันธ์  ถึง  26 มกราคม พุทธศักราช 2495

        เถาะ

  พุทธศักราช 2495

        27 มกราคม  ถึง  13 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2496

        มะโรง

  พุทธศักราช 2496

       14 กุมภาพันธ์  ถึง  2 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2497

        มะเส็ง

                                                                     

 

 

 

 

 พุทธศักราช 2497

        3 กุมภาพันธ์  ถึง  23  มกราคม พุทธศักราช 2498

     มะเมีย

 พุทธศักราช 2498

        24 มกราคม  ถึง  11 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2499 

      มะแม

 พุทธศักราช 2499     

        12 กุมภาพันธ์  ถึง  30  มกราคม พุทธศักราช 2500

       วอก

 พุทธศักราช 2500

   31 มกราคม  ถึง  17  กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2501

       ระกา

 พุทธศักราช 2501

       18 กุมภาพันธ์  ถึง  7  กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2502

       จอ

 พุทธศักราช 2502

          8 กุมภาพันธ์  ถึง  27  มกราคม พุทธศักราช 2503

        กุน

 พุทธศักราช 2503

         28 มกราคม  ถึง 14  กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2504

        ชวด

 พุทธศักราช 2504

        15 กุมภาพันธ์  ถึง 4  กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2505

         ฉลู

 พุทธศักราช 2505

         5 กุมภาพันธ์  ถึง  24  มกราคม พุทธศักราช 2506

        ขาล

 พุทธศักราช 2506

        25 มกราคม ถึง  12  กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2507

        เถาะ

 พุทธศักราช 2507

      13 กุมภาพันธ์  ถึง  1  กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2508              

        มะโรง

 พุทธศักราช 2508

        2 กุมภาพันธ์   ถึง  20  มกราคม พุทธศักราช 2509

        มะเส็ง

 พุทธศักราช 2509

         21 มกราคม  ถึง  8  กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2510

        มะเมีย

 พุทธศักราช 2510

         9 กุมภาพันธ์  ถึง  29  มกราคม พุทธศักราช 2511

        มะแม

 พุทธศักราช 2511

         30 มกราคม ถึง  16  กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2512

         วอก

 พุทธศักราช 2512

       17 กุมภาพันธ์  ถึง  5  กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2513

         ระกา

 พุทธศักราช 2513

         6 กุมภาพันธ์  ถึง  26  มกราคม พุทธศักราช 2514

         จอ

 พุทธศักราช 2514

       27 มกราคม  ถึง  14  กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2515

         กุน

 พุทธศักราช 2515

      15 กุมภาพันธ์  ถึง  2  กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2516

         ชวด

 พุทธศักราช 2516

         3 กุมภาพันธ์  ถึง  22  มกราคม พุทธศักราช 2517

         ฉลู

 พุทธศักราช 2517

        23 มกราคม  ถึง  10  กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2518

         ขาล

 พุทธศักราช 2518

        11 กุมภาพันธ์  ถึง  30  มกราคม พุทธศักราช 2519

        เถาะ

 พุทธศักราช 2519

         31 มกราคม ถึง  17  กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2520

        มะโรง

 พุทธศักราช 2520

       18 กุมภาพันธ์  ถึง  6  กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2521

        มะเส็ง

 พุทธศักราช 2521

          7 กุมภาพันธ์  ถึง  27  มกราคม พุทธศักราช 2522

        มะเมีย

 พุทธศักราช 2522

        28 มกราคม  ถึง  15  กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2523

        มะแม

 พุทธศักราช 2523

       16 กุมภาพันธ์  ถึง  4  กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2524

        วอก

 พุทธศักราช 2524

          5 กุมภาพันธ์  ถึง  24  มกราคม พุทธศักราช 2525

        ระกา

 พุทธศักราช 2525

        25 มกราคม  ถึง  12  กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2526

        จอ

 พุทธศักราช 2526

       13 กุมภาพันธ์  ถึง  1  กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2527

        กุน

 พุทธศักราช 2527

      2 กุมภาพันธ์  ถึง  19  กุมภาพันธ์ พุทธศักราช  2528

        ชวด

 พุทธศักราช 2528

       20 กุมภาพันธ์  ถึง  8  กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2529

       ฉลู

 พุทธศักราช 2529

          9 กุมภาพันธ์  ถึง  28  มกราคม พุทธศักราช 2530

       ขาล

 พุทธศักราช 2530

       29 มกราคม   ถึง  16  กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2531

       เถาะ

  พุทธศักราช 2531

       17 กุมภาพันธ์  ถึง  5  กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2532  

       มะโรง

  พุทธศักราช 2532

          6 กุมภาพันธ์  ถึง  26 มกราคม พุทธศักราช  2533

       มะเส็ง

  พุทธศักราช 2533

        27 มกราคม  ถึง  14 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช  2534

       มะเมีย

  พุทธศักราช 2534

     15 กุมภาพันธ์  ถึง  3  กุมภาพันธ์ พุทธศักราช  2535

       มะแม

  พุทธศักราช 2535

         4 กุมภาพันธ์  ถึง  22  มกราคม พุทธศักราช 2536

       วอก

  พุทธศักราช 2536

         23 มกราคม  ถึง  9  กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2537

       ระกา

  พุทธศักราช 2537

        10 กุมภาพันธ์  ถึง  30 มกราคม พุทธศักราช 2538

        จอ

  พุทธศักราช 2538

        31 มกราคม  ถึง  18 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2539

        กุน

  พุทธศักราช 2539

       19 กุมภาพันธ์  ถึง  6 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2540

        ชวด

  พุทธศักราช 2540

          7 กุมภาพันธ์  ถึง  27 มกราคม พุทธศักราช 2541

        ฉลู

  พุทธศักราช 2541

        28 มกราคม  ถึง  15 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2542

        ขาล

  พุทธศักราช 2542

       16 กุมภาพันธ์  ถึง  4 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2543

       เถาะ

  พุทธศักราช 2543

          5 กุมภาพันธ์  ถึง  23 มกราคม พุทธศักราช 2544

       มะโรง

  พุทธศักราช 2544

        24 มกราคม  ถึง  11 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2545

       มะเส็ง

  พุทธศักราช 2545

        12 กุมภาพันธ์  ถึง  31 มกราคม พุทธศักราช 2546

       มะเมีย

  พุทธศักราช 2546

          1 กุมภาพันธ์  ถึง  21 มกราคม พุทธศักราช 2547

       มะแม

  พุทธศักราช 2547

          22 มกราคม  ถึง  8 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2548

        วอก

  พุทธศักราช 2548

          9 กุมภาพันธ์  ถึง  28 มกราคม พุทธศักราช 2549

        ระกา

  พุทธศักราช 2549

         29 มกราคม  ถึง  17 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2550

        จอ

  พุทธศักราช 2550

        18 กุมภาพันธ์  ถึง  6 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2551

        กุน

 

 พุทธศักราช 2551

        7 กุมภาพันธ์  ถึง  25  มกราคม พุทธศักราช 2552

      ชวด

 พุทธศักราช 2552

      26 มกราคม  ถึง  13  กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2553  

       ฉลู

 พุทธศักราช 2553       

     14 กุมภาพันธ์  ถึง  2  กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2554

       ขาล

 พุทธศักราช 2554

    3 กุมภาพันธ์  ถึง  22  มกราคม พุทธศักราช 2555

       เถาะ

 พุทธศักราช 2555

         23 มกราคม  ถึง  9  กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2556

       มะโรง

 พุทธศักราช 2556

       10 กุมภาพันธ์  ถึง  30  มกราคม พุทธศักราช 2557

       มะเส็ง

 พุทธศักราช 2557

        31 มกราคม  ถึง 18  กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2558

       มะเมีย

 พุทธศักราช 2558

       19 กุมภาพันธ์  ถึง 7  กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2559

       มะแม

 พุทธศักราช 2559

         8 กุมภาพันธ์  ถึง  27  มกราคม พุทธศักราช 2560

       วอก

 พุทธศักราช 2560

        28 มกราคม ถึง  15  กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2561

       ระกา

 พุทธศักราช 2561

      16 กุมภาพันธ์  ถึง  4  กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2562              

       จอ

 พุทธศักราช 2562

         5 กุมภาพันธ์  ถึง  24  มกราคม พุทธศักราช 2563

       กุน

 

  


 

อุปนิสัยของคนเกิดปีชวด ( หนู )

                                 “ หนูชอบอยู่กันเป็นฝูง ฉลาดปราดเปรื่อง สุภาพเป็นนิสัย คุณมีสังคมกว้างขวาง คอนเน็กชั่นเพียบ แต่ที่จะให้ใครเข้ามาคลุกวงในคบหากันได้ลึก ๆ นี่ เรียกว่าน้อยครั้งจริง ๆ คุณอาจดูเหมือนเป็นคนอดทนและไม่กังวลกับโลกที่กำลังจะแตก แต่ภายใต้หน้าฉากที่ดูสบาย ๆ นั้น คุณค่อนข้างจะขี้กังวล

                                คุณชอบความเป็นส่วนตัวและอยู่คนเดียวได้สบาย ใครก็ตามที่แหยมเข้ามาในชีวิตคุณโดยไม่ได้รับเชิญ รับรองว่าจะเหวอะด้วยฝีปากคม ๆ ของคุณแน่ คนปีชวดมีความเป็นตัวของตัวเองสูง ดื้อ ชอบแก้ปัญหาโดยที่ไม่ต้องมีใครสั่ง เหมาะจะทำกิจการส่วนตัวที่ไม่มีใครมาข่มหรือทำให้ปวดหัว “

                                “ พ่อแม่ปีชวด เป็นพ่อแม่ที่ชอบเล่นกับลูก ชอบยุลูกให้สนใจอะไรใหม่ ๆ ที่ท้าทาย ถ้าลูกคุณชอบอะไรไม่เหมือนใคร แทนที่จะห้ามปราม คุณจะยุและเล่นกับลูกเสียด้วยซ้ำ “

                                “ เรื่องความรัก คนปีหนูจะเป็นคู่รักที่มีเสน่ห์ ถ้ารู้สึกว่าตัวเองได้รับความเข้าอกเข้าใจ หรือถ้าให้คำมั่นสัญญาต่อกันแล้ว คนปีหนูก็จะเอาใจเก่งใส่ใจและซื่อสัตย์มาก “

                                “ คนเกิดปีชวดเป็นคนธาตุน้ำ ซึ่งสัมพันธ์กับไต กระเพาะปัสสาวะ กระดูกและหู ความผิดปกติของอวัยวะต่าง ๆ เหล่านี้ จะมีผลกับสุขภาพของคุณค่อนข้างมาก ความกลัวหรือตกใจมากเกินไป รวมทั้งการกินเค็มก็จะส่งผลต่อสุขภาพของคุณมากเช่นเดียวกัน “

“ ชาวชวดในปี 2554

                                “ หนูอย่างคุณยิ้มหน้าบานได้ตลอดทั้งปี หากคุณมั่นใจว่าได้ทำทุกอย่างดีที่สุดแล้ว คุณก็จะประสบความสำเร็จทั้งเรื่องงาน ชีวิต ครอบครัว และ สังคม “

“ หนูบนคานบ้าน

    ( เกิดระหว่าง พ.ศ. 2443 และ พ.ศ. 2503 )

                              “ คานบ้านเป็นโครงสร้างหลักและอยู่ในตำแหน่งเหนือศีรษะ คนจีนถือเป็นตำแหน่งสำคัญมาก ๆ ในบ้าน คุณเป็นคนฉลาด กล้าหาญ มีคุณสมบัติผู้นำ ผู้คนรอบข้างมองว่าคุณเป็นพี่ใหญ่ จริงใจ คบได้ ขอฝากชีวิตจิตใจไว้กับคุณ และจะนึกถึงคุณเป็นคนแรกในยามที่พวกเขาลำบาก “

                              “ บางครั้งคุณก็ช่วยผลักดันคนอื่นจนได้ดี แต่คุณกลับรู้สึกว่ายังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร คุณมีเพื่อนมาก ใคร ๆ ก็รักและพร้อมเสมอที่จะสนับสนุนในเรื่องต่าง ๆ “

                              “ คุณมีบุญมาเกื้อหนุน เพราะคุณช่วยคนอื่นมามาก แถมดวงของคุณยิ่งแก่ยิ่งฉลาดและร่ำรวย รวยทั้งเงินทอง เพื่อน และคุณธรรม เป็นคนรวยที่สถาบันการเงินไม่จัดอันดับ แต่ปราชญ์ทุกยุคให้การสรรเสริญ “

                             “ ชีวิตในครอบครัวอาจจะไม่หรูหราฟู่ฟ่า แต่ก็สงบและสง่างามด้วยความเคารพนับถือจากคนในบ้านและวงสังคม คู่ชีวิตจะให้เกียรติในความดี และความสามารถของคุณ “

“ หนูบนภูเขา

    ( เกิดระหว่าง พ.ศ. 2455 และ พ.ศ. 2515 )

                                   “ คนที่มีดวงแบบหนูบนภูเขา เป็นดวงแบบเดียวกับหนูที่หากินต่างถิ่นแดนไกล ถึงจะหิว จะกลัว ก็ต้องหาอาหารยาไส้ และเพิงเล็ก ๆ ไว้ซุกหัวนอนจนได้ ด้วยความลำบากที่ต้องผจญมาตั้งแต่วัยเด็ก ทำให้คุณชอบทำอะไรด้วยตัวเองและไม่ค่อยไว้ใจใคร ถ้าคุณลดนิสัยนี้ลงบ้าง ชีวิตจะมีความสุขขึ้นมาก ให้ถือว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะดีหรือไม่ดี ถ้าไม่จมอยู่กับมัน ก็จะเป็นจุดแข็งทำให้คุณแกร่งกว่าคนอื่น ๆ แต่ถ้ายังเก็บมาคิด ก็จะกลับกลายเป็นจุดอ่อนให้คุณเป็นคนที่เปราะกว่าคนอื่นได้เช่นกัน แค่เปลี่ยนความคิด คุณก็จะมีอนาคตที่เปลี่ยนเป็นตรงกันข้ามเลยทีเดียว ดวงวันหน้าจะดี เมื่อคิด พูด และทำวันนี้ให้ดีที่สุด “

                                   “ ด้านการเงิน ตอนอายุยังน้อย ชีวิตค่อนข้างขาดแคลนไปเสียทุกอย่าง ทั้งการเรียน ครอบครัว สุขภาพ แต่พออายุมากขึ้น คุณจะมีเงินทองมากขึ้นตามอายุ และคุณจะเป็นคนแก่ที่อารมณ์ดีทีเดียว “

                                   “ ส่วนความรักก็ต้องรู้จักปลดระวางความระแวงที่ประจำการอยู่ในจิตใจคุณมาตั้งแต่สมัยเด็ก ๆ และเชื่อใจคนที่อยู่ใกล้ชิดคุณมากขึ้น ความสัมพันธ์จะได้ราบรื่นตลอดไป “

“ หนูบนหลังคา

    ( เกิดระหว่าง พ.ศ. 2467 และ พ.ศ. 2527 )

                                   “ คุณเป็นหนูที่ชอบโชว์ตัวให้เป็นเป้าสายตาใครต่อใคร โดยไม่กลัวอันตรายว่าใครจะไล่จับหนูอย่างคุณ ดวงของคุณเกี่ยวโยงกับฤดูใบไม้ผลิ ชีวิตก็เลยสดใสมีชีวิตชีวาเหมือนใบไม้ผลิตอนต้นฤดู บางทีคุณก็ทำอะไรตามใจ ไม่ค่อยได้คิดหน้าคิดหลัง ใคร ๆ ก็ชอบมาอยู่ใกล้ ๆ คุณ แต่คุณอารมณ์เสียง่าย เผลอทำร้ายจิตใจชาวบ้านอยู่บ่อย ๆ ความดื้อรั้นโดยกำเนิดของหนูเป็นได้ทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน แล้วการที่ชอบทำอะไรเสี่ยง ๆ ก็เป็นจุดอ่อนอีกอย่างหนึ่งเหมือนกัน หนูที่เกิดปีนี้ไม่ค่อยมีน้ำอดน้ำทน ไม่ชอบทำงานหนัก และไม่ชอบเอาหัวใจที่รักอิสระไปหมกมุ่นกับอะไรนาน ๆ “

                                     “ เรื่องเพื่อนฝูง คุณคบแต่คนที่ชอบอะไรคล้าย ๆ กัน ชอบความสนุกสนานเฮฮาของคุณ และทนกับความบ้าพลังของคุณได้ คุณเป็นเพื่อนที่ดี แต่กับเรื่องครอบครัวต้องปรับปรุงอีกเยอะ เพราะคนที่บ้านเขาลงความเห็นกันว่าคุณเก่ง แต่เป็นตัววุ่นวาย ไม่ยอมโต ชอบโชว์ออฟ แต่เวลาทำอะไรพลาด แหม ! มาอ้อนขอความเห็นใจอย่างกับเด็ก ๆ “

“ หนูกลางทุ่งนา

( เกิดระหว่าง พ.ศ. 2479 และ พ.ศ. 2539 )

                                 “ คุณเป็นหนูนักเผชิญโชคที่ชีวิตมีประสบการณ์โชกโชน ชอบเสี่ยงอันตราย แต่ใช้สติปัญญาเอาตัวรอดได้ทุกที คุณเป็นคนพูดจริงทำจริง ไฟแรงจนเผาตัวเอง  และยังเผื่อแผ่สะเก็ดไฟไปโดนชาวบ้านด้วย ขอแค่คุณมีวินัยในชีวิตเท่านั้น ความฮอตสุดกู่ของคุณก็จะกลายเป็นความอบอุ่นใจให้ใครต่อใครมาแนบซบได้อย่างไม่ต้องลุ้น “

                                 “ ชีวิตในวัยเด็กของคุณค่อนข้างมีปัญหา แต่พอแก่ตัวลง ประสบการณ์ชีวิตจะทำให้คุณเป็นคนที่เข้าใจโลกได้ดี และมีฐานะการเงินที่มั่นคง “

                                 “ ส่วนเรื่องการเรียน คุณไม่ชอบนั่งเรียนในห้องสี่เหลี่ยม แต่เรื่องนี้ไม่เป็นปัญหา เพราะคุณมีสติปัญญาเอาตัวรอดเหลือเฟือ และสร้างตัวเองได้อยู่แล้ว “

                                 “ เรื่องความรักต้องระวังให้มาก เพราะโดยพื้นฐานแล้วคุณเป็นคนใจนักเลง รักแรง เกลียดแรง แถมใจร้อน โอกาสกระทบกระทั่งกับคนที่คุณรักจึงมีสูง ก็ต้องคิดหน้าคิดหลังมาก เพราะจะกระทบไปถึงเครือญาติด้วย ถ้าใจเย็นลงและพูดจาถนอมน้ำใจคนอื่นบ้าง ชีวิตคู่จะดูดีมีความสุขพอสมควร “

“ หนูในยุ้ง

    ( เกิดระหว่าง พ.ศ. 2491 และ พ.ศ. 2551 )

                                 “ คุณเป็นคนสบาย ๆ อยากไปไหนก็ไปและยังเป็นคนมีโชค ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณก็ได้ดีตลอด คุณเป็นหนูวิชาดีมีความรู้ แถมยังมีเหลือกินเหลือใช้ จะลงทุนอะไรก็เก็บเกี่ยวกำไรงาม “

                                 “ กับเพื่อนฝูง คุณก็รักเพื่อนนะ แต่บางทีก็เผลอแสดงความเขี้ยวออกมา พยายามอย่าให้เกิดขึ้นบ่อย เพราะต้องนึกถึงวันหน้าว่าเพื่อนฝูงนี่แหละจะกลับมาช่วยเหลือ บางทีผลประโยชน์ก็ไม่ได้มาในรูปตัวเงินเสมอไป มิตรภาพมีราคาสูงกว่าเงินตราทุกสกุลในโลก “

                                “ เรื่องความรัก คุณค่อนข้างรักสบาย คุณชอบความรักที่มั่นคง สบาย ๆ ไปเรื่อย ๆ แต่ถ้าจะมีลูก คุณเองไม่ใช่คนรักเด็กสักเท่าไร บางทีออกจะรำคาญเสียด้วยซ้ำ “

                                “ เรื่องการเงินไม่มีอะไรน่าห่วง เพราะหนูที่เกิดปีนี้เก็บเงินเก่ง บั้นปลายชีวิตจะมีเงินมาก ข้อดีของหนูตัวนี้คือ แม้จะให้คุณค่ากับการเก็บเงินเก็บทอง สร้างเนื้อสร้างตัวมากขนาดไหน แต่ก็จะให้คุณค่ากับมิตรภาพมากกว่าเสมอ “

“อุปนิสัยของคนเกิดปีฉลู ( วัว )

                               “ คุณเป็นคนซื่อสัตย์ ใจเย็น และไม่ทำอะไรโดยไม่คิด ไม่หวั่นไหวกับคำนินทาหรือเรื่องหยุมหยิมกวนใจ เป็นคนประเภทที่ใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหว เมื่อไรก็ตามที่คุณครุ่นคิดพิจารณาจนความคิดตกผลึกแล้ว คุณถึงจะเริ่มลงมือทำ และในขั้นตอนของการลงมือทำงานต่าง ๆ คุณก็จะทำอย่างระมัดระวังเช่นกัน คุณอาจจะไปเรื่อย ๆ ไม่เร่งรีบ แต่ที่แน่ ๆ คือ คุณไม่เคยล้มเลิกอะไรง่าย ๆ ดังนั้น ตอนที่ใครต่อใครเป็นม้าตีนต้นและเร่งฝีเท้าแซงหน้าคุณไปในตอนแรก เขาหอบแฮ่ก ๆ กันหมดแล้ว วัวตีนปลายเช่นคุณก็จะทำคะแนนพลิกเกมขึ้นมาตีตื้นในตอนท้ายได้ก็ดี ถ้าเลือกความเร้าใจต้องยกให้ราศีอื่น แต่ถ้าเลือกความชัวร์ก็ต้องคนเกิดปีวัวตัวล่ำ ๆ นี่แหละ “

                              “ คุณค่อนข้างชัดเจนว่าตัวเองต้องการอะไร ลงถ้าว่าคุณไม่สนใจอะไรก็อย่ามาโน้มน้าวเสียให้ยาก คุณเป็นเพื่อนที่ใคร ๆ เชื่อใจ เพราะคุณไม่ใช่คนเหลาะแหละ “

                             “  แฟนคุณมักจะแอบเมาท์ว่าคุณไม่ค่อยจะโรแมนติกเหมือนใครเขา เรื่องหวานแหววไม่ค่อยจะมี แต่ถ้าเป็นเรื่องความซื่อสัตย์นี่ยกให้เลย และเป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่คู่ของตัวเองเป็นอย่างดี นี่ละ ! ความโรแมนติกที่คลาสสิกสไตล์คนปีฉลู ดีขนาดนี้ แฟนคุณก็ต้องเกรงใจเป็นธรรมดา “

                            “ ขยัน ซื่อสัตย์ มัธยัสถ์ อดออม ชีวิตที่มาดีไปดี มีระบบอย่างนี้ไม่รวยให้มันรู้ไป อย่างน้อยวัวที่ไม่ทำตัวนอกคอกจนเกินไป ต่อให้ดวงแย่ขนาดไหนก็มีกินไม่อดไปจนแก่ “

                           “ นักษัตรคุณเป็นธาตุดิน ม้าม ตับอ่อน ท้อง จะมีผลต่อสุขภาพของคุณมาก ควรกินขิงบ่อย ๆ จะกระตุ้นธาตุไฟและช่วยการย่อยให้ดีขึ้น “

“ ชาวฉลูในปี 2554

                          “ ในปีกระต่าย วัวอย่างคุณอาจจะต้องกลุ่มใจนิดหน่อย เพราะทำอะไรก็ดูติดขัดมีปัญหาไปหมด ญาติพี่น้องก็อาจเจ็บไข้ได้ป่วย “

“ วัวเดินถนน

    ( เกิดระหว่าง พ.ศ. 2444 และ พ.ศ. 2504 )

                        “ วัวตัวนี้มนุษยสัมพันธ์ดี มีความเป็นมิตรสูง เป็นวัวนักประชาสัมพันธ์ ชอบเข้าสังคมเพื่อพบปะผู้คน เป็นคนมุ่งมั่น มองโลกสดใส ถึงแม้บางครั้งเส้นทางชีวิตอาจจะไม่สดใส เต็มไปด้วยหลุมบ่อและกับระเบิด “

                        “ ในวงงาน คุณเป็นคนที่แก้ปัญหาเก่ง จึงมักจะมีคนส่งงานที่มีปัญหาหนัก ๆ  มาให้คุณได้แสดงฝีมือให้เป็นที่ประทับใจ ใคร ๆ ก็อยากได้ตัวคุณไปร่วมงาน แต่ก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะมีรายได้เป็นกอบเป็นกำ ร่ำรวยกว่าคนอื่นเสมอไป ดวงแบบนี้ส่วนใหญ่ทำงานหนักตอนหนุ่มสาว แล้วรวยตอนแก่ คุณเป็นคนเก่งและคาดหวังที่จะให้เพื่อน แฟนและครอบครัวเก่งเหมือนคุณ ดังนั้น การเคี่ยวเข็ญของคุณจึงทำให้คนใกล้ชิดรู้สึกอึดอัดใจ เพราะรู้สึกว่าคุณคาดหวังจากพวกเขามากเกินไป “

                       “ เนื่องจากคุณเป็นคนเก่ง ความมั่นคงจึงเพิ่มขึ้นตลอดเส้นทางของชีวิต แต่ขอบอกว่า คุณจะรวยแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่เร่งรีบ “

“ วัวนอกเขตประตูบ้าน

    ( เกิดระหว่าง พ.ศ. 2456 และ พ.ศ. 2516 )

                       “ คุณเป็นคนนิสัยดี ประพฤติตนถูกต้องตามทำนองคลองธรรม เป็นคนเก่งและแกร่ง เพราะที่บ้านเลี้ยงมาแบบบุฟเฟต์ ให้วัวอย่างคุณไปเดินหาหญ้ากินเอง การจะได้อะไรมาก็ต้องพิสูจน์ความสามารถและตั้งใจให้ผู้ใหญ่เห็นก่อน ถึงจะได้รับการสนับสนุน เมื่อโตขึ้น คุณจะไม่ค่อยกลัวปัญหาอะไร ใช้ชีวิตเรื่อย ๆ สบาย ๆ มีคนนับหน้าถือตา “

                      “ ในช่วงทำงานใหม่ ๆ รายได้ไม่สมกับความสามารถของคุณเลย แต่เมื่อเวลาผ่านไป คุณจะมีรายได้สูงกว่าเพื่อนร่วมอาชีพ แถมยังเป็นคนโชคดีเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง อยู่ที่ไหนก็ได้ดีเสมอ เพราะนิสัยดี มีหลักการเรียกได้ว่า เป็นคนน่าคบคนหนึ่ง “

                      “ เรื่องชีวิตรัก ความสัมพันธ์มักจะไปได้ดี แต่ก็อย่ามีลูกเร็วนัก เพราะคุณเป็นคนรักงาน ถ้าจะมีลูกในช่วงวัยทำงานตอนต้น คุณต้องมั่นใจว่าจะมีเวลาเลี้ยงดู แต่จริง ๆ ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ คุณมองว่าเป็นความท้าทาย และพร้อมจะจัดการสถานการณ์ต่าง ๆ อยู่แล้ว “

“ วัวชายทะเล

     ( เกิดระหว่าง พ.ศ. 2468 และ พ.ศ. 2528  )

                      “ คุณเป็นคนพูดน้อย สงบปากสงบคำ แต่ก็มีความคิดเห็นที่เป็นตัวเองสูง ออกแนวดื้อเงียบ ตอนเด็ก ๆ คุณค่อนข้างน่ารัก มีคนห้อมล้อมเลี้ยงดูมากมาย ทำให้คุณมีอารมณ์ที่มั่นคง คุณเป็นคนฉลาดเรียนรู้เร็ว ปัญหาจะยากแค่ไหนก็ตีแตกได้ไม่ยาก ยกเว้นว่าคุณจะไม่ชอบและไม่อยากเข้าไปยุ่งด้วย คุณจะรู้สึกปลอดภัยในบรรยากาศเดิม ๆ ที่คุ้นเคย เมื่อเข้าไปอยู่ในที่แปลก ๆ ใหม่ ๆ คุณก็สงวนท่าที “

                     “ เรื่องความรักไม่หวือหวา แถมหลายคนมักจะหาแฟนยากในช่วงแรก ๆ เพราะพ่อแม่หวง แต่เมื่อมีแฟนหรือมีครอบครัวแล้วก็จะมีชีวิตที่สงบสุข “

                    “ ตอนเป็นเด็กคุณจะอยู่ติดบ้าน เพราะพ่อแม่ไม่ค่อยปล่อยไปเที่ยวที่ไหนไกล ๆ พอมีครอบครัว คุณจะชดเชยด้วยการพาครอบครัวไปเที่ยวไกล ๆ เสียเอง และเมื่อมีลูก คุณจะเป็นคนที่เลี้ยงลูกเก่ง ใกล้ชิดกับลูกมาก และจะเอาความใส่ใจที่คุณได้รับในวัยเด็กมาเลี้ยงลูกได้ดี “

“ วัวริมทะเลสาบ

     ( เกิดระหว่าง พ.ศ. 2480 และ พ.ศ. 2540 )

                   “ คุณเป็นคนนิ่ง ไม่ตื่นกลัวอะไรง่าย ๆ ไม่ว่าจะเกิดขึ้น และไม่หวั่นไหวกับคำขู่ของใคร คุณไม่ใช่คนแนวบู๊ห้าวหาญ แต่เป็นคนสุขุม รักสงบ สุภาพและใจดี ใคร ๆ ก็สัมผัสความรู้สึกสบาย ๆ แบบนี้ได้เวลาอยู่ใกล้คุณ “

                   “ คุณจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ได้รับความเชื่อถือมากในวงการวิชาชีพ เพราะเป็นคนรักษาคำพูด ไม่ซิกแซก แม้ในยามที่คุณลำบากก็ไม่โยนภาระไปให้คนอื่น คุณเป็นคนอดออม สะสมทรัพย์แบบค่อยเป็นค่อยไป ดวงของคุณจึงไม่ใช่คนที่รวยเร็ว “

                   “ ต้องระวังเพื่อนฝูงที่มีนิสัยกะล่อน เอาเปรียบ และเห็นแก่ตัว เพราะคนเหล่านี้เห็นคุณเป็นเหยื่อเพื่อหลอกใช้ ในขณะที่คุณมองเขาเป็นเพื่อน ให้คุณออกห่าง เพราะถ้าคุณรู้ทันยอมให้เขาเอาเปรียบ เขาก็เอาชื่อเสียงของคุณไปแอบอ้างอยู่ดี “

                  “ ความรักของคุณไปเรื่อย ๆสบาย ๆ ถ้าไม่สนใจงานมากเกินไปจนลืมคนใกล้ชิด จิตใจคุณค่อนข้างมั่นคง ดังนั้นเพียงแค่นึกถึงคุณ คนในครอบครัวก็จะรู้สึกอบอุ่นปลอดภัย “

“ วัวในเขตประตูบ้าน

    ( เกิดระหว่าง พ.ศ. 2492 และ พ.ศ. 2552  )

                 “ เป็นวัวที่อยากชนประตูให้ทะลุ แล้วออกไปเพลิดเพลินในทุ่งโล่ง ๆ นอกบ้านเหมือนวัวตัวอื่น คนที่เกิดในดวงนี้จึงมีความรักอิสระสูง หงุดหงิดง่าย ไม่อดทน และไม่ชอบกฎระเบียบต่าง ๆ เอาเสียเลย แถมเป็นคนพูดจาโผงผางตรงไปตรงมา การปะทะสังสรรค์ระหว่างแนวคิดอนุรักษ์นิยมกับแนวคิดอนุรักษ์อิสรภาพแบบคุณจึงเกิดขึ้นตลอดเวลา การห้ามคนอย่างคุณจึงไม่ต่างจากการยุ “

               “ คุณเป็นคนแข็งแรง รูปร่างดี เสน่ห์เหลือเฟือ ชีวิตคุณมักเป็นจุดสนใจ และเมื่อประกอบกับความต้องการท้าทายกฎระเบียบของสังคม คุณจึงมีโอกาสสูงที่จะมีกิ๊กสำรองไว้ในกระเป๋าเป็นตัวเลือก “

              “ แม้คุณจะเหมือนคนขวางโลก แต่เมื่ออายุมากขึ้น คุณจะรักสงบและสันโดษ ทั้งการงาน การเงิน และความสัมพันธ์กับใครต่อใครจะสดใสเหมือนดอกไม้เบ่งบานเลยทีเดียว “

“ น้ำ

Water

Thousands have lived without love,

Not one without water.

“ ชีวิตเราอยู่ได้โดยปราศจากความรัก แต่จะอยู่ไม่ได้หากปราศจากน้ำ

                                                  “ ดับเบิลยู. เอช. ออเดน กวีชาวอังกฤษ

“ น้ำคือชีวิต

               “ ร่างกายของคนเรามีน้ำเป็นส่วนประกอบประมาณ 70 % ของน้ำหนักตัว อวัยวะสำคัญในร่างกายล้วนมีน้ำเป็นองค์ประกอบหลัก เช่น สมองมีน้ำ 70 % ปอดมีน้ำ 90 % ในกล้ามเนื้อมีน้ำ 75 % ในกระดูกมีน้ำ 22 % ในเลือดมีน้ำ 83 % “

               “ น้ำทำหน้าที่ลำเลียงสารอาหารและออกซิเจนให้ไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่าง ๆ ช่วยในกระบวนการเผาผลาญ ช่วยการทำงานของอวัยวะภายใน ช่วยขับถ่ายของเสีย รักษาระดับอุณหภูมิในร่างกาย และช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง “

              “ โดยปกติแล้วร่างกายจะสูญเสียน้ำตลอดเวลาเนื่องจากการหายใจและกระบวนการทำงานต่าง ๆในร่างกาย เมื่อร่างกายเริ่มสูญเสียน้ำไปเพียงแค่ 2 % ก็จะทำให้รู้สึกกระหาย เฉื่อยชา ไม่ตื่นตัว ผิวหนังแห้ง อัตราการเต้นของหัวใจสูงขึ้น หายใจสั้นลง และเหงื่อออกน้อย ถ้าเราปล่อยให้ร่างกายขาดน้ำต่อไปถึง 5 % ก็จะมีอาการมึนศีรษะ ง่วงนอน คลื่นไส้ เมื่อถึง 10 % เราจะเริ่มเพ้อ และถ้าร่างกายสูญเสียน้ำจนถึง 15 % หรือขาดน้ำติดต่อกันถึง 3 วัน เราก็จะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ ดังนั้น เราควรดื่มน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว หรือประมาณ 2 ลิตร “

          “ ลืมตา อย่าลืมดื่มน้ำ

              “ การดื่มน้ำเพื่อให้ร่างกายได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่นั้น ต้องคำนึงถึงปริมาณและวิธีการดื่มด้วย วิธีดื่มน้ำที่ถูกต้องมีดังนี้ “

              “  1. ลืมตา อย่าลืมดื่มน้ำ

              “ เริ่มต้นวันใหม่หลังตื่นนอนด้วยการดื่มน้ำอุ่นผสมน้ำมะนาวครึ่งลูก 1 – 2 แก้ว เพื่อล้างสารพิษที่คั่งค้างอยู่ในอวัยวะสำคัญ ๆ เช่น ตับ ไต และช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหาร น้ำมะนาวจะช่วยลดไขมันชนิดไม่ดี ( LDL ) ลงได้ “

             “ 2. กินข้าว ไม่ดื่มน้ำ

             “ ไม่ควรดื่มน้ำขณะกินอาหาร หรือดื่มน้ำทันทีหลังกินเสร็จ เพราะน้ำจะทำให้น้ำย่อยเจือจาง “

              “ 3. น้ำอุณหภูมิห้องดีต่อสุขภาพ

              “ การดื่มน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องส่งผลดีต่อสุขภาพหลายประการ เช่น ช่วยกระตุ้นการทำงานของไตให้เป็นปกติ เพิ่มอัตราการกำจัดสารพิษออกจากร่างกาย ช่วยปรับความเข้มข้นของเลือด “

               “ 4. ค่อย ๆ จิบ อย่าใจร้อน

               “ การดื่มน้ำให้ได้ประโยชน์สูงสุดควรค่อย ๆ จิบ เพื่อให้ผ่านเข้าไปหล่อเลี้ยงถึงระดับเซลล์ได้อย่างทั่วถึง “

              “ ที่สำคัญ ไม่ควรรอจนรู้สึกกระหาย เพราะความกระหายเป็นอาการที่แสดงให้รู้ว่าร่างกายอยู่ในสภาวะขาดน้ำแล้ว “

              “ น้ำกับการบำบัด

              “ ในสภาวะที่ร่างกายไม่เป็นปกติ การดื่มน้ำจะช่วยบรรเทาอาการได้เป็นอย่างดี “

              “ 1. ดื่มน้ำลดไข้

              “ เมื่อเป็นไข้ตัวร้อน ให้ดื่มน้ำอย่างน้อยหนึ่งแก้วทุกหนึ่งชั่วโมง เพื่อทดแทนน้ำที่สูญเสียไปทางผิวหนัง และช่วยลดอุณหภูมิ “

              “ 2. จิบน้ำอุ่นไล่กรดในกระเพาะ

              “ หากรู้สึกอึดอัด จุกเสียด หรืออาหารไม่ย่อย ลองจิบน้ำอุ่นสักแก้วจะช่วยบรรเทาอาการได้ “

              “ 3. ดื่มน้ำป้องกันหน้ามืด

              “ การดื่มน้ำจะช่วยเพิ่มปริมาณเลือด ลดอัตราการเต้นของหัวใจ และกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิต โดยเฉพาะโลหิตที่ไปเลี้ยงสมอง จึงช่วยลดอาการหน้ามืด เป็นลม ใจสั่น “

              “ 4. ดื่มน้ำแก้เกาต์

              “ การดื่มน้ำมาก ๆ จะช่วยเจือจางเลือดและระดับกรดยูริกที่ปะปนอยู่ในเลือดให้ขับออกไปพร้อมปัสสาวะ “

             “ น้ำผักผลไม้พลังสุขภาพ

             “ น้ำผักผลไม้มีมากมายหลายสูตร แต่ละสูตรก็จะมีสรรพคุณต่างกันไปตามชนิดของส่วนผสม เช่น “

             “ 1. น้ำสับปะรด + ผักกาดหอม + เซเลอรี

             “ คุณค่าจากธรรมชาติที่ช่วยให้จิตใจผ่อนคลาย “

             “ 2. น้ำสับปะรด + ขิง + เซเลอรี

             “ คลายกรด ลดแน่นเฟ้อ “

             “ 3. น้ำแตงกวา + กีวี

             “ ทำให้กระปรี้กระเปร่าในยามที่รู้สึกอ่อนล้า และร่างกายสูญเสียน้ำ “

             “ 4. น้ำกะหล่ำปลีม่วง + สะระแหน่ + เลมอน

             “ บำรุงสุขภาพไต ช่วยกำจัดสารพิษ “

        “ 5. น้ำกะหล่ำปลีม่วง + องุ่นแดง + ส้ม

              “ ควบคุมอาการอยากกินของหวาน และรักษาระดับพลังงานให้คงที่ “

“ อุปนิสัยของคนเกิดปีขาล ( เสือ )

              “ เป็นคนกล้าหาญ ไม่กลัวใคร ชอบการแข่งขัน จึงกล้าลุยทั้งเรื่องใช้สมองและใช้กำลัง คุณมองโลกในแง่ดี มีความเป็นผู้นำ แถมเป็นคนเก่ง จึงมีคนซูฮกในความสามารถของคุณอยู่ทุกที่ คนปีขาลเป็นคนใจกว้าง อารีอารอบก็จริง แต่ถึงมีใครรังแกก็จะกลายเป็นคนดุ ไม่ฟังใคร และตอบโต้กลับไปอย่างรุนแรง “

             “ ด้านการงานและการเงิน เสือเกิดมาเพื่อเป็นเจ้าป่า มีอาณาจักรของตัวเอง ลึก ๆ แล้วคุณจึงไม่ชอบเป็นลูกน้องใคร ไม่ชอบให้ใครมาชี้นิ้วสั่ง เงินไม่ใช่เรื่องใหญ่ ศักดิ์ศรีสำคัญกว่า แม้จะลำบากแสนสาหัส คุณก็จะไม่ยอมก้มหัวให้กับคนที่คุณไม่ยอมรับนับถือ ถ้าทำงานแล้วเจ้านายไม่ให้เกียรติ คุณจะลาออกมาหางานใหม่โดยไม่คิดมาก “

              “ คุณไม่ใช่คนโลภ ไม่ชอบสะสมเงินทอง และชอบชีวิตที่สบายใจ ประมาณว่าความสุขมีได้ตลอดเวลา ไม่จำเป็นต้องทำงานอย่างทนทุกข์แล้วค่อยเอาเงินไปซื้อความสุขมาชดเชยทีหลัง “

               “ คุณใจกว้างกับเพื่อนฝูงเสมอ แต่ถ้าใครพูดจาไม่เข้าหู คุณก็พร้อมที่จะควันออกหูเช่นกัน ถ้าคนที่คบกันมานานจะรู้ว่าคุณโกรธง่าย หายเร็ว ไม่มีอะไร แต่กับเพื่อนใหม่ก็คงอึ้งไปตาม ๆ กัน จริง ๆ ไม่มีอะไร “

              “ คุณเป็นคนจริงจังกับเรื่องความรัก รักใครรักจริง.....แต่เป็นเดียวก็เบื่อแล้ว เข้าตำรารักง่ายหน่ายเร็ว แถมเวลาเลิกกันแล้ว คุณก็สามารถหาคนใหม่มาดามหัวใจได้เร็วมาก “

              “ ปีนักษัตรคุณเป็นธาตุไม้ อวัยวะที่ต้องการบำรุงเป็นพิเศษ คือ ตับ ถุงน้ำดี เส้นเอ็น ตา ต้องหัดใจเย็น อย่าโกรธบ่อย ตับจะไม่แข็งแรง “

“ ชาวขาลในปี 2554

              “ คุณโชคดีในหลาย ๆ เรื่อง โดยเฉพาะชีวิตครอบครัวแฮปปี้สุด ๆ ระวังแค่เรื่องเดียวก็คือ เรื่องอุบัติเหตุนอกบ้าน “

“ เสือเดินผ่านป่า

   ( เกิดระหว่าง พ.ศ. 2445 และ พ.ศ. 2505 )

              “ คุณเป็นคนเก่งมาก ๆ แต่อารมณ์แรงเหมือนพายุ จุดเดือดต่ำ เวลาเจออะไรที่ขัดใจ คุณก็กระหน่ำฝีปากออกไปเป็นชุด ขณะที่คนฉลาดกว่าระงับใจไว้ได้ทัน ถ้าปรับปรุงความหุนหันพลันแล่นนี้ได้ ใครต่อใครก็จะซื่อสัตย์และเกรงใจคุณมากขึ้น “

             “ ชีวิตคุณเครียดหลายเรื่อง จนบางทีรู้สักว่าเนื้อตัวแทบจะหลุดเป็นเสี่ยง ๆ การที่จะมีคู่อยู่กับใครจริงจัง ถ้าไม่เพลา ๆ เรื่องอารมณ์เครียดลงบ้าง มักจะมีปากเสียงหรือพบว่าคู่ครองทำตัวเหินห่าง “

             “ โชคลาภและการเงินของคุณจะดีขึ้นได้ ถ้าหัดใจเย็น ฟังคนอื่นให้ดีและฟังให้จบ ก่อนที่คุณจะพูดอะไรออกไป ( เพราะคนเหล่านี้อาจมีโอกาสดี ๆ มาบอกคุณ )

“ เสือยืนคุมเชิง

   ( เกิดระหว่าง พ.ศ. 2457 และ พ.ศ. 2517 )

            “ เป็นเสือไว้ฟอร์ม ดูดีบุคลิกสงบนิ่ง แต่ระมัดระวังตัวอย่างสูง ชอบความปลอดภัย ไม่ต้องการกระโจนลงไปสู่ปัญหาให้วุ่นวาย นิสัยส่วนตัวคือไม่ดุร้าย รักสันติ และชอบความสงบสุข ปกติแล้วคนปีเสือจะเป็นที่หมายตาขององค์กรต่าง ๆ เพราะเป็นคนสู้งานและมีความมุ่งมั่น เสือยืนคุมเชิงจัดได้ว่าเป็นหัวกระทิของคนปีเสือด้วยกัน เพราะเวลาทำงานคุณจะมีทั้งความระมัดระวัง สติปัญญาเฉลียวฉลาด มีความมุ่งมั่น มีบุคลิกที่น่ายำเกรงและเป็นที่ไว้วางใจของผู้ร่วมงาน “

           “ ด้วยคุณสมบัติด้านวิจารณญาณที่เฉียบคม คุณจึงเป็นที่ต้องการในวงงาน ทำให้รายได้มีไม่ขาด การเงินจะมั่นคงแข็งแรงมาก เช่นเดียวกับสุขภาพ “

           “ ตอนเด็ก ๆ พ่อแม่ค่อนข้างประคบประหงมราวกับไข่ในหิน แม้เมื่อโตขึ้นทำงานเป็นผู้บริหาร พ่อแม่ก็ยังรู้สึกว่าคุณเป็นเด็กอยู่วันยังค่ำ เมื่อคุณมีครอบครัวเป็นของตัวเองก็จัดได้ว่าประสบความสำเร็จ เพราะแม้ชีวิตจะขาดความตื่นเต้นไปบ้าง แต่คุณก็จะมีความสุขกับความรักและความมั่นใจที่คนในครอบครัวมอบให้ “

“ เสืออยู่ในป่า

   ( เกิดระหว่าง พ.ศ. 2469 และ พ.ศ. 2529 )

          “ คุณเป็นได้ทั้งคนที่อบอุ่นและร้อนเหมือนไฟ คุณรู้สึกว่าโลกใบนี้เป็นสถานที่ของคุณ จึงวางตัวสบาย ๆ ได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม ใช่ว่ามีความมั่นใจผิดมนุษย์มนา แต่เพราะคุณรู้แก่ใจดีถึงคุณค่าและสถานภาพของตัวเอง “

         “ แม้ตอนเด็ก ๆ หลายคนอาจจะไม่สนใจทำเกรดให้ได้คะแนนดี แต่ก็ได้ดีด้วยความสามารถพิเศษและพรสวรรค์บางอย่างที่ติดตัวมา ในที่ทำงานคุณก็เป็นคนทำงานหนัก มีจริยธรรม และได้พิสูจน์ให้ใครต่อใครได้เห็นความสามารถมากมาย คุณจึงได้รับการยอมรับในระดับสูง “

         “ คุณต้องการใครสักคนเพื่อเป็นที่ปรึกษาที่ไว้วางใจได้ ทั้งในเรื่องงานและชีวิตส่วนตัว ถ้าคุณไม่ตั้งการ์ดระวังตัวมากเกินไป ก็จะได้คู่ครองที่เปี่ยมคุณสมบัติไม่ยาก “

         “ เกิดปีเสือมีอำนาจก็จริง แต่ก็อย่าหวังว่าจะรวยเร็ว ความขยัน ฉลาด มีวินัยจะทำให้คุณมีฐานะดีตอนอายุพอสมควร เป็นเสือตีนปลายด้านการเงินก็ว่าได้ “

“ เสือเดินผ่านภูเขา

   ( เกิดระหว่าง พ.ศ. 2481 และ พ.ศ. 2541 )

         “ คุณเป็นคนที่แข็งแกร่งแต่แฝงความดื้อรั้นและหัวแข็งไว้ค่อนข้างมาก ความแข็งแกร่งเป็นจุดแข็ง ส่วนความดื้อรั้นเป็นจุดอ่อน ชีวิตจะดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่คุณจะหันเอาด้านไหนมาใช้งาน ในใจคุณมีธรรมชาติของความปั่นป่วน ไม่ค่อยสงบเป็นพื้นเดิม พอมีเรื่องกระทบใจ คุณก็มักตอบโต้ด้วยความรุนแรงเกินกว่าเหตุ จนใคร ๆ หงายหลังไปตาม ๆ กัน “

        “ คุณไม่ค่อยไว้ใจใคร แต่ชอบความเสี่ยงเป็นชีวิตจิตใจ แต่ถ้ามองว่า การไว้ใจใครสักคนก็เป็นความเสี่ยงเหมือนกัน คุณอาจจะสบายใจขึ้น เพราะดวงคุณฉายเดี่ยวแล้วรุ่งยาก ถ้าได้ใครสักคนมาเป็นคู่ใจ เป็นคนที่รับอารมณ์ขึ้น ๆ ลง ๆ ของคุณได้ คุณจะรู้สักสงบและปลอดภัย ความรู้สึกนี้จะทำให้คุณเผชิญหน้ากับปัญหาได้ดีขึ้น ไม่แรงจนน่ากลัวเหมือนเก่า “

        “ การทำมาหากินในต่างถิ่นแดนไกล จะทำให้คุณมีรายได้มาก และมีชีวิตใหม่ที่มั่นคง ถ้ามีโอกาสได้ไป คุณจะตั้งถิ่นฐานทำกินใหม่ได้ไม่ยาก และอาจไปอยู่เป็นการถาวร “

“ เสือลงจากภูเขา

   ( เกิดระหว่าง พ.ศ. 2493 และ พ.ศ. 2553 )

        “ เป็นเสือที่มีพลังไร้ขีดจำดัก และมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง คุณเป็นคนวาสนาดีมาก ไม่ว่าจะหว่านเมล็ดพืชแห่งความมานะพยายามของตนลงไปเท่าใด ก็มักจะไม่ค่อยสูญเปล่า คุณจะได้รับผลสำเร็จงอกงามตามสมควรเสมอ คุณมีจุดเด่นคือ ขยันและใจคอกว้างขวาง แต่ถ้าเพิ่มมนุษยสัมพันธ์ขึ้นอีกนิดจะดีมาก ตอนนี้แทบจะไม่มีใครกล้าหือกับคุณแล้ว ตอนหนุ่ม ๆ สาว ๆ คุณก็แรงพอตัว แต่พอวัยปลายคุณจะใจเย็นลงได้เอง “

          “ ในช่วงเริ่มต้นก่อร่างสร้างตัว การงาน การเงินของคุณไม่ค่อยราบรื้น แต่เครดิตคุณดีมาก มีคนเชื่อมือและสนับสนุนให้ก้าวไปสู่จุดที่สูงขึ้นเสมอ แต่ถ้าจะเรียกว่าอยู่ตัวแบบสบายใจจริง ๆ ก็ต้องวัยหลังเกษียณ “

          “ ถ้าใจเย็นลงอีกสักนิด ปรี๊ดแตกน้อยลงอีกสักหน่อย จะมีความสำเร็จในชีวิตคู่ได้ไม่ยาก “

“ อุปนิสัยของคนเกิดปีเถาะ ( กระต่าย )

          “ คนปีเถาะอารมณ์เย็น โอบอ้อมอารี เป็นคนที่ดูเด็กและมีจินตนาการอ่อนไหว เป็นคนที่มีความสุขที่สุดภายใต้บรรยากาศดี ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้คน วัตถุสิ่งของ หรือบรรยากาศที่คุณรู้สึกว่าใช่ ล้วนมีผลกับจิตใจคุณทั้งสิ้นในสถานการณ์ที่ทำให้คนอื่นตื่นเต้น คุณจะถอยห่างออกมาดูเชิง เพื่อดูว่ามีอะไรผิดสังเกต คุณไม่ชอบความรุนแรงและการกระทบกระทั่ง คุณไม่ชอบเป็นจุดเด่น ถ้ามีใครมาต้อนคุณให้จนมุม คุณจะไม่ไปต่อกรให้เสียอารมณ์ แต่จะเผ่นแน่บไปหาความสบายใจที่อื่น ก็คนมันไม่ชอบเรื่องวุ่นวาย แต่บางทีเจ้าความรู้สึกปลอดภัยก็ทำให้คุณเสียโอกาสดี ๆ การยึดติดกับความคิดที่ว่าอะไร ๆ ก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อน ทำให้คุณดูเป็นเด็กดื้อได้เหมือนกัน แต่ถ้าเพื่อนฝูงมีปัญหาอะไรคุณก็จะอยู่ด้วยเสมอ เพราะคุณเป็นคนรักเพื่อน “

           “ คุณเป็นคนอัธยาศัยดี เรื่องต้อนรับขับสู้ไม่มีใครเกิน คุณซื่อสัตย์เป็นมิตร เข้ากับคนได้ง่าย กับคนที่คุณรัก คุณก็เป็นคนที่น่ารัก และอ้อนเก่ง ถ้าคุณรักใครคุณจะเอาใจเก่งสุด ๆ เพื่อจะชนะใจคนที่คุณรักให้ได้ “

           “ จิตใจคนปีเถาะจะเปราะบางกว่าใครเพื่อน ถ้าความรักมีปัญหาก็ถึงขั้นตรอมใจ ร่างกายผ่ายผอม คุณชอบลองใจ แต่ถ้าพบว่าใช่ คุณก็จะให้ใจเต็มร้อยเหมือนกัน “

            “ เมื่อมีลูก คุณจะเป็นพ่อแม่ที่เอาใจใส่ และเป็นห่วงครอบครัวอยู่ตลอดเวลา “

            “ นักษัตรคุณเป็นธาตุไม้ ซึ่งหมายถึงตับ ถุงน้ำดี เส้นเอ็น และดวงตา ความโกรธ ความตกใจ จะทำให้ธาตุไม้แปรปรวนและสุขภาพเสื่อมโทรม “

“ ชาวเถาะในปี 2554

            “ เป็นปีที่คุณจะร่าเริงได้เต็มพิกัด เพราะคุณสุดแสนจะโชคดี อะไรที่ลงทุนลงแรงไว้ จะกลับมาให้เห็นเป็นผลกำไร เป็นความสำเร็จ และชื่อเสียง “

“ กระต่ายกระโดดอยู่ในป่า

   ( เกิดระหว่าง พ.ศ. 2446 และ พ.ศ. 2506 )

             “ กระต่ายกระโดดอยู่ในป่า “ “ มีนัยถึงคนที่ประสบความสำเร็จ “

             “ คนที่มีดวง “ กระต่ายกระโดดอยู่ในป่า “ “ จะมีสื่อถึงวิญญาณบรรพบุรุษ ถ้าใช้ชีวิตแบบไม่คิดและทำตัวไม่ดี วิญญาณบรรพบุรุษจะโกรธและลงโทษ แต่ถ้าคุณทำสิ่งดี ๆ วิญญาณบรรพบุรุษก็จะดลบันดาลให้คุณได้พบกับความเจริญรุ่งเรือง “ 

             “ เรื่องการเงิน คุณมีความสามารถมากพอที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและชีวิตครอบครัว แต่ทั้งหมดนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณปฏิบัติต่อคนอื่นอย่างไร เพราะคนในองค์กรจะส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้าของคุณมาก ทั้งอาชีพการงานและชีวิตโดยรวม พยายามตั้งใจทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด และควรให้ความเคารพเกรงใจผู้ร่วมงานคนอื่นด้วย “ 

              “ คุณมีบุคลิกที่สะดุดตามาก ๆ แต่ก็ระวังตัวมากเช่นกัน ให้ระวังความรู้สึกพึงพอใจในรูปโฉมของตัวเองไว้บ้าง และเมื่อคุณพบใครสักคนที่คู่ควร คุณก็จะมีความสุขกับชีวิตคู่ที่ยั่งยืน “

“ กระต่ายพระพุทธเจ้า

    ( เกิดระหว่าง พ.ศ. 2458 และ พ.ศ. 2518 )

             “ เนื่องจากคุณเป็นกระต่ายในตำนานทางศาสนา คุณจึงมีบุคลิกที่ดูมีบารมีน่าเลื่อมใส เป็นคนที่ทำอะไรก็เก่งไปหมด จึงทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก คุณจัดการปัญหาได้ดี แต่ก็เป็นคนหัวแข็งอยู่เหมือนกัน “

             “ คุณเป็นคนใจบุญ ชอบช่วยเหลือผู้คนที่ยังด้อยโอกาส ไม่ได้มุ่งหวังสะสมทรัพย์สิน เงินทอง และความสำเร็จมากมายนัก ใครต่อใครก็มักจะประทับใจในความมีศีลธรรมจรรยา และการชนกับอะไรที่ไม่เข้าท่าอย่างสุดตัวของคุณ คุณไปอยู่ที่ไหนก็เรียกได้ว่าไม่ลำบากหรือรอดตาย ใคร ๆ ก็รู้สึกเมตตาอยากช่วยคุณทั้งนั้น “

             “ คุณค่อนข้างจะเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบ แต่ต้องนึกถึงใจคนอื่นเขาบ้าง ไม่อย่างนั้นอนาคตอาจต้องสูญเสียความรักและความเคารพทั้งจากคนรักและเพื่อนฝูง “

“ กระต่ายหมายจันทร์

   ( เกิดระหว่าง พ.ศ. 2470 และ พ.ศ. 2530 )

             “ คุณเป็นคนเก่งรอบตัวจะทำอะไรก็ทำได้ดีสารพัดอย่าง แต่ไม่รู้ทำไม.....ไม่รุ่งสักเรื่องเลย คุณเป็นคนอัธยาศัยดี ชอบมีส่วนร่วมกับทุกกิจกรรม ใครจะทำอะไรคุณเข้าไปมีเอี่ยวกับเขาด้วยเสมอ คุณเป็นคนที่ชอบแต่งตัวมาก ภูมิใจกับรูปร่างหน้าตา ชอบให้คนชมว่าแต่งตัวดูดีมีชีวิตตระกูล ทนไม่ได้เวลาเห็นใครแต่งตัวชุ่ย ๆ เผลอ ๆ ก็ไปเจ้ากี้เจ้าการกับเสื้อผ้าหน้าผมของคนอื่นเขาอีก คุณชอบบรรยากาศที่ดีมีรสนิยม บ้านของคุณจึงตกแต่งสวยดูดีและอยู่สบาย “

            “ เรื่องการงานไม่เคยเป็นการบ้านให้รกสมองของคนกระต่ายปีนี้ ก็คุณเป็นคนเก่งรอบด้าน เวลามีงานดี ๆ ต้องการฝีมือระดับเซียน ใคร ๆ ก็มักจะนึกถึงคุณเป็นอันดับแรกทั้งนั้น “

             “ คุณผูกใจคนเก่ง จึงเป็นศูนย์กลางความสนใจของเพื่อนฝูงเสมอ ส่วนเรื่องความรัก คุณเป็นคนที่มีมาตรฐานสูง คบสนุก อารมณ์ดี ให้อภัยเวลาคนใกล้ตัวทำผิด และมักจะได้คนดีที่สุดมาเป็นคู่ครอง “

“ กระต่ายกระโดดออกจากป่า

    ( เกิดระหว่าง พ.ศ. 2482 และ พ.ศ. 2542 )

             “ คุณชอบผูกมิตรและชอบทำอะไรร่วมกับคนอื่น คุณเป็นกระต่ายใฝ่รู้ มีความอยากรู้อยากเห็นไปเสียทุกเรื่อง แต่คุณก็เป็นคนที่ตกใจง่าย คุณมีสัญญาณเตือนภัยที่ติดตัวมาโดยธรรมชาติ จึงเป็นคนกังวลกับสถานการณ์ได้ง่าย ปกติคนปีกระต่ายไม่ชอบเถียงกับใคร กับคุณยิ่งแล้วใหญ่ ไม่ชอบเรื่องแบบนี้สุด ๆ  คุณมีนิสัยไม่ชอบเป็นจุดสนใจ ชอบที่จะมีชีวิตลื่นไหลไปแบบสบาย ๆ และใช้ชีวิตตามแบบที่คุณชอบมากกว่า “

             “ การงานคุณก็ไม่ได้มีอะไรหวือหวา ค่อนข้างเดินตามระบบที่มีอยู่ แต่คุณก็จะได้เลื่อนขั้นขึ้นสู่ตำแหน่งสูง ๆ อยู่ดี ใช้ชีวิตไปได้เรื่อย ๆ ไม่ติดขัดด้านการงานการเงินคงเติบโตขึ้นไปได้ตามลำดับ ถ้าคุณยังทำงานให้กับองค์กรนั้นอยู่ต่อไป และสามารถจัดการปัญหาวุ่นวายต่าง ๆ ได้โดยไม่ลนลานอกแตกตายไปเสียก่อน “

             “ ส่วนเรื่องชีวิตครอบครัว คุณควรเลือกคู่ชีวิตที่มีอายุมากกว่า เพราะจะทำให้คุณอุ่นใจและรู้สึกมั่นคง “

“ กระต่ายอยู่ในโพรง

   ( เกิดระหว่าง พ.ศ. 2494 และ พ.ศ. 2554 )

            “ เป็นกระต่ายที่มีความสุขที่สุดเพราะอยู่ในโพรงที่ปลอดภัยที่สุด แต่ขณะเดียวกันโพรงก็เป็นข้อจำกัดที่ทำให้คุณยึดติดอยู่กับความปลอดภัย จนไม่กล้าออกไปเผชิญหน้ากับความเป็นจริงที่แสนจะวุ่นวายของโลกภายนอก “

            “ เมื่อไม่มีโพรง คุณจะขี้หงุดหงิดกับทุกเรื่อง แม้ไม่มีอะไรเกิดขึ้น คุณก็จะกังวลถึงอนาคต ถ้าคุณทำใจให้ผ่อนคลาย คุณจะพบว่าคุณเป็นคนที่มีชีวิตมั่นคงปลอดภัยอยู่แล้วทุกวัน “

           “ กับเพื่อนร่วมงาน คนรัก หรือแฟน บางทีคุณก็ทำตัวเครียดมากไปจนกลายเป็นคนพูดจาขวานผ่าซาก คุณมองว่าการเสนอความเห็นอย่างตรงไปตรงมาเป็นสิ่งที่ถูกที่ควรตามหลักศีลธรรม แต่เมื่อสิ่งนี้มาอยู่รวมกับความหงุดหงิด มันก็คือความก้าวร้าวดี ๆ นี่เอง น้ำขุ่นอยู่ใน น้ำใสอยู่นอกสักนิดแล้วใคร ๆ จะเกรงใจคุณมากขึ้น “

           “ คุณเป็นคนที่รักอิสระมาก ๆ แต่ก็แปลกที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน คนที่มีตำแหน่งแห่งที่ตรงนั้นมักให้ความเมตตา ส่งเสริมและสนับสนุนคุณด้วยความจริงใจ “

“ อากาศ

   Air

  For breath is life, and if you breathe well you will live long on earth.

 เพราะลมหายใจคือชีวิต ถ้าเราหายใจถูกวิธี เราก็จะมีชีวิตที่ยีนยาว

                                                                             สุภาษิตสันสกฤต

“ อากาศนั้นสำคัญฉะนี้

            “ อากาศคือปัจจัยสำคัญของการมีชีวิตรอดของสิ่งมีชีวิตทั้งมวล หากเราขาดอากาศเพียง 4 5 นาที เซลล์สมองจะถูกทำลาย “

           “ การหายใจเอาอากาศเข้าสู่ปอดส่งผลต่อการทำงานของร่างกายหลายประการ เช่น “

           “ 1. ทำให้ระบบไหลเวียนในร่างกายทำงานได้ดี

              2. ทำให้สมองคิดไตร่ตรองได้ดี มีเหตุผล มีความอดทน รอบคอบ

              3. ช่วยลดความเครียดและอาการเจ็บปวดทางกาย ทำให้จิตใจสงบ

              4. ทำให้ร่างกายเผาผลาญสารอาหารได้ดี

              5. ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและขับสารพิษออกจากร่างกาย

              6. ทำให้ปฏิกิริยาเคมีต่าง ๆ ในร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

            “ หายใจถูก ชีวิตมีสุข

            “ คนส่วนใหญ่มักไม่ค่อยรู้ตัวว่าตนเองหายใจไม่ถูกต้อง เรามักหายใจแบบตื้น ๆ แทนที่จะหายใจลึก ๆ ยาว ๆ ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตและจิตใจมากกว่าการหายใจสั้น กระชั้น ถี่ หรือตื้น ซึ่งจะทำให้ออกซิเจนในร่างกายต่ำลง ใจสั่น กระวนกระวาย และเกิดความเครียด วิธีหายใจอย่างถูกต้องให้เริ่มจาก “

           “ 1. นั่งหลังตรงหรือนอนในท่าที่สบาย สูดลมหายใจเข้าทางจมูกจนเต็มปอด สังเกตได้จากกะบังลม ท้อง และหนังท้องจะขยายพองขึ้น กลั้นหายใจแล้วนับ 1 – 5 ในใจช้า ๆ “

           “ 2. ผ่อนลมหายใจออกทางปากนับ 1 – 5 ช้า ๆ “

           “ 3. ทำซ้ำตามข้อ 1 และ 2 อีก 5 รอบ หยุดพัก 2 นาที แล้วทำใหม่อีกครั้ง “

           “ การหายใจอย่างถูกต้องจะทำให้เกิดผลดีต่อสุขภาพในระยะยาว และยังเป็นวิธีคลายเครียดแบบฉุกเฉินอีกด้วย “

           “ อากาศดี ร่างกายแข็งแรง

           “ สภาวะแวดล้อมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยมลพิษ อาจทำให้การหายใจนำไปสู่โรคภัยต่าง ๆ เช่น โรคภูมิแพ้ หรือโรคระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ ดังนั้นหากมีโอกาส เราควรจัดสถานที่หรือสภาพแวดล้อมในบ้านหรือที่ทำงานให้มีสภาวะอากาศที่ดี เพื่อการหายใจอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ปอดและร่างกายแข็งแรง “

           “ 1. เปิดหน้าต่างให้อากาศหมุนเวียนถ่ายเทได้สะดวกทุกวัน “

           “ 2. ควรติดพัดลมดูดอากาศในห้องน้ำหรือห้องครัว เพื่อระบายกลิ่นและความอับชื้น “

           “ 3. ปลูกต้นไม้ไว้ในบริเวณบ้านเพราะต้นไม้คือเครื่องฟอกอากาศธรรมชาติชั้นเยี่ยม โดยเฉพาะต้นโกสน ดาวเรือง ตีนตุ๊กแก พลูด่าง สาวน้อยประแป้ง เศรษฐีเรือนใน ล้วนเป็นต้นไม้ที่ช่วยลดมลพิษทั้งสิ้น “

           “ 4. หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุสังเคราะห์ หรือผ้าใยสังเคราะห์ในการตกแต่งบ้านหรือหุ้มเครื่องเรือน เพราะผ้าหรือวัสดุเหล่านี้จะทำให้ประจุบวกและประจุลบในอากาศเสียสมดุล “

           “ 5. ควรตรวจอุปกรณ์หุงต้มหรือเครื่องใช้ที่ใช้แก๊สอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการสะสมของคาร์บอนมอนอกไซด์ ซึ่งเป็นพิษต่ออากาศ “

           “ 6. ไม่ควรเผาขยะหรือหญ้า ควรแยกกำจัดขยะที่มีส่วนประกอบของเคมี เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ ยารักษาโรคที่หมดอายุ สเปรย์ต่าง ๆ “

“ อุปนิสัยของคนเกิดปีมะโรง ( มังกร )

           “ คนปีมะโรงเป็นมังกรกล้ามใหญ่ทรงพลัง มีบุคลิกสง่าผ่าเผย ไม่ขาดแคลนเพื่อนฝูง ไปไหนมีแต่คนนับหน้าถือตายกมือไหว้ เขาคือผู้นำในการแข่งขันหรือการโต้แย้งแสดงความเห็น เป็นคนมั่นใจและใฝ่รู้ สนุกเมื่อเผชิญหน้ากับความท้าทาย ด้วยความเป็นมิสและมิสเตอร์เพอร์เฟ็กต์ ก็เลยชอบความสมบูรณ์แบบไปด้วย จึงมักจะทนไม่ได้เมื่อเห็นความไม่เอาไหนของคน คุณเป็นคนใช้จ่ายมือเติบเหมือนพิมพ์แบงก์ได้เอง แต่ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเงิน เพราะเป็นนักจัดการที่ดีเยี่ยม “

           “ มะโรงหยิ่งผยอง ชอบทะยานไปข้างหน้าไม่ยอมฟังใคร แต่แปลกที่ผู้คนรอบข้างกลับหลงเสน่ห์และชื่นชม “

           “ คุณเป็นเพื่อนที่ใจกว้าง เป็นพ่อแม่ที่ชอบสนับสนุนและอยู่เคียงข้างลูก มักตั้งความหวังไว้กับลูกสูง “

           “ ส่วนเด็กปีมะโรงก็ไม่น่ากังวล เพราะเฉลียวฉลาด กระตือรือร้น ชอบอิสระ “

           “ ในเรื่องความรัก มะโรงไม่เดือดเนื้อร้อนใจ เพราะเห็นความรักเป็นแค่เกมสนุก ๆ หว่านเสน่ห็ปลูกต้นรักไปทั่ว ไม่ชอบผูกมัดกับใคร “

           “ เนื่องจากชาวมะโรงเป็นคนเก่ง จึงทำงานได้หลากหลายอาชีพ ขอแค่อย่าซ้ำซากจำเจ คนปีมะโรงอาจเปลี่ยนงานบ่อยเพราะต้องการหางานที่เหมาะกับตัวเองจริง ๆ “

           “ นักษัตรของคุณเป็นธาตุดิน สุขภาพของคนปีมะโรงต้องระวังโรคเกี่ยวกับตับ ม้าม กระเพาะ กล้ามเนื้อ และช่องปาก การกินอาหารที่มีรสหวานแต่พอดีจะถูกโฉลกและเสริมธาตุของคุณ “

“ ชาวมะโรงในปี 2554

           “ มีปัญหาเรื่องสุขภาพ เจ็บไข้ได้ป่วย การเดินทางที่คุณเคยคิดว่าช่วยชาร์จไฟในตัว กลับทำให้คุณเหน็ดเหนื่อย และอาการทรุดลง “

“ มังกรร่าเริง

    ( เกิดระหว่าง พ.ศ. 2447 และ พ.ศ. 2507 )

            “ เป็นมังกรที่แฮปปี้ มีความสุข เก่งสุด ๆ แถมยังมีเสน่ห์ดึงดูดรุนแรง รักความยุติธรรม ทุ่มเทสติปัญญาและความสามารถเพื่อสังคมและส่วนรวม ชีวิตตอนเด็กมักลำบาก แต่ใฝ่รู้และพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ จนได้ดี พอโตขึ้นก็พยายามสร้างฐานะให้ชีวิตมีความสุข เป็นคนที่ค่อนข้างมีภาระมากมายในชีวิต แต่ก็ไม่ได้ทำให้เกิดปัญหาเพราะรักษาสมดุลระหว่างงานและการพักผ่อนได้ดี “

             “ ผู้หญิงปีมังกรจะเป็นภรรยาที่น่ารัก และเป็นเจ๊ดันสนับสนุนคู่ชีวิตแบบสุด ๆ “

             “ แม้คนปีมะโรงจะเป็นคนที่ดูเปิดเผย ทั้งในแวดวงการงานและสังคม แต่เรื่องชีวิตครอบครัวจะไม่ค่อยอยากให้ใครเข้ามาก้าวกราย และชาร์จพลังให้กับตัวเอง “

            “ ชีวิตในบั้นปลาย มังกรผู้ร่าเริงจะมีโชคหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสาย ทั้งความสำเร็จ ทรัพย์สินเงินทอง การได้ทำอะไรดี ๆ ให้กับคนอื่นถือเป็นความสุขของคุณ “

“ มังกรทะยานสู่สวรรค์

   ( เกิดระหว่าง พ.ศ. 2459 และ พ.ศ. 2519 )

            “ เป็นมังกรที่บินกลับบ้านมาชาร์จพลังใหม่ จึงมีความโชคดีเต็มถัง และประสบความสำเร็จในชีวิต “

           “ มักคิดว่าตัวเองโดดเด่นกว่าคนทั่วไป แต่กระนั้นก็ยังทำตัวอ่อนน้อมถ่อมตัว จัดว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่ง จึงทำให้เป็นคนป็อปปูลาร์ มีเพื่อนเยอะและยังเป็นคนชอบเรียนรู้ จึงทำให้สังคมกว้างชนิดข้ามประเทศข้ามวัฒนธรรมกันเลยทีเดียว แถมเป็นคนแอกทีฟ เก่ง ฉลาด จะหยิบจะจับอะไรก็ทำได้ดีไปหมด แต่ต้องระวังเรื่องความใจร้อน เพราะจะเป็นไฟเผาตัวเองและคนรอบข้าง มังกรทะยานสู่สวรรค์นอกจากจะประสบความสำเร็จในการงานแล้ว ชีวิตครอบครัวก็ยังอบอุ่น เพราะคุณและคู่ครองรักและซื่อสัตย์ต่อกัน ในความเป็นพ่อแม่ คุณเป็นพ่อแม่ชั้นเลิศชนิดได้คะแนนเต็มร้อยเชียวนะ “

            “ อนาคตข้างหน้าหายห่วงได้เลย เพราะคุณจะมั่งคั่งอู้ฟู่ ไม่มีปัญหาด้านการเงิน ถึงวันนั้น อย่าลืมขอบคุณคนที่เป็นส่วนหนึ่งหรือหลาย ๆ ส่วนในความสำเร็จด้วยแล้วกัน “

“ มังกรอ่อนข้อ

    ( เกิดระหว่าง พ.ศ. 2471 และ พ.ศ. 2531 )

             “ เหตุผลที่มังกรผู้ยิ่งใหญ่ต้องยอมอ่อนข้อก็เพราะพลังอำนาจมีสิทธิ์โดนจำกัด คนปีมังกรฉลาด ลึกซึ้ง รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรและพร้อมจะทะยานไปสู่จุดนั้นอย่างไม่รีรอ มังกรไม่ผลีผลามวู่วาม ทั้งที่รู้ว่าศักยภาพของตนไร้ขีดจำกัดก็ยังคิดเผื่อตอนล้มเหลวไว้ ซึ่งก็เกิดขึ้นจริงตามคาด แต่ก็ไม่เลวร้ายอะไร เพราะคุณได้เตรียมการไว้ระดับหนึ่งแล้ว “

              “ มังกรช่างคิดอย่างคุณไม่มีวันล้มเหลวเรื่องงาน แต่อย่างไรก็อย่าประมาท เพราะบางทีมังกรก็หยิ่งทะนงเกินไป อาจพลาดได้ “

              “ คุณเป็นมังกรเจ้าเสน่ห์ เพราะมีเมตตาและนึกถึงใจเขาใจเรา ใครต่อใครจึงประทับใจในตัวคุณ แต่ต้องระวังความหยิ่งในตัวเอง เพราะอาจทำให้พลั้งปากจนต้องมาเสียใจภายหลัง “

              “ กับคู่ชีวิตไม่ค่อยมีปัญหา แต่กับลูก ๆ อาจคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่อง ถ้าปล่อยให้เขามีชีวิตอิสระที่อยากจะเป็นและคุณไม่เข้มงวดมากนัก ครอบครัวก็จะสงบสุขได้ไม่ยาก “

“ มังกรจอมพิโรธ

    ( เกิดระหว่าง พ.ศ. 2483 และ พ.ศ. 2543 )

               “ ที่ได้ชื่อแบบนี้ก็เพราะเป็นมังกรขี้โมโห ที่มือสองข้างยื่นออกไปโอบอุ้มหรือไม่ก็ตะครุบเหยือ ( แล้วแต่อารมณ์ ) คุณติดจะเครียดอยู่บ้าง มังกรจอมพิโรธเพศเมียมีพละกำลังแข็งแกร่ง มีกฎระเบียบในชีวิตเยอะแยะ “

               “ ด้านหน้าที่การงาน คุณผลักดันตัวเองไปสู่ความสำเร็จ ไม่สนเลยว่าต้องแลกมาด้วยความร้าวฉานกับคนสำคัญในชีวิต คุณจึงขึ้นไปสู่ตำแหน่งใหญ่โตได้เร็ว ไม่ว่าจะอยู่ในแวดวงธุรกิจ การเมืองหรือแม้แต่การทหาร “

               “ คุณมีพลังล้นเหลืออยู่ภายใน กับคนในครอบครัวคุณค่อนข้างแรงโดยเฉพาะกับคู่ชีวิต แต่ถ้าพยายามที่จะควบคุมมัน ไม่ใช่ให้มันควบคุมคุณ พลังที่มีจะสร้างสรรค์ขึ้น “

              “ อนาคตของคุณน่าจะไปได้สวย เพราะคุณมีโอกาสที่จะเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่มั่งคั่ง มีชื่อเสียง แต่ก็ต้องแลกกับการผิดใจกับคนรอบข้าง ดังนั้นอย่าหลงระเริงไปด้วยความสำเร็จ ถ้าไม่แน่ใจว่าจะกล้าอยู่อย่างเดียวดายในบั้นปลายของชีวิต “

“ มังกรแหวกว่ายสายฝน

    ( เกิดระหว่าง พ.ศ. 2495 และ พ.ศ. 2555 )

               “ เป็นมังกรไฮเปอร์ เลยอยู่เฉยไม่เป็น ร้อนรนและร้อนแรง จึงชอบอยู่ในที่ชุ่มชื้นดับร้อน เป็นมังกรที่มีพลังหยิน หยางสมบูรณ์ที่สุด พลังหยางทำให้มังกรตัวนี้หยิ่งผยองและก้าวร้าว ขณะเดียวกันพลังหยินจากความชุ่มชื้นเหน็บหนาวก็ช่วยปรับสมดุล จึงทำให้มีพลังทั้งสองด้าน “

              “ แม้จะหยิ่งผยองและมีพลังมาก แต่ชีวิตในตอนต้นมักมีปัญหาและความกดดัน ซึ่งในระยะยาวจัดว่ามีประโยชน์ ดวงคุณต้องทำงานหนัก ในวัยเด็กมักไม่ค่อยมีความสุข เป็นเด็กที่สับสนแต่ไม่ออกนอกลู่นอกทาง เรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ ของมังกรปีนี้จะมีความสุขดี ถ้าจัดสมดุลชีวิตให้ถูกที่ถูกทาง แต่ตอนจีบกันใหม่ อาจขลุกขลักอยู่บ้าง “

              “ คุณมีอนาคตสดใส พรั่งพร้อมด้วยความร่ำรวย ความสุข แต่อย่าลืมจัดการอารมณ์ของตัวเองให้ได้ด้วย ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตถึงจะดีชัวร์ ๆ และประสบความสำเร็จตามแบบที่อยากให้เป็น โชคดีอีกอย่างของคุณก็คือ ยิ่งอายุมากก็ยิ่งสบาย รีไทร์เมื่อไรสบายเมื่อนั้น “

“ อุปนิสัยของคนเกิดปีมะโรง ( งู )

             “ สุภาพและมั่นใจคือนิสัยของคนปีงู นอกจากนี้ยังมีอารมณ์ขัน คุยเก่ง ชอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แต่ก็ขี้เบื่อ มุ่งมั่น อดทน สุขุม ถ้าใครมาแรงใส่ก็จะตอบโต้และเอาคืนทันที “

             “ เป็นคนที่ชอบให้คำปรึกษา แต่ไม่ชอบฟังข้อเสนอแนะของคนอื่น เวลามีสถานการณ์คับขัน คุณดูเหมือนเป็นคนอวดดีและเห็นแก่ตัว แต่พอทุกอย่างคลี่คลาย คุณก็จะกลายเป็นคนสงบนิ่ง เจี๋ยมเจี้ยมน่ารัก “

             “ คุณมีความสุขที่สุดหากได้พูดถกเถียงหาเหตุผลและมุมมองใหม่ ๆ มีเสน่ห์ลึกลับดึงดูดผู้คนให้อยากเข้าใกล้ “

             “ ในสายตาของเพื่อนฝูง คุณเป็นคนน่าเชื่อถือศรัทธา ความสัมพันธ์จึงยั่งยืนยาวไกล “

             “ คนปีงูเมื่อตกอยู่ในห้วงรัก จะโรแมนติกหวานแหวว  อ่อนโยน มีอารมณ์ขัน และอ่อนไหวอย่างที่สุด ชอบให้คนรักอยู่ในการดูแล “

             “ งูหวงแหนทั่งสิ่งของและบุคคลอันเป็นที่รัก จนไม่อยากให้ใครเข้าใกล้ ดังนั้นคุณจึงเป็นพ่อแม่ที่ปกป้องลูก และพร้อมที่จะเข้าใจลูกอยู่เสมอ “

            “ คนปีงูทำงานได้หลากหลาย เพราะฉลาดและมีความทะเยอะทะยาน “

            “ นักษัตรปีงูเป็นธาตุไฟ จึงต้องระวังโรคที่เกี่ยวกับหัวใจ ชีพจร ลำไส้เล็ก และลิ้น การได้กินอาหารที่มีรสขมจะช่วยบำรุงธาตุให้แข็งแรง “

“ ชาวมะเส็งในปี 2554

            “ ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาสารพัดสารพัน แต่โชคดีที่มีครอบครัวอยู่เคียงข้าง คอยให้กำลังใจและความช่วยเหลือ การอยู่ในความสงบ อดทนและแก้ปัญหาอย่างมีสติจะทำให้คุณพบทางออกที่ดี “

“ งูออกหากิน

   ( เกิดระหว่าง พ.ศ. 2448 และ พ.ศ. 2508 )

            “ งูปีนี้เป็นจอมลังเล ถึงแม้จะมีความฉลาดสามารถ ก็เอาดีได้ยากกว่างูปีอื่น แต่นิสัยดีตรงที่เชื่อถือได้ แม้บางครั้งจะถูกมองข้าม ก็อย่าคิดมากให้คุณทำตัวร่าเริงแจ่มใส และใจกว้างเท่านั้นเป็นพอ ถ้าคุณสงสัยว่าทำไมใคร ๆ ถึงไม่ยอมรับคุณอย่างที่ควรจะเป็น ลองแก้นิสัยช่างเรียกร้องและครอบงำความคิดคนอื่นดู ทุกอย่างอาจดีขึ้น คุณเป็นคนจริงใจแต่ไม่ค่อยจะมีใครอยู่ปลอบใจในช่วงเวลาหดหู่ ขมขื่น ถ้าเป็นงูออกหากินเพศเมีย นิสัยความช่างลังเลจะน้อยกว่าเพศชาย “

           “ ถ้าอยากมีความสุขในชีวิตรักและชีวิตครอบครัวต้องรู้จักให้และรับมากกว่านี้ คุณมีแนวโน้มจะมีลูกยาก ซึ่งก็ดี จะได้ลดการกระทบกระทั่งกัน อายุที่มากขึ้นจะช่วยให้คุณเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นด้วย “

           “ ในอนาคต แม้คุณจะไม่เป็นที่ยอมรับ ก็ต้องเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น เพื่อให้ตัวเองไม่ทุกข์ใจ พึงยึดหลักความถูกต้องยุติธรรม คุณจะได้สบายใจไร้ความสับสนในชีวิต “

“ งูในบ่อปลา

    ( เกิดระหว่าง พ.ศ. 2460 และ พ.ศ. 2520 )

           “ งูจอมดื้อและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค อึดสุด ๆ เพราะมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจน แม้จะยากลำบาก แต่ก็ยอมรับสภาพ ขณะเดียวกันก็เป็นนักล่าความฝัน ชีวิตเลยค่อนข้างจะเหนื่อย “

          “ ในวัยเด็กต้องต่อสู้ดิ้นรน แต่ก็ไม่เคยคิดโกรธโทษโชคชะตา เมื่อโตขึ้นจึงเป็นคนที่เข้มแข็ง เอาตัวรอดเก่ง คุณจัดเป็นคนที่มีคุณค่าในอาชีพการงาน เพราะมีความตั้งใจสูง ตัดสินใจดีเยี่ยม และซื่อสัตย์ น่าเสียดายที่ความดันทุรังหัวแข็งของคุณอาจทำให้ความสัมพันธ์กับเพื่อนเกิดปัญหา ดังนั้นจงนำเอานิสัยดี ๆ ในตัวคุณออกมาใช้สร้างมิตรภาพให้คงทนยาวนาน “

          “ กับคู่รักหรือคู่ชีวิตมักมีเรื่องกระทบกระทั่งกันบ่อย ๆ แต่ก็ไม่รุนแรงจนต้องขาดสะบั้นกัน รักแท้จะเกิดขึ้นได้จากวุฒิภาระ ถ้าเลือกคู่ได้เหมาะสม “

          “ ความสัมพันธ์กับลูก ๆ ไม่ค่อยดี เพราะคุณกดดันลูกเกินไป จงให้การสนับสนุนในสิ่งที่เขาสนใจ แม้คุณจะไม่ชอบก็ตาม เปิดใจกว้างสักนิด แล้วชีวิตครอบครัวจะเป็นสุข “

“ งูรุ่งเรือง

   ( เกิดระหว่าง พ.ศ. 2472 และ พ.ศ. 2532 )

          “ ในบรรดางูทั้งหมด งูรุ่งเรืองจะโชคดีและประสบความสำเร็จสุดสุด คุณเป็นคนกระตือรือร้น ชอบเข้าสังคม แต่ก็ขี้เบื่อถ้าไม่มีอะไรเร้าใจ เป็นคนมีเสน่ห์ดึงดูด มีชื่อเสียง อะไรที่คุณหยิบจับจะกลายเป็นเรื่องดีมีมูลค่าไปหมด งูรุ่งเรืองเพศเมียบางครั้งจะต้องทนทุกข์ใจอยู่บ้างเพราะเป็นคนชอบเสี่ยง จึงทำให้เสียเครดิต แต่สุดท้ายเธอก็ประสบความสำเร็จจนได้ “

          “ คุณมีแรงดึงดูดน่าหลงใหล จงรักษาเสน่ห์ตรงนี้เอาไว้ให้ยืนยาว เมื่อใดก็ตามที่คุณพูดมากกว่า เมื่อนั้นทั้งเพื่อนฝูงและบริวารจะพากันหายหน้าไปจากชีวิต จงมีเมตตา สุขุมรอบคอบ แล้วชีวิตคุณก็จะประสบความสำเร็จในทุก ๆ ด้าน “

         “ ในอนาคต คุณต้องระวังความโลภที่จะบังเกิดแก่ตัวคุณ ลำพังแค่คุณทำงานที่มีอยู่ไปเรื่อย ๆ ก็ได้ผลตอบแทนมากโขแล้ว แต่ถ้าเมื่อใดที่ปลึ้มไปกับผลประโยชน์ วัตถุภายนอก เมื่อนั้นคุณจะได้รับความทุกข์ใจ เพราะทรัพย์สินเงินทองที่ได้ต้องแลกมาด้วยความซื่อสัตย์ที่มีมาทั้งหมดในชีวิต “

“ งูจำศีล

    ( เกิดระหว่าง พ.ศ. 2484 และ พ.ศ. 2544 )

        “ เป็นงูที่หลับสบายภายใต้อากาศอันเหน็บหนาว ซึ่งหมายถึงคุณได้สะสมอาหารและเสบียงไว้เพียงพอต่อการพักผ่อนในครั้งนี้แล้ว งูจำศีลเห็นความสำเร็จเป็นเรื่องสำคัญในชีวิต และก็โชคดีที่ชีวิตเป็นไปได้อย่างใจ ข้อเสียของคุณคือเป็นคนโลเล สองจิตสองใจ ดังนั้นถ้าตั้งใจทำอะไรแล้ว จงตั้งใจให้ถึงที่สุด แล้วคุณจะได้รับความเชื่อถือจากคนทั่วไป “

        “งูจำศีลเพศเมียมีดวงได้สามีที่มีอายุมากกว่าหลายปี แต่ถึงจะให้แนะนำก็ต้องบอกว่า งูจำศีลทั้งสองเพศควรหาคู่ที่อายุมากกว่าตัวเองจะดีที่สุด และเมื่อลงเอยกันแล้ว ก็อย่าเหล่กิ๊กให้ครอบครัวมีปัญหา เพราะจะเจ็บด้วยกันทั้งสองฝ่าย ไม่ว่าเขาหรือเรา “

“ งูในสนามหญ้า

   ( เกิดระหว่าง พ.ศ. 2496 และ พ.ศ. 2556 )

        “ งูในสนามหญ้ามักไม่ชอบอยู่เฉย มีเรื่องเลื้อยไปโน่นมานี่ตลอดเวลา เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ คุณฉลาดเป็นเลิศ มีพลังงานเหลือเฟือ ชีวิตเลยดูยุ่ง ๆ เป็นส่วนใหญ่ชีวิตคุณจะดีได้ถ้าให้ความดูแลเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ และไม่ลืมสักการะบรรพบุรุษผู้ล่วงลับทุกปี ยิ่งถ้าเป็นงูในสนามหญ้าเพศเมีย เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญของชีวิตเลยทีเดียว คุณอาจไม่ค่อยได้ดั่งใจกับเรื่องงาน เพราะไม่ว่าจะชื่อเสียงหรือความมั่นคั่ง ต้องแลกมาด้วยการทำงานหนัก “

        “ วัยเด็กจะไม่ได้รับความอบอุ่นจากครอบครัวมากนัก อาจเป็นเพราะต่างฝ่ายต่างไม่เข้าใจกัน แต่เมื่อเวลาผ่านไป ต่างฝ่ายก็ได้เรียนรู้ที่จะปรับความเข้าใจและความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นได้ “

        “ คุณเป็นงูที่ชอบความมีชีวิตชีวา ก็เลยติดจะเจ้าชู้ไปบ้าง ทำให้หาคู่ที่จริงได้ยาก แต่หากลงเอยกับใครแล้ว ก็จะซื่อสัตย์และภาคภูมิใจในคู่ของตัว ถ้าไม่ทำตัวออกนอกลู่นอกทาง รับรองว่าชีวิตครอบครัวจะมีความสุข และประสบความสำเร็จ เมื่ออายุมากขึ้น ฐานะการเงินของคุณก็จะมั่นคงขึ้น “

“ อาหาร

   Food

   Let food be thy medicine and medicine be thy food

“ จงให้อาหารเป็นยาของท่าน และให้ยาของท่านเป็นอาหาร

                                                            ฮิปโปเครตีส นักปรัชญากรีกโบราณ

“ สุขภาพดีเริ่มที่อาหาร

           “ เราทุกคนต้องการพลังงานในแต่ละวันไม่ท่ากัน ตามแต่เพศ อายุ รูปร่าง สภาพร่างกาย และวิถีการดำเนินชีวิต แต่โดยเฉลี่ยทั่วไปแล้ว ผู้ชายต้องการพลังงานวันละ 2,550 กิโลแคลอรี ในขณะที่ผู้หญิงต้องการพลังงานวันละ 1,940 กิโลแคลอรี “

          “ โดยปกติร่างกายจำเป็นต้องได้รับสารอาหารหลัก (  Macronutrient ) เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และกลุ่มสารอาหารรอง ( Micronutrient ) เช่น วิตามินและแร่ธาตุต่าง ๆ อย่างสมดุล เพื่อให้ร่างกายทำงานได้อย่างสมดุล “

           “ 1. โปรตีน

          “ มีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอภายในร่างกาย ในแต่ละวันเราต้องการโปรตีนคุณภาพดีจากอาหาร เช่น เนื้อปลา เนื้อไก่ ถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง และธัญพืชต่าง ๆ ประมาณ 10  – 15 %

          “ 2. คาร์โบไฮเดรต

          “ เป็นแหล่งพลังงานหลักของร่างกาย ซึ่งต้องได้รับมากถึงวันละ 50 – 70 % คาร์โบไฮเดรตคุณภาพดีที่เราควรกินคือ คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน ซึ่งพบมากในข้าวไม่ขัดขาว ถั่วหลากชนิด และผักผลไม้รสไม่หวานจัด เช่น แคนตาลูป แอปเปิล กล้วย ฟักทอง ข่าวโพด ฯลฯ “

          “ 3. ไขมัน

          “ ร่างกายต้องการไขมันวันละ 10 – 15 %  เพื่อทำให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ควรเป็นไขมันชนิดดี หรือ “ ไขมันไม่อิ่มตัว “ พบมากในไขมันพืช เช่น เมล็ดทานตะวัน งา น้ำมันมะกอก ถั่ว ปลาทะเลน้ำลึก “

          “ โปรตีนชั้นดีอยู่ที่.....ไข่

          “ ไข่เป็นอาหารที่มีโปรตีนมากที่สุดถึง 94 % นอกจากนี้ ไข่ยังเป็นแหล่งโปรตีนที่สมบูรณ์ คือมีกรดอะมิโนที่จำเป็นอยู่ครบถ้วนในปริมาณที่พอเหมาะ และยังมีกรดอะมิโนพวกซัลเฟอร์ค่อนข้างสูง ทั้งในไข่ขาวและไข่แดง ซึ่งให้ประโยชน์ในการสร้างเซลล์ผิวหนัง เล็บ และผม วิตามินเอ ดี อี เค มีในไข่แดงมากกว่าไข่ขาว ส่วนแร่ธาตุที่พบมากในไข่แดงคือ กำมะถัน โซเดียมโพแทสเซียม “

          “ ข้าวกล้อง มหัศจรรย์คาร์โบไฮเดรต

          “ ข้าวกล้องเป็นคาร์โบไฮเดรตชั้นดีที่มีเส้นใยอาหารสูง และยังมีสารอาหารอีกมากมาย เช่น วิตามินบี 1 ป้องกันเหน็บชา มีมากกว่าข้าวขาวประมาณ 4 เท่า วิตามินบี 2 ป้องกันโรคปากนกกระจอก วิตามินบี 3ช่วยในการทำงานของระบบผิวหนังและระบบประสาท วิตามินบี 5 รักษาสมดุลของของเหลวในเนื้อเยื่อและช่วยต่อต้านความเครียด มีกรดโฟลิกที่ช่วยบำรุงโลหิตจางมากกว่าข้าวขาว 2 เท่า มีฟอสฟอรัสที่ช่วยในการเจริญเติบโตของกระดูกและฟัน ข้าวกล้องจึงมีวิตามินและเกลือแร่รวมถึง 20 กว่าชนิด นับเป็นอาหารมหัศจรรย์ลำดับต้น ๆ เลยทีเดียว “

          “ ไขมันชั้นดี

          “ กรดไขมันที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นกรดไขมันที่ดีและมีประโยชน์แก่ร่าง

กาย คือ กรดไขมันโอเมกา 3 ซึ่งเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน “

          “ กรดไขมันโอเมกา 3 พบมากในปลาทะเลลึก เช่น ปลาแมคเคอเรล ปลาทูน่า ปลาซาร์ดีน ปลาแซมอน และในปลาทะเลไทย เช่น ปลาทู ปลาเก๋า ปลาสำลี ปลาอินทรี ปลาโอ ส่วนปลาน้ำจืดไทยที่มีกรดไขมันโอเมกา 3 เช่น ปลาช่อน ปลานวลจันทร์ ปลาสวาย โดยเฉพาะปลาสวายมีโอเมกา 3 ถึง 2,570 มิลลิกรัม ซึ่งสูงกว่าปลาปลาแซมอนที่มีโอเมกา 3 อยู่ประมาณ 1,000 – 1,700 มิลลิกรัม กรดไขมันโอเมกา 3 มีความจำเป็นต่อระบบประสาทและสมอง “

         “ นอกจากนี้ยังมีไขมันที่จัดว่าดีต่อสุขภาพมากที่สุด เพราะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว ซึ่งมีคุณสมบัติในการลดคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี ( LDL ) และเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดดี ( HDL ) นั่นก็คือไขมันจากน้ำมันมะกอกที่ช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด “

        “ วิตามิน vs แร่ธาตุต้านโรค

        “ วิตามินและแร่ธาตุเป็นกลุ่มสารอาหารรองที่ร่างกายขาดไม่ได้ เพราะมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างการทำงานของร่างกาย และช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ เช่น “

         “ 1. วิตามินเอ

         “ จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและซ่อมแซมเซลล์ กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน พบในน้ำมันตับปลา ตับ แคร์รอต มันเทศ “

         “ 2. วิตามินบี

         “ ประกอบด้วยกลุ่มวิตามินบี 1 บี 2 บี 3 บี 5 บี 6 กรดโฟลิก และบี 12 วิตามินบีช่วยเสริมสร้างการทำงานของระบบประสาทกระตุ้นการไหลเวียนเลือด พบในยีสต์ ปลา ไข่ นม ผักใบเขียว ธัญพืชเต็มเมล็ด “

         “ 3. วิตามินซี

         “ ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกัน สังเคราะห์คอลลาเจน ช่วยให้ผิวหนัง กระดูกและข้อแข็งแรง ช่วยสร้างเม็ดเลือด และช่วยให้แผลหายเร็วขึ้น วิตามินซีพบมากในผักผลไม้สด “

         “ 4. แคลเซียม

        “ ช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุน และรักษากลุ่มอาการในวัยทอง พบในปลาเล็กปลาน้อย กุ้งแห้ง “

         “ 5. ธาตุเหล็ก

         “ จำเป็นสำหรับสตรีมีครรภ์ ช่วยป้องกันภาวะโลหิตจาง กระตุ้นภูมิคุ้มกัน ทำให้ความจำดี พบในเนื้อหมู เนื้อวัว เครื่องในสัตว์ “

         “  6. แมกนีเซียม

        “ ช่วยบรรทาอาการภูมิแพ้ หอบหืด ลดความอ่อนเพลีย พบในธัญพืช ผักใบเขียว อาหารทะเล “

        “ กินน้อยลง อายุยาวขึ้น

        “ จากการศึกษาหาแนวทางการยืดอายุสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ให้ยาวขึ้น เราพบว่าการกินอาหารให้น้อยลง จะทำให้เรามีชีวิตที่แข็งแรงและยืนยาวขึ้น “

         “ อาหารที่ควรลดก็คืออาหารที่ให้พลังงานสูง แต่มีสารอาหารต่ำ เช่น แป้งและไขมัน แล้วหันไปกินอาหารที่ให้พลังงานต่ำ แต่มีวิตามินสูงแทน เช่น ผักผลไม้หลากชนิด การกินอาหารแบบนี้จะทำให้น้ำหนักตัวลดลง แต่ถ้าน้ำหนักตัวลดมากเกินไปหรือเร็วเกินไป ( เกณฑ์ปกติควรลดประมาณ 10 – 20 % จากน้ำหนักตัวปกติในช่วงเวลา 1 – 2 ปี ) อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น กล้ามเนื้อลีบเล็กลง ประจำเดือนมาไม่ปกติ “

         “ เหตุผลที่การลดอาหารทำให้ชีวิตยืนยาวขึ้นก็คือ อนุมูลอิสระที่เกิดจากการเผาผลาญลดลง เพราะเรากินอาหารลดลงนั่นเอง “

“ อุปนิสัยของคนเกิดปีมะเมีย ( ม้า )

         “ ไลฟ์สไตล์ของคนปีมะเมียเป็นหนุ่มสาวสังคม มีความจงรักภักดีโดดเด่นในหมู่เพื่อนฝูง มีเพื่อนมาก แต่คนที่รู้ใจคุณนั้นมีน้อยคนนับหัวได้ คุณมีหัวการค้า ช่างคิดช่างฝัน เก่งรอบตัว ไม่ชอบวางแผนทำอะไรล่วงหน้า แต่รอสิ่งใหม่ ๆ ให้ผ่านเข้ามาในชีวิตมากกว่า คุณทำงานอะไรก็สำเร็จ และ โน้มน้าวใจคนเก่ง เวลาที่คุณตั้งเป้าจะทำอะไร คุณจะมีไอเดียเหลือล้น และมีพลังเหลือหลายพอที่จะบรรลุเป้าของคุณ แต่คุณดันมีขีดความอดทนจำกัด แถมกลัวความล้มเหลวจนเป็นคนวิตกจริต พอเจอปัญหาอะไร แทนที่จะหาวิธีแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ คุณกลับเปลี่ยนแผนใหม่ แล้วไปทุ่มเทพลังกับเรื่องใหม่แทน “

        “ ม้าสง่างามแต่ภายนอก ภายในใจลึก ๆ แล้วจิตใจไม่มั่นคง ต้องการให้ผู้คนยอมรับและชื่นชม คุณอารมณ์ร้อนและทะเยอทะยานจนทำให้คนรอบข้างขวัญกระเจิง แถมยังขี้ตื่น คุมสติไม่ค่อยได้เวลามีอะไรเกิดขึ้น “

        “ ม้าตกหลุมรักง่าย แค่เห็นหน้าหรือรอยยิ้มก็ทำให้คนปีม้าเคลิ้มได้แล้ว นิสัยแบบนี้มีปัญหาตามมาแน่นอน “

       “ เรื่องการประคับประคองชีวิตคู่ให้เป็นสุข ก็แค่คุณไม่เข้าไปก้าวก่ายการตัดสินใจของอีกฝ่าย “

       “ เรื่องการเลือกคู่ครองก็เหมือนกัน ควรเลือกคนที่เข้าใจคุณ และให้อิสระคุณได้เป็นตัวของตัวเอง “

       “ ปีม้าเป็นธาตุไฟ เกี่ยวข้องกับหัวใจ ลำไส้เล็ก ลิ้น และระบบชีพจร ถ้ามีความสุขในชีวิตและได้กินอาหารขม ๆ สุขภาพจะดี “

“ ชาวมะเมียในปี 2554

       “ ม้าในปีกระต่ายสบายตัวอย่าบอกใครเชียว แฮปปี้ทั้งเรื่องงาน เงิน และชีวิตครอบครัว ปีนี้จะเป็นปีที่คุณได้พิสูจน์ตัวเองให้โลกประจักษ์ แต่ต้องระวังเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งที่จะเกิดตามมา “

“ ม้าเดินถนน

    ( เกิดระหว่าง พ.ศ. 2449 และ พ.ศ. 2509 )

       “ คุณรู้ว่าตัวเองชอบอะไร คุณมักไปถึงเป้าหมาย แต่กว่าจะถึงเป้าหมายก็ต้องใช้ความพยายามอย่างมาก  พอผิดหวังทีไรก็ชดเชยด้วยการเดินทางเก็บประสบการณ์ ซึ่งจะมีผลดีต่อชีวิตในวันหน้า “

        “ คุณทุ่มเททำงานไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย มีคนชื่นชมว่าเป็นคนทำงานละเอียดรอบคอบ มีดวงทำงานที่ต้องใช้ทักษะของมือ โดยเฉพาะงานฝีมือที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ จับงานด้านนี้ไว้ แล้วคุณจะประสบความสำเร็จเร็ว แรก ๆ ก็อาจได้ค่าตอบแทนน้อย แต่รายได้จะมากขึ้นตามอายุ อย่าไปกังวลกับอนาคตมาก คุณฐานะดี แม้ไม่ได้ร่ำรวยล้นฟ้า แต่ก็ไม่มีปัญหาเงินขาดมือ “

        “ หลายคนเป็นคนรักสนุกไม่ผูกพัน จึงไม่ชอบความสัมพันธ์ที่มีพันธะมาก ๆ ควรคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบก่อนทำสิ่งใด จะพูดจะทำก็อย่าหุนหันพลันแล่น เพราะจะทำให้เสียชื่อเสียงและชีวิตยุ่งยากในอนาคต “

“ ม้าในรั้ว

    ( เกิดระหว่าง พ.ศ. 2461 และ พ.ศ. 2521 )

         “ เป็นม้าที่ถูกกระชับพื้นที่ เชื่อง และอยู่ในกรอบ ไม่ได้ทำอะไรตามใจแต่ก็ไม่เสียหายอะไร คุณเป็นคนโชคดีที่รุ่งเรืองได้ทุกสถานการณ์ เวลาจะเป็นตัวบ่มเพาะให้คุณสมบัติข้อนี้โดดเด่นยิ่งขึ้น ควรอดทนกับสิ่งแวดล้อมที่คุณเปลี่ยนอะไรไม่ได้ “

        “ ถ้าคุณเชื่อมั่นในของดีที่คุณมีอยู่ คือ ความจงรักภักดี ความเพียร พยายาม ชอบผจญภัย และเป็นมิตร ชีวิตคุณจะรื่นรมย์สมฤดี คุณเป็นคนใจดี แต่ก็ขี้หงุดหงิดรำคาญ ชอบทำแต่สิ่งดี ๆ มีน้ำใจโอบอ้อมอารี ใคร ๆ ก็รักคุณ “

        “ คุณอาจจะมีปัญหาครอบครัวที่หนักหนาสาหัส ความสัมพันธ์กับพี่น้องไม่ค่อยราบรื่น แต่ก็ควรสุภาพและให้เกียรติกัน หรืออยู่ห่าง ๆ กันบ้างจะดีกว่า “

        “ บางครั้งก็ขัดสนจนทำให้รู้สึกว่าโชคไม่เคยเข้าข้าง ให้อดทนไว้ และพยายามมองหาโอกาส เมื่อเวลาผ่านไป คุณจะพบเส้นทางที่ทำให้เติบโต บั้นปลายจะสุขสบายและได้ใช้ชีวิตอย่างที่ตั้งใจไว้ “

“ ม้าในห้องโถง

    ( เกิดระหว่าง พ.ศ. 2473 และ พ.ศ. 2533 )

        “ เป็นม้าอยู่แปลกที่ ทำงานหนัก และชีวิตยุ่งยากเกินความเป็นม้า ดวงคุณเลยต้องทำงานหนักมากเกินจำเป็น คุณเป็นตัวของตัวเอง โอบอ้อมอารี แต่มักพูดจาหรือทำอะไรแบบไม่ค่อยไตร่ตรอง ก็ธรรมชาติของคุณเป็นคนตรงไปตรงมาตั้งแต่เกิด พยายามจำกัดความเร็วของการตัดสินใจในเวลาหงุดหงิด หรือเมื่อเจอสถานการณ์ที่ไม่ทันได้ตั้งตัว “

        “ คุณจะประสบความสำเร็จอย่างมาก ถ้าคุมเกมได้เวลามีเรื่องวุ่น ๆ ความซื่อสัตย์และความมีหัวพลิกแพลงจะทำให้คุณแซงหน้าเพื่อน ๆ ไปอยู่ในตำแหน่งที่ดีและก้าวหน้าในชีวิต คุณไม่มีปัญหาในเรื่องการหางานทำ แต่อาจตกงานได้ถ้าเป็นคนเจ้าอารมณ์และมี่วาจาเสียดสีผู้อื่น “

        “ คุณกับคนรักจะมีเรื่องหึงหวง ควรปล่อยวาง มิฉะนั้นความสัมพันธ์อาจสั่นคลอนได้ คุณก็ซื่อสัตย์อยู่หรอก แต่ควรหาช่วงเวลาอยู่ด้วยกันเพื่อเป็นของขวัญให้กับชีวิตคู่ และสร้างครอบครัวให้มีความสุข “

“ ม้าในสนามรบ

   ( เกิดระหว่าง พ.ศ. 2485 และ พ.ศ. 2545 )

        “ คุณเป็นคนที่จงรักภักดี แต่อารมณ์ขึ้น ๆ ลง ๆ แถมโหด เพราะมีแรงผลักดันอยู่ข้างใน คุณต้องการทำตัวให้พอเหมาะพอดีถึงจะมีความสุข ไม่งั้นชีวิตคงวุ่นวาย “

        “ ตอนเด็ก ๆ คุณรู้สึกว่าผู้ใหญ่บังคับใจให้ทำต้องทำตามคำสั่ง คุณไม่ชอบเลยแต่ก็เลี่ยงไม่ได้ เหมือนม้าที่คึกที่ต้องทำตามคำสั่งเสมอ ถ้าวันหนึ่งคนในครอบครัวไม่ได้อย่างใจคุณ หรือทำให้คุณผิดหวัง ก็จงใช้ความเมตตากับเขา “

        “ ช่วงชีวิตของการทำงาน คุณอาจได้เงินน้อย หรือถูกดองเค็มไม่ได้เลื่อนชั้น อย่าสิ้นหวังและล้มเลิกกลางคัน งานที่คุณทำต้องมีการเปลี่ยนแปลง อย่างฉับพลัน คุณจะได้รับรางวัลจากการทำงานหนักไม่รู้เนื้อรู้ตัว “

        “ ช่วงบั้นปลายชีวิต คุณจะมีเงินเหลือใช้และเป็นคนมีชื่อเสียง ความร่ำรวยมั่งคั่งจะมาหาเมื่อคุณลดความคาดหวังในเรื่องนี้ลง คุณควรใช้เวลาทบทวนและระลึกถึงบทเรียนอันมีคุณค่ากับตัวเอง เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคต “

“ ม้าในเมฆหมอก

    ( เกิดระหว่าง พ.ศ. 2497 และ พ.ศ. 2557 )

          “ ม้าในเมฆหมอกกระโจนสูงกว่าใคร ๆ แสดงให้เห็นว่าชีวิตรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จ คนที่เป็นม้าในเมฆหมอก จะได้ข้อดีของม้ามา คือ ขยัน ขันแข็ง มุ่งมั่น จงรักภักดี ก็พอไปทดแทนข้อเสียได้ เช่น ไม่อดทน อารมณ์ร้อน วู่วาม ถ้าควบคุมข้อเสียของตัวเองได้ ชีวิตก็จะมีความสุข “

          “ คุณมีโชคดีเรื่องงาน ในช่วงต้นของการทำงาน คนที่มีอำนาจจะสนับสนุนให้คุณได้เลื่อนตำแหน่ง เพราะเขาเห็นว่าคุณมีความซื่อสัตย์ จงรักภักดี คุณพร้อมยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือคนที่เดือดร้อน ไม่ได้รับความเป็นธรรม “

          “ เมื่อคุณมีอายุมากขึ้น คุณจะเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตร ส่วนในช่วงบั้นปลายของชีวิต จะมีเพื่อนแท้มากมายที่พาความสุขสงบมาสู่ชีวิตคุณ “

“ อุปนิสัยของคนเกิดปีมะแม ( แพะ )

         “ สุภาพอ่อนโยนคือคุณสมบัติของคนที่เกิดปีแพะ คุณอ่อนไหวต่อสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ตกอกตกใจง่าย แพะเป็นสัญลักษณ์ของสัตว์ที่รักสงบมากที่สุดในจักรราศี “

        “ ถ้าจะถามถึงแรงบันดาลใจในชีวิต สำหรับชาวนักษัตรนี้ คงไม่ใช่ชื่อเสียงเกียรติยศ เงินทองหรืออำนาจ สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงเครื่องมือที่จะทำให้ ชีวิตมีความมั่นคง และได้ทำในสิ่งที่รักหรือพอใจเท่านั้น “

        “ ในส่วนลึก ชาวมะแมกลับต้องการที่จะอยู่ในโลกแห่งความสงบสันติ ไม่ชอบเรียกร้องอะไรจากใคร และไม่ชอบให้ใครมาเรียกร้องอะไรจากตัวเองด้วยเช่นกัน “

       “ แต่กระนั้นคุณก็ยังมีเสน่ห์ดึงดูด สร้างมิตรภาพได้ง่าย เป็นนักฝันกลางวัน ไม่ชอบการซุบซิบนินทา มองคนในแง่ดี ไม่ทำร้ายใครให้เจ็บปวด “

      “ เด็ก ๆ ปีมะแมจะขี้ตกใจ ขี้อาย จึงต้องใส่ใจอย่าให้อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่รุ่นแรง เขาจึงจะแสดงศักยภาพออกมาได้เต็มที่ “

     “ แต่ถ้าจะพูดถึงความรักของคนมะแม คุณค่อนข้างระมัดระวัง หากยังไม่แน่ใจว่าอีกฝ่ายจะอย่างไร เป็นคนที่อยากให้คู่รักเข้าใจและให้อภัยในความผิดพลาดของตน “

     “ ชาวมะแมไม่ชอบทำงานในสภาวะกดดันหรือมีเรื่องการเมืองในที่ทำงาน “

     “ สุขภาพของชาวมะแมซึ่งเป็นนักษัตรธาตุดิน อวัยวะที่ระวังคือ ม้าม ตับอ่อน กระเพาะ กล้ามเนื้อ และช่องปาก การได้กินอาหารที่มีรสหวานแต่พอดีจะช่วยบำรุงธาตุของคุณได้ “ 

“ ชาวมะแมในปี 2554

     “ การเงินหายห่วง ไหลมาเทมา แต่เรื่องสุขภาพน่าจะมีปัญหา อาจเจ็บป่วยหรือมีอุบัติเหตุ ประกันที่เคยทำไว้คงต้องเรียกใช้บริการ “

“ แพะผู้โดดเดียว

   ( เกิดระหว่าง พ.ศ. 2450 และ พ.ศ. 2510 )

      “ เป็นแพะที่ไม่ชอบกฎระเบียบหยุมหยิม ชอบทำอะไรด้วยตนเอง เลยมีบุคลิกที่ดูเหมือนหยิ่ง เป็นคนที่มุ่งจะทำอะไรแล้วก็ต้องทำ ไม่ชอบรอหรือผัดวันประกันพรุ่ง จนบางครั้งกระทบถึงผู้อื่น และกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้ง แพะผู้โดดเดี่ยวจะไม่ชอบให้ใครมาบังคับ จึงประสบความสำเร็จในด้านวัตถุเงินทอง หรือไม่ก็ได้งานที่ชอบหรือถูกอกถูกใจมาก ๆ “

      “ ความสัมพันธ์กับครอบครัวเดิมไม่ค่อยดี เพราะคุณมีโลกส่วนตัวสูง พี่น้องจึงอาจทำตัวห่างเหินจากคุณ บรรยากาศในบ้านก็เลยติดจะเครียด ๆ “

      “ คุณเป็นคนรักอิสระและให้ความสำคัญกับงานและเรื่องส่วนตัว จึงแต่งงานช้า ทำให้มีลูกตอนอายุมาก แต่ก็ดี เพราะจะทำให้คุณรู้จักรักษาสมดุลระหว่างชีวิตครอบครัวและเรื่องงาน “

“ แพะวิ่งบนภูเขา

   ( เกิดระหว่าง พ.ศ. 2462 และ พ.ศ. 2552 )

       “ เหมือนแพะที่คุ้นเคยกับอาณาจักรของตัวเอง คุณเลยปรับตัวได้กับทุกสถานที่และทุกสถานการณ์ คนที่เกิดปีนี้นับว่าโชคดี มีความรุ่งเรือง จะหยิบจับอะไรก็สำเร็จ ธรรมชาติของคนปีแพะจะมีความรับผิดชอบต่อชีวิตตัวเอง มีจิตใจมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยว ซึ่งให้ผลดีต่อชีวิตในวันข้างหน้า “

       “ แพะวิ่งบนภูเขาซื่อสัตย์และเชื่อถือได้ ไม่โกหก ตรงไปตรงมา จริงใจ มีความเป็นผู้นำ โดยเฉพาะเรื่องการเผชิญหน้า การโต้แย้ง หรือการชี้แจง คุณโดดเด่นมากเรื่องความซื่อสัตย์ ใคร ๆ ก็เลยยอมรับนับถือคุณมากกว่าคนอื่น เลยทำให้คุณขึ้นไปสู่ระดับสูงของการทำงานได้เมื่ออายุมากขึ้น คุณจัดเป็นแพะที่โชคดี เพราะมีอำนาจหน้าที่อยู่ในมืออย่างเต็มเปี่ยม “

       “ เรื่องคบค้าสมาคมคุณก็โชคดีอีก เพราะได้เพื่อนดี มีสังคมดี อนาคตข้างหน้าขึ้นกับตัวเองล้วน ๆ ถ้าคุณยังคงนิสัยที่ดีแบบนี้เอาไว้ได้ ชีวิตสบายแน่นอน “

“ แพะผู้รุ่งโรจน์

   ( เกิดระหว่าง พ.ศ. 2474 และ พ.ศ. 2534 )

      “ แม้ชื่อจะบอกว่าเป็นแพะผู้รุ่งโรจน์ แต่ก็เฉพาะกับแพะตัวเมียเท่านั้น คนที่เกิดในปีนี้มีโอกาสประสบความสำเร็จและล้มเหลวได้พอ ๆ กัน ยิ่งถ้าคุณเป็นลูกชายคนโตด้วยแล้ว ชีวิตคุณก็จะยิ่งพบกับความยากลำบาก แพะเพศเมียจะได้อิทธิพลของพลังหยิน ส่งผลให้ชีวิตรุ่งโรจน์ เพราะเธอมีโอกาสได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ เมื่อผสานกับนิสัยมองโลกในแง่ดี จึงเป็นแรงขับให้เธอประสบความสำเร็จ “

     “ แพะเพศผู้จะได้อิทธิพลของพลังหยาง ส่งผลให้ชีวิตต้องผิดหวังล้มเหลวบ่อย ๆ เวลาจะทำอะไรก็มักลังเล แถมไม่ชอบพูดไม่ชอบถาม จึงเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้า กว่าจะประสบความสำเร็จก็เข้าบั้นปลายชีวิต แพะเพศผู้ที่เป็นลูกชายคนโตมีแนวโน้มจะไม่ลงรอยกับญาติพี่น้อง และมีปากเสียงกับพ่อแม่ หากเป็นไปได้ให้ใช้ชีวิตอยู่ห่าง ๆ กัน แล้วความสัมพันธ์จะดีขึ้น “

     “ คุณควรซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเอง แต่ก็ต้องระวังด้วยว่าคนอื่นเขาก็มีจิตใจเหมือนกัน คุณไม่ชอบความขัดแย้ง ให้อภัย ค่อนข้างเก็บกดความเจ็บปวดเอาไว้ข้างใน ความอดทนจึงเป็นจุดดีในชีวิตของคุณ และพี่แพะคนนี้มีแต่ให้ ชีวิตคู่ของคุณเลยแฮปปี้มีความสุข “

“ แพะในฝูงแกะ

   ( เกิดระหว่าง พ.ศ. 2486 และ พ.ศ. 2546 )

      “ ต้องเป็นแพะเพศผู้เท่านั้นที่จะประสบโชคดีในชีวิต คุณมีความโดดเด่นเหนือใคร มีพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่าง ชอบความเสี่ยง ไม่ชอบทำอะไรเหมือนใคร กำหนดเส้นทางชีวิตด้วยตนเอง บางครั้งจึงดูหุนหันไม่ฟังใคร มักพูดต่อว่าต่อขานแรง ๆ ทั่งที่ยังไม่รู้ความจริง หรือไม่แคร์ความรู้สึกคนอื่น เลยทำให้คนไม่ชอบหน้าคุณสักเท่าไร “

      “ แต่ภายใต้ท่าทีแข็งกร้าว ภายในคุณเป็นคนมีเมตตา ชอบช่วยเหลือและดูแลผู้อื่น แต่ไม่มีใครเห็นความดีงามของคุณ ก็อย่าซีเรียสจนเกินเหตุ ตราบใดที่คุณรักษาวาจาให้สุภาพ ชีวิตก็จะดีขึ้น เพราะคนรอบข้างจะสัมผัสได้ถึงบุคลิกอันอบอุ่นของคุณ “

     “ ชีวิตในวัยเด็กค่อนข้างลำบาก เส้นทางแห่งความสำเร็จจึงไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ เช่นเดียวกับความสัมพันธ์ในช่วงต้น ๆ จะมีอุปสรรคเล็กน้อย แต่ก็ดี เพราะจะได้เรียนรู้ว่าการอยู่ร่วมกับใครสักคนนั้นต้องมีความเชื่อมั่นศรัทธา และชื่นชมในตัวของอีกฝ่ายอย่างแท้จริง “

      “ โอกาสในชีวิตมักมาไม่ถึง หากไม่ระวังคำพูดหรือการกระทำ แต่ถ้าคุณทำดีแล้ว เมื่อเวลามาถึง คุณก็จะได้รางวัลชีวิตที่งดงาม “

“ แพะผู้น่านับถือ

    ( เกิดระหว่าง พ.ศ. 2498 และ พ.ศ. 2558 )

       “ เป็นแพะที่เส้นทางชีวิตค่อนข้างวิบาก ชีวิตจะสำเร็จได้ด้วยความพยายามของตนเอง ช่วงต้นของการเรียนหรือการทำงานมักพบอุปสรรคแต่ที่สุดแล้วคุณก็ได้รับรางวัลจากความเหนื่อยยาก “

       “ คนปีแพะจริง ๆ แล้วเหมาะจะเป็นนายของตัวเอง เป็นเจ้าของกิจการ ขณะเดียวกันการอยู่ในองค์กรใหญ่ก็จะเอื้อประโยชน์ให้กับคุณได้มากกว่าเพราะการเป็นเจ้าของกิจการนั้นต้องทุ่มเทแรงกาย แรงใจ แรงคน และแรงเงินมากกว่าที่คิด “

      “ ถ้าจะเลือกคู่ชีวิต ควรหาคนที่มีนิสัยใจคอเยือกเย็น สุขุม มีเหตุผลเพื่อช่วยผ่อนคลายความเครียดกังวลของคุณลง และถ้าคุณหาจุดสมดุลในชีวิตได้ ชีวิตก็จะมีความสุขและประสบความสำเร็จ “

“ ออกกำลังกาย

    Exercise

    Those who do not find time for exercise will have to find time for illness

     ใครก็ตามที่ไม่หาเวลาออกกำลังกาย ก็จะได้พบกับความเจ็บป่วย

                              เอิร์ลแห่งดาร์บี อดีตนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักร

“ ออกกำลังเพิ่มพลังชีวิต

            “ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพกล่าวว่า การออกกำลังกายส่งผลดีต่อร่างกายและจิตใจได้อย่างอัศจรรย์ เช่น “

            “ 1. ทำให้อายุยืนยาว กระตุ้นภูมิคุ้มกัน และป้องกันโรคร้ายแรงต่าง ๆ เช่น โรคหัวใจ มะเร็ง โรคหลอดเลือด เบาหวาน ความดันโลหิต โรคอ้วน อัลซ์ไฮเมอร์ กระดูกพรุน โรคเครียด โรคซึมเศร้า “

            “ 2. ทำให้กระดูกและข้อต่อมีความยืดหยุ่น กล้ามเนื้อแข็งแรง “

            “ 3. กระตุ้นการไหลเวียนของเลือด กระตุ้นการทำงานของระบบประสาทและระบบหายใจ “

            “ 4. เพิ่มการหลั่งฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโต จึงทำให้ดูอ่อนกว่าวัย “

            “ 5. ขจัดสารพิษที่คั่งค้างอยู่ในร่างกายให้ออกมาทางเหงื่อ “

            “ 6. ช่วยเพิ่มระดับไขมันชนิดดี ( HDL ) และลดไขมันชนิดเลว ( LDL ) “

            “ 7. ป้องกันอาการท้องผูก ควบคุมน้ำหนักและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ “

“ ให้ใจเต้นตูมตาม ยามออกกำลัง

            “ การออกกำลังกายมีหลายรูปแบบ แต่รูปแบบการออกกำลังกายที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ร่างกายมากที่สุดก็คือ การออกกำลังแบบแอโรบิก เช่น วิ่ง ว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน เต้นแอโรบิก เทนนิส ฯลฯ หลักง่าย ๆ ในการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเพื่อให้ได้ผลดีที่สุด คือ “

           “ 1. ควรเป็นการออกกำลังที่หนักและนานพอ ให้อัตราการเต้นของหัวใจอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับแต่ละคน โดยการเอา 220 ลบด้วยอายุของตัวเอง เพื่อให้ได้ระดับอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด ส่วนอัตราการเต้นของหัวใจที่เหมาะสมจะอยู่ที่ 85 % ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด เช่น ถ้าเราอายุ 40 ปี ก็จะได้สูตรคำนวณดังนี้ ( 220 – 40 = 180 อัตราการเต้นของหัวใจที่เหมาะสม คือ 153 ครั้งต่อนาที ) “

           “ 2. ออกกำลังกายสัปดาห์ละ 3 – 4 ครั้ง ครั้งละอย่างน้อย 20 นาที “

“ ทำงานเพลิน แถมเบิร์นแคตลอรี

           “ เราสามารถออกกำลังไปพร้อม ๆ กับการทำกิจวัตรประจำวันอื่น ๆ ได้ไม่ยาก หากเราจะใส่ใจและให้โอกาสร่างกายได้ยืดเหยียดบ้าง เช่น “

           “ 1. ขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์ “

           “ การเดินขึ้นบันไดเพียง 1 นาที ช่วยเผาผลาญพลังงานมากกว่าการยืนอยู่เฉย ๆ ได้ถึง 9 เท่า “

           “ 2. การลุกขึ้นเดิน “

           “ เพื่อเปลี่ยนอิริยาบถใช้พลังงานไปเกือบ 4 กิโลแคลอรีต่อนาที แต่การนั่งเฉย ๆ ใช้พลังงานเพียง 1 กิโลแคลอรีเท่านั้น “

           “ 3. เขย่งปลายเท้าขณะยืน “

           “ ผลพลอยได้จากการกระชับเรียวขา คือ การที่ร่างกายเผาผลาญพลังงานมากขึ้นถึงนาทีละ 10 กิโลแคลอรี “

            “ 4. เหยียดขาตึงบริหารต้นขา “

            “ ได้ทั้งต้นขากระชับแถมยังช่วยเผาผลาญพลังงานได้มากถึง 10 กิโลแคลอรีอีกด้วย “

“ การขับถ่าย

   Excretion

   Excretion is the most wonderful detox system in the world.

“ การขับถ่ายคือการล้างพิษที่มหัศจรรย์ที่สุดในโลก

“ ขับถ่าย เรื่องใหญ่ของชีวิต

             “ การขับถ่ายเป็นกระบวนการสำคัญของชีวิต เพราะเป็นกลไกในการปลดปล่อยสารพิษออกจากร่างกาย เราควรสร้างสุขนิสัยที่ดีในการขับถ่ายของเสีย ด้วยการหันมาใส่ใจพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของเราเอง ดังนี้ “

            “  1. กินอาหารให้ตรงเวลา “

            “ 2. กินอาหารที่มีเส้นใยอาหารสูงอย่างน้อยวันละ 20 – 30 กรัม เช่น ผักผลไม้ ธัญพืช เมล็ดพืชไม่ขัดขาว และกินอาหารที่มีแบคทีเรียชนิดดี เพื่อสร้างสมดุลในลำไส้ เช่น โยเกิร์ต หรือนมเปรี้ยว “

             “ 3. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ เพื่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อท้อง และการกระตุ้นการเคลื่อนตัวของลำไส้ “

             “ 4. ไม่ควรกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระ “

“ แค่ถ่ายเบา ก็ต้องเอาใจใส่

             “ ในแต่ละวันเราจะถ่ายปัสสาวะประมาณ 4 – 6 ครั้ง ( ประมาณ 1 ลิตร ) ปัสสาวะที่ถูกขับออกมาสามารถบอกถึงสุขภาพเบื้องต้นของตัวเอง เช่น “

             “ 1. ปัสสาวะมีเลือดปนหรือมีสีแดง “

             “ อาจเกิดการกลั้นปัสสาวะเป็นเวลานาน ไตหรือกระเพาะปัสสาวะได้รับความกระทบกระเทือน “

              “ 2. ปัสสาวะขุ่นและมีฟองมาก “

              “ แสดงว่าในน้ำปัสสาวะมีโปรตีนปนออกมา บ่งบอกว่าไตเสื่อมประสิทธิภาพ “

               “ 3. ปัสสาวะบ่อย “

               “ แต่ละครั้งไม่มาก รู้สึกแสบขัดขณะปัสสาวะ อาจเกิดจากกระเพาะปัสสาวะอักเสบ ซึ่งมาจากหลายสาเหตุ เช่น กลั้นปัสสาวะนาน กระเพาะปัสสาวะติดเชื้อ หรือดื่มน้ำน้อย “

                 “ 4. ปัสสาวะมีมดตอม “

                 “ อาจเป็นเพราะดื่มน้ำน้อย หรือเป็นดีซ่าน “

                 “ บางครั้งความผิดปกติเล็ก ๆ น้อย ๆ ของการถ่ายปัสสาวะอาจแก้ไขได้ด้วยการดื่มน้ำให้เพียงพอในแต่ละวัน “

“ ปลายทางสุขภาพดี

                 “ นักวิจัยพบว่า คุณภาพของอุจจาระเป็นเครื่องแสดงการมีสุขภาพดีของคนเรา เช่นเดียวกับปัสสาวะ คุณภาพของอุจจาระขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ อารมณ์ จังหวะชีวิต และอาหาร ดังนั้น ถ้าวันใดเราใช้ชีวิตอย่างสมดุล คือ อารมณ์แจ่มใส กินอาหารคุณภาพตามลักษณะดังนี้ “

                 “ 1. ลักษณะคล้ายกล้วยหอม มีสีเหลืองหรือน้ำตาลออกแดง “

                 “ 2. ลอยตัวเมื่อตกน้ำ และมีเส้นใยอาหารที่ไม่ย่อยหลุดออกมา “

                 “ 3. ไม่แข็งและไม่มีกลิ่นรุนแรง “

                 “ ส่วนอุจจาระที่คุณภาพไม่ดี เช่น อุจจาระผอมเป็นเส้นยาวเพราะกินอาหารไม่เพียงพอและร่างกายไม่แข็งแรง อุจจาระเหลวเพราะมีความเครียดสูง และกินอาหารไม่ได้คุณภาพ หรืออุจจาระแข็งเนื่องจากขับถ่ายไม่เป็นเวลา กินอาหารไม่ได้คุณภาพ หรืออุจจาระแข็งเนื่องจากขับถ่ายไม่เป็นเวลา กินอาหารไร้คุณภาพ หรือดื่มน้ำน้อยเกินไป “

“ เหงื่อบอกอะไร

                 “ เหงื่อเป็นกลไกการขับของเสียและการระบายความร้อนออกจากร่างกายผ่านทางผิวหนัง โดยปกติร่างกายจะเสียเหงื่อถึง 1 ลิตรต่อชั่วโมง การมีเหงื่อออกมาก เป็นสัญญาณของโรคภัยบางอย่าง เช่น “

                 “ 1. เหงื่อออกร่วมกับหัวใจเต้นแรง เร็ว น้ำหนักลด ตาโปน อาจเป็นต่อมไทรอยด์เป็นพิษ “

                 “ 2. อยู่ในวัยทอง มีเหงื่อออกมากตอนกลางคืน แสดงว่าขาดฮอร์โมนเพศ “

                 “ 3. เหงื่อออกมาก มีไข้ ไอเรื้อรัง อาจเป็นอาการของวัณโรค “

“ อุปนิสัยของคนเกิดปีวอก ( ลิง )

                 “ เป็นซุปเปอร์ฮีโร่ที่ไม่ได้สวมหน้ากาก ชอบต่อสู้เพื่อความยุติธรรม ทำให้คุณเป็นที่นับถือของคนรอบข้าง “

                 “ จิตใจคุณละเอียดอ่อนและเห็นใจในความทุกข์ของคนอื่น ไม่ชอบง้อใคร มีเหลี่ยมคู ชอบเข้าสังคม หัวไว และชอบเรื่องตื่นเต้นท้าทาย คุณไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย อยู่นิ่งกับใครเขาไม่เป็น มีปฏิภาณไหวพริบ ตัดสินใจดี เมื่ออยู่ในสถานการณ์คับขันก็รับมือได้อย่างฉลาดและทันท่วงที เวลาคุณอยู่กลางวงสนทนา คุณมีอารมณ์ขันและสรรหาเรื่องมาคุยได้ไม่รู้จบ จนบางทีก็เกินหน้าเกินตาคนอื่น “

                 “ คุณเป็นเพื่อนที่ใจดีและคอยสร้างเสียงหัวเราะให้เพื่อนฝูง คอยรับฟังความกังวลและปัญหาของพวกเขา “

                 “ ในเรื่องความรัก คุณเป็นคนมีชีวิตชีวาแต่ขี้เบื่อ ความสัมพันธ์สั่นคลอน คุณจะแก้ปัญหาด้วยการหลีกหนี “

                 “ ในวัยเด็กคุณช่างจินตนาการ มีหัวประยุกต์ดัดแปลง ช่างพูดช่างเจรจา และตื่นเต้นกับสิ่งต่าง ๆ ได้ง่าย “

                 “ คุณเป็นพ่อแม่ที่น่ารัก คอยรับฟังเรื่องที่ลูกสนใจ และอดทนต่อความผิดพลาดของลูก “

                 “ นักษัตรของคุณเป็นธาตุทอง เกี่ยวข้องกับปอด ลำไส้ใหญ่ จมูก ผิวหนัง และผม การกินอาหารรสเปรี้ยวบ้างจะช่วยเสริมดวงและบำรุงอวัยวะเหล่านี้ “

“ ชาววอกในปี 2554

                  “ โชคชะตาเข้าข้างแบบไม่ต้องเอาใจช่วย ชีวิตดีไปทุกเรื่อง จนหลายคนสงสัยแกมอิจฉา แหม ! ก็คุณทำไว้เยอะแล้วนี่ ถึงเวลาต้องได้รับรางวัลเสียที “

“ ลิงผู้โดดเดี่ยว

   ( เกิดระหว่าง พ.ศ. 2451 และ พ.ศ. 2511 )

                  “ ลิงผู้โดดเดี่ยวมักทุกข์ใจกับความสัมพันธ์ในครอบครัวเพราะตัดขาดจากโลกภายนอกเสียจนเคย จึงมักแก้ปัญหาด้วยการการตัดผู้อื่นออกจากชีวิต ปัญหาที่คุณเจอะเจออยู่ทุกวันนี้ ก็เพราะคุณจิตใจไม่เข้มแข็ง คุณมักจะพูดในสิ่งที่คุณคิด ควรคิดในสิ่งที่จะพูดให้มากกว่านี้ และอย่ายึดความเห็นของตัวเองเป็นใหญ่ คุณฉลาดแต่ใจร้อน เลยกระทบกระทั่งครอบครัวและเพื่อนฝูงบ่อย ๆ คุณเป็นคนที่อ่อนไหว อารมณ์ขึ้น ๆ ลง ๆ คนที่อยู่ใกล้ก็เลยงง เพราะตามอารมณ์คุณไม่ทัน คุณมีปัญหาครอบครัวตลอด คุณจะมีปัญหากับพ่อแม่มีปัญหากับลูก แถมพี่น้องอีกด้วย “

                   “ คุณเป็นคนขยัน ทำงานหนัก ทำให้ได้รับรางวัลชีวิต คุณใช้เงินระวังไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเงิน คุณฉลาด ขยันและกล้าเสี่ยง ทำให้ก้าวหน้าในอาชีพ การงาน แต่ควรระวังคำพูดที่ทำร้ายจิตใจคนฟัง โดยเฉพาะกับลูกน้อง แล้วก็ระวังนิสัยตัดสะบั่นหั่นสะบัดไว้หน่อย เพราะมันอาจตัดความสุขจากชีวิตคุณได้เหมือนกัน “

“ ลิงในป่าผลไม้

    ( เกิดระหว่าง พ.ศ. 2463 และ พ.ศ. 2523 )

                  “ คุณเป็นคนดีสมบูรณ์แบบ น้ำใจก็งาม แต่ไม่ยักมีใครชื่นชม หรือมองว่าคุณเป็นคนจิตใจดี ซ้ำร้ายยังรำคาญคุณอีกด้วย คุณเป็นคนโชคเข้าข้าง และมักจะได้โอกาสดี ๆ ง่าย จนใคร ๆ ต้องอิจฉา คุณเป็นคนมีเสน่ห์แรง คนอื่นก็เห็นเสน่ห์นี้ในตัวคุณ สิ่งที่คุณทำได้ดีที่สุดคือเป็นตัวของตัวเอง คุณจะเจอเพื่อนหรือคนในครอบครัวที่เป็นคนขี้อิจฉาที่ชอบคิดเองเออเองว่า โชคที่คุณได้ควรเป็นของเขามากกว่า “

                  “ ในด้านของความสัมพันธ์ บางครั้งโชคและความสำเร็จทำให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่คนเดียวในโลก ควรเอาใจใส่ในความสัมพันธ์ที่มีอยู่อย่างดีที่สุด แต่ก็อย่าคาดหวังว่าคนอื่นจะตั้งใจดีเหมือนคุณ “

                  “ ในการทำงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาจะไม่ค่อยปลื้มคุณเท่าไร แต่พวกเขาก็ชอบไอเดียดี ๆ ของคุณ คุณมีแววก้าวหน้าในสายงาน ถ้าเปิดรับความท้าทายที่วิ่งเข้ามา ลิงในป่าผลไม้อย่างคุณมีโชคลาภสมบูรณ์อยู่แล้ว แค่ไขว่คว้าโอกาสที่เข้ามาไว้เท่านั้นเอง “

“อุปนิสัยของคนเกิดปีระกา ( ไก่ )

                  “ ไก่กล้าหาญ เปิดเผย ถ้ามีใครต้องการความช่วยเหลือไก่พร้อมเคลียร์คิวว่างให้ตลอด 24 ชั่วโมง “

                  “ เป็นเพื่อนชั้นเลิศ ปรับตัวเก่ง หัวสูง รักสวยรักงามชนิดต้องดูดีตลอดเวลา แถมยังหวังดีไปวิเคราะห์รสนิยมของคนอื่นเขาซะงั้น ทำอะไรก็ตั้งใจลุยสุดตัว และไม่ชอบให้ใครมายุ่มย่ามกับแผนงานที่วางไว้แล้ว บางทีก็พูดจิก ๆ ตรงไปตรงมา ไม่ได้มีเจตนาหักหน้าเลย ก็แค่อยากให้ยอมรับความจริงกันบ้างเท่านั้นเอง “

                   “ ความจริงแล้วคนปีไก่มีเสน่ห์น่าคบหา มีความเป็นนักปราชญ์อยู่ในตัว แต่ไม่ค่อยแสดงให้ใครเห็น มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ช่างเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ไก่ไว้ใจได้และเป็นกุนซือที่ดี มีโลกส่วนตัวและขี้หงุดหงิดอยู่บ้าง “

                   “ ในด้านการทำงาน คนปีไก่ทำงานโดยใช้สัญชาตญาณ คุณเฉลียวฉลาด และมีระบบระเบียบ คุณไม่ชอบให้ใครมากะเกณฑ์ว่าต้องทำอะไรและชอบทำงานที่ไม่ต้องขึ้นกับใคร “

                   “ คุณเป็นคนรักที่โรแมนติกและมีเสน่ห์เหลือใจ แต่ไม่ชอบผูกมัดตัวเองกับใคร หากเจอคนที่ใช่ก็ลงตัวได้ไม่ยาก คุณจะรักษาคำพูดและรับผิดชอบในความสัมพันธ์อย่างเต็มที่ “

                   “ คนปีไก่ธาตุทอง ควรระมัดระวังโรคเกี่ยวกับปอด ลำไส้ใหญ่ ทางเดินหายใจ ผิวหนัง ผม และอาการซึมเศร้า การกินอาหารหรือสมุนไพรที่มีกลิ่นรสเผ็ดร้อนแต่พอดีจะช่วยบำรุงธาตุของคุณให้แข็งแรง “

“ ชาวระกาในปี 2554

               “ การเงินมั่นคง แต่ถ้าเผลอจ่ายเพลินจนเกินห้ามใจ ก็มีหวังหมดกระเป๋าแบบไม่ทันตั้งตัว “

“ ไก่ขันรับอรุณ

    ( เกิดระหว่าง พ.ศ. 2452 และ พ.ศ. 2512 )

               “ เป็นไก่ที่เก๋าพอตัว ไก่ขันรับอรุณจะพูดและทำในสิ่งที่คิดว่าถูก ไม่สนผลที่จะตามมาเท่าไร พร้อมลุยแบบไม่ฟังใคร หลายคนเลยไม่พอใจเพราะรู้สึกว่าไปยุ่งเรื่องของเขา “

               “ คุณเป็นคนฉลาดปราดเปรื่อง มีสัญชาตญาณที่ถูกต้องแม่นยำ ก่อนจะทำอะไรคุณจะไตร่ตรอง คิดวางแผนมาดิบดี คุณจึงเป็นคนที่น่าเชื่อถือ “

               “ ไก่ขันรับอรุณค้นหาตัวเองอยู่นาน จนรู้ว่าเป็นไก่ที่กลายพันธุ์จากพ่อแม่พี่น้อง การใช้ชีวิตเลยออกจะผ่าเหล่าผ่ากอ วีรกรรมในครอบครัวคือ ทำตัวโวยวายและทำลายบรรยากาศดี ๆ ในบ้านเสมอ คุณเลยต้องเหนื่อยกับการพิสูจน์ตัวเองให้เป็นที่ยอมรับกันใหม่ ดวงคุณแต่งงานช้า แต่ชีวิตคู่ก็มีความสุข คุณจะมีลูกช้าด้วยเช่นกัน แต่ก็ดี เพราะคุณจะมีความเป็นผู้ใหญ่และพร้อมจะยอมรับลูก ๆ ในสิ่งที่พวกเขาเป็น “

                  “ คุณประสบความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงานได้ไม่ยาก เรื่องเงินคุณค่อนข้างระวังในการใช้จ่าย แต่เผลอปุ๊บก็กระเป๋าฉีกกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง “

“ ไก่ในเล้า

    ( เกิดระหว่าง พ.ศ. 2464 และ พ.ศ. 2524 )

                  “ ไก่ในเล้ามีชีวิตสองด้าน ด้านหนึ่งก็สว่างไสว มีโชคเข้าข้างประสบความสำเร็จและสมหวัง คุณเฉลียวฉลาด แจ่มใสร่าเริง และมีเลือดนักแสดงอยู่เต็มเปี่ยม ช่างแต่งตัว โดดเด่น และควบคุมอารมณ์ได้ดี คนรอบข้างจึงปลื้มกับความรู้ความสามารถของคุณเป็นธรรมดา “

                  “ แต่เรื่องชีวิตครอบครัวกลับเป็นด้านมืด เพราะคุณไปทำให้คนในบ้านผิดหวัง แถมพวกเขาก็ไม่เข้าใจคุณเลย จึงทำให้คุณหงุดหงิดเหมือนไก่เจ้าอารมณ์ที่ถูกขังไว้ในสุ่ม “

                  “ เรื่องความรักก็ยุ่งอีรุงตุงนัง เพราะคนรักของคุณมักไม่ค่อยเห็นอกเห็นใจหรือยอมรับในตัวคุณ ก็ทำตัวเริ่ด เชิด หยิ่ง และยะโสโอหังเสียจนน่าหมั่นไส้ ถ้าคุณไม่ทำตัวเวอร์จนเกินไปนัก ก็จะมีความสุขมากกว่านี้ “

                  “ คุณชอบคาดหวังในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เลยรู้สึกว่าอะไรก็ติดขัดไปหมด ไม่ควรคาดหวังจากคนอื่นมากเกินไป หันมาให้ความสำคัญกับมิตรภาพและความสำเร็จที่คุณสร้างขึ้นเองจะดีกว่า “

“ ไก่โต้งในเล้าแม่ไก่

    ( เกิดระหว่างพ.ศ. 2476 และ พ.ศ. 2536 )

                   “ คุณเป็นคนร่าเริงมีเสน่ห์ มีปัญหาอะไรก็เคลียร์เองได้ บางอารมณ์ก็ขี้หงุดหงิด แต่ก็ไม่มีใครเขาใส่ใจมากนัก คุณเป็นคนตรงไปตรงมา เปิดเผย เข้ากับคนง่าย ชอบซุบซิบนินทาเก็บความลับไม่อยู่ “

                  “ งานการของคุณไม่ค่อยจะราบรื่นหรือก้าวหน้านัก แต่คุณก็ไม่เคยคิดว่ามันเป็นปัญหาใหญ่โต คุณเป็นคนทำงานเก่ง ไม่ค่อยเข้าขากับเพื่อนร่วมงาน เพราะพวกเขาเชื่องช้าไม่ทันใจคุณ ถ้าทำใจกับสไตล์การทำงานของพวกเขาได้ก็คงจะไม่รำคาญใจมากนัก คุณอาจเจอกับภาวะเงินขาดมือ เพราะใช้จ่ายเกินตัว แต่โชคก็มักจะเข้ามาช่วยไว้ทันเสมอ “

                 “ คุณชอบทำให้ใครหลาย ๆ คนปวดหัว ความสุขุม รอบคอบและทำอะไรอย่างไตร่ตรอง จะทำให้คุณอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างราบรื่นและมีความสุข “

                 “ ไก่โต้งในเล้าแม่ไก่มีความมั่นใจในตัวเองสูงเกินเหตุ ซึ่งอาจสร้างปัญหาได้ ก็รู้ว่าคุณโชคดีตั้งแต่เกิด แต่โลกกลม ๆ ใบนี้ไม่มีอะไรแน่นอน ช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่นบ้าง แล้วคุณก็จะเป็นคนโชคดีในทุก ๆ เรื่อง “

“ ไก่ร้องเพลง

    ( เกิดระหว่างพ.ศ. 2488 และ พ.ศ. 2548 )

                  “ เป็นไก่ที่พูดจาโผงผางขวานผ่าซาก ไม่กลัวใคร เชื่อว่าตัวเองมีสิทธิ์พูดทุกอย่างที่เห็นและได้ยิน เชื่อว่าความผิดควรถูกประณาม ใครทำถูกก็ควรได้รับการยกย่องสรรเสริญ มีมาตรฐานสูง คบคนยาก คิดยังไงก็พูดอย่างนั้น แถมยังไปกะเกณฑ์ว่าคนอื่นควรจะเป็นเหมือนคุณ คุณมีอุดมคติสูง ทนความไม่เอาไหนไม่ค่อยได้ แต่ถ้าอดทนให้มากขึ้นอีกนิดคุณและคนรอบข้างก็จะมีความสุขขึ้น “

                 “ ความตรงไปตรงมาทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก และถ้าคุณใช้จ่ายอย่างมีสติ คุณก็จะเป็นคนมั่งคั่งได้เลยทีเดียว “

                “ คุณให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นอันดับต้น ๆ คุณพยายามรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อแม่ พี่น้อง และทำทุกอย่างเพื่อให้ความสงบสุขเกิดขึ้นในบ้าน “

               “ คุณเป็นคนรักที่พร้อมจะดูแลและมอบความสุขให้ครอบครัว แต่อย่าคาดหวังในตัวลูก ๆ มากนัก ขอให้เปิดใจยอมรับและให้อิสระกับลูกบ้าง “

“ ไก่เดียวดาย

     ( เกิดระหว่างพ.ศ. 2500 และ พ.ศ. 2560 )

                “ ไก่เดียวดายเป็นไก่ขี้เหงาที่อยู่เดียวดายในโลกเวิ้งว้าง มีจิตใจละเอียดอ่อน อ่อนโยน รู้สึกรับไม่ได้กับความรุนแรง หยาบกระด้าง ไก่ต้องการใครสักคนมายอมรับ และชอบทำให้คนอื่นมีความสุข อุปนิสัยเหล่านี้ทำให้ถูกเอาเปรียบได้ง่าย แต่ไก่ก็ฉลาดพอที่จะแก้เกมคืนในภายหลัง “

               “ คุณใช้เงินมือเติบ เครดิตดี และใจกว้างเรื่องเงินทอง ทำให้โดนหลอกง่าย ควรระวังความใจกว้างจนอาจต้องผิดใจกับลูกหนี้ที่มาขอยืมเงิน ไม่จำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือด้านเงินทองเสมอไป ช่วยเหลือในด้านอื่น ๆ แทนบ้างก็ได้ การเป็นคนจิตใจดีไม่จำเป็นต้องขี้สงสารจนขาดสติ “

               “ กับคุณ ใคร ๆ ก็อยากคบหาและร่วมงานด้วย จึงมีดวงที่จะประสบความสำเร็จในอนาคต คุณเข้ากับคนง่าย เคารพตัวเองและให้เกียรติผู้อื่นเสมอ บั้นปลายชีวิตคุณจะมีความสุข หากนำประสบการณ์ตอนยากลำบากมาเตือนใจสำหรับชีวิตวันหน้า “

“ การพักผ่อน

Early to bed and early to rise make a man healthy, wealthy, and wise.

“ การนอนแต่หัวค่ำและตื่นตอนเช้าตรู่ จะทำให้มีสุขภาพดี สมบูรณ์พูนสุข และเฉลี่ยวฉลาด

                               เบนจามิน แฟรงคลิน นักวิทยาศาสตร์เอกของโลก

“ นอนเพื่อสุขภาพ

               “การนอนเป็นกิจวัตรที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่งในชีวิตคนเรา ไม่แพ้การหายใจ ดื่มน้ำ หรือกินอาหาร เพราะโดยเฉลี่ยแล้วเราใช้เวลา 1 ใน 3 ของชีวิตไปกับการนอนพักผ่อน "

               “ เหตุผลหลักที่คนเราต้องนอนหลับก็คือ เพื่อให้อวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายได้หยุดพัก ในระหว่างที่เราหลับสนิทนั้น ชีพจรจะเต้นช้าลง ความดันเลือดลดลง เท่ากับว่าหัวใจทำงานน้อยลง กล้ามเนื้อทุกส่วนอ่อนตัวลงสู่สภาวะผ่อนคลาย ภายในร่างกายจะหลั่งโกรทฮอร์โมนออกมา ฮอร์โมนนี้ช่วยให้เด็ก ๆ เจริญเติบโตได้ดี และยังช่วยซ่อมแซมและเสริมสร้างกล้ามเนื้อและกระดูกในวัยผู้ใหญ่ หากร่างกายได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ เมื่อตื่นขึ้นมาจะรู้สึกสดชื่น ไม่ง่วงเหงาหาวนอนระหว่างวัน ร่างกายกระฉับกระเฉง ความทรงจำดี สมองปลอดโปร่ง จึงคิดและตัดสินใจได้ดี “

               “ ในทางกลับกันคนที่นอนหลับไม่เพียงพอ หรือนอนหลับไม่สนิทร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนคอร์ทิซอล ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่เกิดจากความเครียด และยังหลั่งสารก่อการอักเสบออกมา ส่งผลให้เซลล์ในร่างกายเสื่อมโทรมเร็วก่อนวัย นอกจากนี้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายจะทำงานลดลง จึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคได้ง่าย คนที่นอนหลับไม่เพียงพอ เมื่อตื่นขึ้นมาจะรู้สึกอ่อนเพลีย หงุดหงิดง่าย ง่วงเหงาหาวนอนอยู่เสมอ สมองตื้อ ทำงานได้ไม่เต็มที่ “

              “ นอกจากการนอนไม่เพียงพอจะมีผลเสียต่อสุขภาพแล้ว การนอนหลับมากเกินพอดี ก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพเช่นกัน เพราะร่างกายจะอ่อนเพลีย ง่วงเหงาหาวนอนตลอดวัน ซึมเซา ไม่มีเรี่ยวแรง ไม่กระฉับกระเฉง และยังมีอาการหน้ามืดเมื่อเปลี่ยนอิริยาบถ “

“ นอนนานเท่าไรจึงจะดี

             “ ช่วงเวลาการนอนหลับของแต่ละคนนั้นไม่เท่ากัน จะแตกต่างกันตามช่วงอายุและสภาพร่างกาย จากการศึกษาพบว่าระยะเวลานอนโดยเฉลี่ยของแต่ละวัยมีดังนี้ “

             “ 1. เด็กแรกเกิดจะนอนหลับประมาณวันละ 16 – 18 ชั่วโมง “

             “ 2. อายุประมาณ 1 ขวบจะนอนหลับประมาณวันละ 14 ชั่วโมง “

             “ 3. อายุประมาณ 5 ขวบจะนอนหลับประมาณ 12 ชั่วโมง “

             “ 4. ช่วงวัยรุ่นจะนอนหลับประมาณวันละ 10 – 12 ชั่วโมง “

             “ 5. ช่วงอายุ 30 – 50 ปี จะนอนหลับประมาณ 4 – 7 ชั่วโมง “

             “ 6. อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป จะนอนหลับตอนกลางคืนประมาณ 3 – 4 ชั่วโมง แต่จะมีการงีบหลับช่วงกลางวัน “

             “ วัยสูงอายุมาก ๆ จะมีพฤติกรรมหลับทั้งกลางวันและกลางคืนเป็นเวลานาน ซึ่งคล้ายกับเด็กเล็ก “

            “ ในความจริงแล้ว ระยะเวลาในการนอนไม่สำคัญเท่ากับคุณภาพของการนอน เพราะหากนอนหลับนาน แต่หลับไม่สนิท ร่างกายก็ไม่ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ “

“ เตรียมนิทราอย่างสุขสันต์

            “ การนอนอย่างมีความสุขและมีคุณภาพสามารถสร้างได้ไม่ยาก เพียงปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้ “

            “ 1. ออกกำลังกานเบา ๆ ในตอนเย็น จะช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายและเกิดความรู้สึกอยากนอนพัก “

           “ 2. กินอาหารมื้อค่ำแต่พออิ่ม และเลือกกินอาหารที่ย่อยได้ง่ายและ รสชาติไม่จัดจนเกินไป จะช่วยให้สบายท้อง “

           “ 3. งดดื่มน้ำชา กาแฟ โก้โก้ น้ำอัดลม หรือเครื่องชูกำลังในช่วงบ่าย “

           “ 4. ดื่มนมอุ่น ๆ ก่อนเข้านอนจะช่วยให้สบายท้องและผ่อนคลาย “

           “ 5. อาบน้ำและแปรงฟันให้สะอาดก่อนเข้านอน “

           “ 6. ไม่ดูโทรทัศน์หรือภาพยนตร์ก่อนเข้านอน 2 – 3 ชั่วโมง “

           “ 7. ทำใจให้สบาย นอนหลับตาด้วยการหายใจเข้า ออกยาว ๆ และผ่อนคลายอวัยวะทุกส่วนตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า หรือจะใช้วิธีนั่งสมาธิก่อนเข้านอนก็ได้ “

           “ 8. สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการนอน ด้วยการปิดไฟ ปิดเสียงต่าง ๆ ปิดโทรศัพท์มือถือ ปรับอุณหภูมิห้องให้พอดี อาจใช้กลิ่นหอมจาง ๆ จากสมุนไพรช่วยสร้างบรรยากาศให้ผ่อนคลายด้วยก็ได้ “

“ อุปนิสัยของคนเกิดปีจอ ( สุนัข )

          “ คุณเป็นคนดีที่น่าคบ ซื่อสัตย์ไว้ใจได้ ให้ความเห็นอกเห็นใจเวลามีใครมาขอความช่วยเหลือ คุณจริงใจและรับไม่ได้กับความอยุติธรรม คุณจึงต่อสู้เพื่อความถูกต้องโดยไม่คำนึงถึงอันตราย มีวิจารณญาณในการแยกแยะข่าวสารได้ดี ประเภทข่าวโคมลอย คลิปตัดต่อ ไม่ได้แอ้มคุณหรอก.....ขอโทษ !  คุณยังเป็นคนที่มีความสามารถในการสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจได้ดี “

        “ นิสัยที่เป็นเนื้อแท้ของคุณ คือ ขี้หงุดหงิด ร้อนที่ และชอบเสี่ยงโดยไม่จำเป็น ต้องระวังจุดอ่อนเหล่านี้ไว้ให้ดี คุณจะเพลิดเพลินเจริญใจเสมอเมื่ออยู่ในถิ่นของคุณที่ไม่มีใครกล้ามาแหยม แต่เผลอนิดเดียว ก็ออกไปเที่ยวเสาะแสวงหาประสบการณ์แปลกใหม่ โดยไม่อินังขังขอบว่าจะมีภัยกับตัวหรือเปล่า คุณอยากได้แบ็กดี ๆ ที่ช่วยให้คุณผจญภัยได้อย่างมั่นใจสุด ๆ แหม ! มีแล้วมันมั่นใจเสียนี่กระไร !

           “ กับเพื่อนฝูง คุณเป็นคู่หูผู้ซื่อสัตย์ จริงใจและไม่หักหลังคนที่อุตส่าห์เชื่อใจ แล้วกับแฟนล่ะ.....คุณพร้อมทำทุกอย่าง โดยเฉพาะเมื่อพบกับปัญหาร้ายแรง คุณก็ควบคุมตัวเองได้ดี ไม่เคยแสดงความขี้ขลาดตาขาวเมื่อต้องยืนเคียงข้างคนที่คุณรัก “

           “ ส่วนเรื่องการเงินนั้น คุณไม่ค่อยใฝ่สูง ที่ขยันเก็บออมไว้มาก ๆ ก็เพื่อคนในครอบครัวนั่นแหละ ตัวคุณเองกินง่ายอยู่ง่าย ใช้จ่ายพอประมาณอยู่แล้ว “

           “ นักษัตรปีจอเป็นธาตุดิน อวัยวะที่ควรใส่ใจเป็นพิเศษ คือ ม้าม ตับอ่อน ปาก และกล้ามเนื้อ ธาตุของคุณจะแข็งแรงดี หากได้กินอาหารที่มีรสชาติหวานในปริมาณพอเหมาะ “

“ ชาวจอในปี 2554

          “ สุนัขในปีกระต่าย ถือเป็นช่วงเวลานาทีทอง เพราะอะไร ๆ ก็ดีไปหมดไม่ว่าจะเป็น ชื่อเสียง เงินทอง หรือหน้าที่การงาน “

“ สุนัขพิทักษ์วัด

    ( เกิดระหว่าง พ.ศ. 2453 และ พ.ศ. 2513 )

           “ สุนัขพิทักษ์อารามศักดิ์สิทธิ์ หากมีใครบังอาจมาก่อกรรมต่อสถานที่แห่งนี้ ภารกิจของมันคือ การป้องกันความศรัทธาด้วยชีวิต “ “ คุณไม่ชอบงานพิธีรีตรอง การเข้าสังคมมาก ๆ ทำให้คุณเครียด ชีวิตคุณดูเผิน ๆ ก็เหมือนจะอยู่ดีมีความสุข แต่ก็เสี่ยงต่อหายนะครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตได้ตลอดเวลา ความหายนะนี้มาจากตัวคุณเอง เพราะคุณกล้าพูด ไม่กลัวใคร โดยเฉพาะเมื่อมีใครมาดูหมิ่นแนวคิดหรือบุคคลที่คุณให้ความเคารพศรัทธา คุณมักพาตัวเองเข้าไปสู่ปัญหาอย่างถลำลึกจนถอนตัวได้ลำบาก เรียกได้ว่าปัญหานี้เป็นประสบการณ์ครั้งสำคัญ ที่ทำให้ความคิดคุณโตเร็วขึ้นเป็นสิบปี “

           “ ในด้านการเงิน สุนัขพิทักษ์วัดควรใช้ชีวิตอย่างคิดหน้าคิดหลังและเป็นผู้ใหญ่ เพราะอะไรก็พร้อมจะพลิกผันได้ในชีวิตของคุณ ต้องระวังตัวไว้ให้ดี โดยเฉพาะกับคนที่ท่าทางเงียบ ๆ หงิม ๆ ตามใจคุณไปหมด คน ๆ นี้อาจจะสร้างปัญหาใหญ่ให้คุณในวันข้างหน้า “

“ สุนัขบ้าน

   ( เกิดระหว่าง พ.ศ. 2465 และ พ.ศ. 2525 )

           “ คุณครองใจไว้ในความดี มีเมตตาเป็นที่ตั้ง ตอนต้นชีวิตหลายคนอาจเกิดมายากจน แต่ฟ้าเบื้องบนก็จะประทานรางวัล เพื่อเป็นผลแห่งความดีในภายหลัง คุณควบคุมตัวเองได้ดี ไม่ชอบปล่อยให้เรื่องเล็ก ๆ บานปลายกลายเป็นเรื่องใหญ่ คุณเป็นคนมีปัญญา คุณใช้ชีวิตอยู่กับความเป็นจริงจึงไม่ค่อยฟูมฟายในยามก้าวเท้าพลาดล้มลง “

            “ สังคมที่ทำงานเขามองคุณเป็นคนดี ตั้งใจทำงาน ฝากผีฝากไข้ได้ สมควรที่จะได้ดีมีตำแหน่ง แล้วคุณก็จะได้จริง ๆ ด้วย “

            “ เรื่องการเงิน ใจกว้างอย่างกับมหาสมุทรทั้ง 7 มารวมกัน คุณดีใจเมื่อได้ช่วยคนที่ประสบปัญหา และได้เจียดเงินที่ไม่ค่อยพอใช้ไปช่วยเขา แต่ดวงของคุณนั้น “ ยิ่งให้ ยิ่งได้ ยิ่งตระหนี่ไว้ ยิ่งไม่มี “ พอคุณอายุมากขึ้นเรื่อย ๆ คนที่เคยช่วยไว้จะกลับมาตอบแทน คุณจะได้พักวางมือจากภาระงานหนัก และได้ใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างสบายกับเขาเสียที “

“ สุนัขเฝ้ายาม

   ( เกิดระหว่าง พ.ศ. 2477 และ พ.ศ. 2537 )

            “ คนปีจอมักจะมีบุคลิกเหมือนกันอย่างหนึ่ง คือตัดสินใจอะไรลงไปด้วยความระแวงว่าตัวเองจะไม่ปลอดภัย แต่สุนัขเฝ้ายามอย่างคุณมีสติดีกว่าสุนัขตัวอื่น คนปีจอส่วนใหญ่เชื่อว่าตัวเองคิดถูกตลอด จึงเป็นคนมีทิฐิสูง ยิ่งถ้าเป็นเรื่องของความอยุติธรรมลำเอียงด้วยแล้ว คุณจะตราหน้าเขาว่าเป็นคนไม่ดีไว้ก่อน ทำให้หลายคนหัวเสียกับคุณมาก ๆ รับฟังความคิดคนอื่นบ้าง แล้วคุณจะเป็นคนน่ารักในสายตาชาวบ้านขึ้นเยอะ “

           “ คุณเป็นคนติดเพื่อน เวลาได้เข้ากลุ่มจะร่าเริงแฮปปี้ แต่พออยู่คนเดียวชักจะเริ่มจ๋อยและขาดความมั่นใจ ยิ่งถ้าไม่มีอะไรให้ทำด้วยแล้ว คุณจะเสียศูนย์ถึงขั้นไปไม่เป็น “

           “ เรื่องฐานะคงไม่มีอะไรน่าห่วง เพราะด้วยความปรีชาสามารถและความคิดอ่านดี ๆ คุณจะประสบความสำเร็จในงานและชีวิตส่วนตัวได้ไม่ยาก การยอมรับคนอื่นมากขึ้นจะทำให้มีขอบข่ายในวงงานที่กว้างขึ้น และโอกาสในการสร้างความมั่งมีก็จะตามมาเอง “