http://www.charming-amulets.com
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  |  
 ตะกร้าสินค้า (0)  |  
 Bookmark and Share


                                                         "ทะเลทุกข์"

                  "โลกนี้ คือ ทะเลทุกข์ ทุกคนอยู่ท่ามกลางทะเลทุกข์ ถ้าหากขาดสติปล่อยให้ล่องลอยไปเรื่อย ๆ ก็ยิ่งไม่เห็นฟากฝั่ง ยากที่จะช่วยเหลือตนเอง"

                   "คนรวยก็มีความทุกข์ใจแบบคนรวย คนจนก็มีความทุกข์ใจแบบคนจน มีแต่เทพเทวาบนสวรรค์เท่านั้นที่ไร้ทุกข์ เสวยแต่สุขอย่างมีอิสระเสรี ท่านทั้งหลายถ้าไม่เชื่อก็ลองดูเวลาที่ทารกน้อยครบกำหนดคลอดออกมาชมโลก ก็ร้องอุแว้ ๆ ไม่ยอมหยุด ก็เพราะรู้ว่าได้ตกอยู่ในห้วงทะเลทุกข์แล้ว"

                    "ดังนั้น ถ้าท่านผู้หลงลืมตัวทั้งหลายต้องการจะหลุดพ้นจากห้วงทุกข์ จำต้องละทิ้งความโลภความอยาก บำเพ็ญธรรมแสวงหาอริยผลเพื่อให้หลุดพ้นจากการเกิด ความตาย มุ่งสู่แดนนิพพาน ชาติต่อไปไม่ต้องตกอยู่ในวัฏสงสารอีก ชาวโลกทั่วไปเมื่อทำความดีครั้งใด ก็จะเกิดความสุขใจ เมื่อทำความชั่วครั้งใด จิตใจก็จะทุกข์ร้อนไม่เป็นสุข เหตุนี้จึงได้ชื่อว่า คนดีขึ้นสวรรค์ คนชั่วตกนรก คนดีย่อมสบายใจ คนชั่วย่อมทุกข์ใจ"

                                                              "วิธีแก้กรรม"

                                                          "( สะเดาะเคราะห์ )"

                     "ชาวโลกมักสร้างเวรกรรมโดยไม่รุ้ตัว ดังนั้นถ้าจะหลีกเลี่ยงจากเวรกรรมก็จงอย่าก่อเวรสร้างกรรม หรือเบียดเบียนคิดทำร้ายผู้อื่น ไม่หาเรื่องหาราวหรือปั้นน้ำเป็นตัววิพากษ์วิจารณ์ นินทาว่าร้ายผู้อื่น รู้จักให้อภัย อดกลั่นอดทนอ่อนน้อมถ่อมตน ก็จักไม่มีเวรกรรมต่อกัน"

                      "หรือถ้าหากมีหนี้กรรมที่สร้างจากชาติปางก่อน ตกทอดถึงชาตินี้ เจ้ากรรมนายเวรก็ย่อมจะมาทวงคืน ดังนั้น ผู้มีหนี้กรรมถ้าไม่ถูกโรคภัยเบียดเบียน ก็มักไม่ประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน ชีวิตมีแต่ปัญหาอุปสรรคนานา หรือไม่ก็ประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บ หรือเสียทรัพย์ เป็นต้น"

                      "ถ้าจะแก้เวรกรรมของชาติก่อน ก็จงอย่าได้โทษฟ้าโทษดิน ไม่ใจคับแคบตระหนี่ถี่เหนียว ตั้งหน้าตั้งตาทำความดีหมั่นสร้างบุญกุศล ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต เพื่อเอากุศลนี้ไปไถ่บาป จึงจะสามารถแก้เวรกรรม ( สะเดาะเคราะห์ ) ได้ภาษิตว่า " เวรจงแก้ แต่อย่าก่อ " เมื่อสร้างกรรมใดกรรมนั้นจักเป็นเงาตามตัว แม้จะไปวอนพระเจ้า กรรมนั้นก็ไม่อาจแก้ได้ มีแต่การทำความดี สร้างกุศลเท่านั้น เช่น พิมพ์หนังสือสวดมนต์ หนังสือธรรมะแจก บรรยายธรรมชี้แนะให้คนละชั่ว ทำดี ผลบุญเหล่านี้แรงมาก เบื้องบนจึงจะสามารถอนุญาตให้นำบุญนี้มาลบล้างเวรกรรม เมื่อนั้นหนี้กรรมต่าง ๆ ก็จักค่อย ๆ หมดไป"

                                                      "บุญกุศล คือ อริยทรัพย์"

                        "ชาวโลกรู้จักแต่ทำการค้า เพื่อเพิ่มทรัพย์สมบัติเก็บไว้ให้บุตรหลานไม่รู้จักสร้างสมบุญบารมี เพื่อให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่บุตรหลาน ทรัพย์สมบัติเป็นรูปธรรมที่มองเห็น บุญกุศลเป็นอริยทรัพย์ที่มองไม่เห็น การเก็บทรัพย์สมบัติไว้ให้บุตรหลาน ก็ไม่แน่ว่าบุตรหลานจะสามารถรักษาไว้ได้ ถ้าหากบุตรหลานอกตัญญู ไม่สืบทอดเจตนารมณ์ รู้แต่ใช้ รู้แต่ผลาญ ไม่ยอมประกอบอาชีพ การเก็บสมบัติไว้ให้บุตรหลานมากเกินไป กลับจะเป็นโทษแก่บุตรหลาน ภาษิตว่า " สอนลูกหนึ่งวิชา ดีกว่าให้ทองพันตำลึงแก่ลูก " ซึ่งเป็นการเตือนใจพวกปู่โสมเฝ้าทรัพย์"

                         "การสร้างกุศลเพื่อให้บุตรหลานเจริญ เป็นอริยทรัพย์ที่มองไม่เห็น ผู้ที่สร้างสมบุญกุศลย่อมได้บุตรหลานที่ดี ฉลาด และกตัญญู เป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูล ภาษิตกล่าวว่า " ลูกหลานมีบุญวาสนาของเขาเอง อย่าเป็นวัวควายให้ลูกหลาน " ดังนั้นจงให้ความสำคัญแก่อริยทรัพย์ที่เป็นนามธรรม คือ บุญกุศล"

                          "อนึ่งการทำบุญสร้างกุศล พึงจำไว้ว่าปัจจัยเงินทอง หรือสิ่งของที่บริจาคจะต้องได้มาอย่างบริสุทธิ์ ถูกต้อง ไม่เป็นเงินทองที่ได้มาโดยการประกอบอาชีพต้องห้าม ดังนี้"

                          "๑. ค้าขายมนุษย์"

                          "๒. ค้าขายสัตว์มีชีวิต"

                          "๓. ค้าขายอาวุธ เครื่องมือฆ่าประหัตประหาร"

                          "๔. ค้าขายยาพิษ"

                          "๕. ค้าขายยาเสพติด ของมึนเมาอันทำลายสติและชีวิต"

                          "มิจฉาวณิชชา" "การค้าขาย ๕ อย่างนี้ พระพุทธองค์ทรงบัญญัติมิให้อุบาสก อุบาสิกา กระทำโดยเด็ดขาด"

                          จากบทความอ้างอิงตอนหนึ่งของหนังสือธรรมแจกทาน พระพุทธโสธร มงคลชีวิต ๙ ประการ วิธีแก้กรรม-สะเดาะเคราะห์ ผมขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่น้อมนำและยังประโยชน์ในบทธรรมเหล่านี้เพื่อเป็นผลบุญกุศลแด่ทุก ๆ ท่านรวมถึงผมด้วยครับ
                                                   "สีเป็นมงคลประจำวันเกิด"

                              "สำหรับนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เข่น การเลือกเสื้อผ้า,

                              เครื่องประดับ ตามโหราศาสตร์ ( มหาภูตะ มอญโบราณ )"

"ความหมายของสี:  สำหรับวันอาทิตย์"

           "ความสำเร็จ:  สีม่วง, ส้ม, เหลือง"

           "โชคลาภ:  สีขาว"

           "ทะเลาะ, มีปากเสียง:  สีเขียว"

           "เจ็บป่วย:  สีดำ, น้ำเงิน"

           "อำนาจ:  สีครีม, เทา"

           "มรณะ:  สีชมพู"

           "บริวาร, การขอความช่วยเหลือ:  สีแดง"

"ความหมายของสี:  สำหรับวันจันทร์"

           "ความสำเร็จ:  สีขาว, ครีม, เทา"

           "โชคลาภ:  สีชมพู"

           "ทะเลาะ, มีปากเสียง:  สีม่วง"

           "เจ็บป่วย:  สีดำ, น้ำเงิน"

           "อำนาจ:  สีเขียว"

           "มรณะ:  สีแดง"

           "บริวาร, การขอความช่วยเหลือ:  สีเหลือง, ส้ม"

"ความหมายของสี:  สำหรับวันอังคาร"

           "ความสำเร็จ:  สีดำ, น้ำเงิน"

           "โชคลาภ:  สีเขียว"

           "ทะเลาะ, มีปากเสียง:  สีครีม, เทา"

           "เจ็บป่วย:  สีขาว"

           "อำนาจ:  สีแดง"

           "มรณะ:  สีม่วง, ส้ม, เหลือง"

           "บริวาร, การขอความช่วยเหลือ:  สีชมพู"

"ความหมายของสี:  สำหรับวันพุธ"

           "ความสำเร็จ:  สีแดง"

           "โชคลาภ:  สีม่วง, ส้ม, เหลือง"

           "ทะเลาะ, มีปากเสียง:  สีดำ, น้ำเงิน"

           "เจ็บป่วย:  สีชมพู"

           "อำนาจ:  สีขาว"

           "มรณะ:  สีครีม, เทา"

           "บริวาร, การขอความช่วยเหลือ:  สีเขียว"

"ความหมายของสี:  สำหรับวันพฤหัสบดี"

            "ความสำเร็จ:  สีขาว"

            "โชคลาภ:  สีครีม, เทา"

            "ทะเลาะ, มีปากเสียง:  สีแดง"

            "เจ็บป่วย:  สีเขียว"

            "อำนาจ:  สีชมพู"

            "มรณะ:  สีดำ, น้ำเงิน"

            "บริวาร, การขอความช่วยเหลือ:  สีม่วง, ส้ม, เหลือง"

"ความหมายของสี:  สำหรับวันศุกร์"

            "ความสำเร็จ:  สีชมพู"

            "โชคลาภ:  สีดำ, น้ำเงิน"

             "ทะเลาะ, มีปากเสียง:  สีขาว"

             "เจ็บป่วย:  สีม่วง, ส้ม, เหลือง"

             "อำนาจ:  สีเขียว"

             "มรณะ:  สีแดง"

             "บริวาร, การขอความช่วยเหลือ:  สีครีม, เทา"

"ความหมายของสี:  สำหรับวันเสาร์"

             "ความสำเร็จ:  สีเขียว"

             "โชคลาภ:  สีแดง"

             "ทะเลาะ, มีปากเสียง:  สีชมพู"

             "เจ็บป่วย:  สีครีม, เทา"

             "อำนาจ:  สีม่วง, ส้ม, เหลือง"

             "มรณะ:  สีขาว"

             "บริวาร, การขอความช่วยเหลือ:  สีดำ, น้ำเงิน"

             "หมายเหตุ:  วิธีการใช้ นำไปติดไว้ที่ตู้เสื้อผ้า เป็นสีสากล ที่สามารถใช้ได้กับทุกเพศ ทุกวัย และไม่คำนึงถึงดวงส่วนบุคคล ทุกคนสามารถใช้สูตรนี้ได้ในทุกวัน"

             จากบทความตอนหนึ่งของหนังสือธรรมแจกทาน พระพุทธโสธร มงคลชีวิต ๙ ประการ วิธีแก้กรรม-สะเดาะเคราะห์ ผมหวังว่าจะเป็นสิริมงคลแด่ทุก ๆ ท่านนะครับ


                                                                " เสาวันเสาร์ "

                                                                      1 | 7

                                                                      7 | 6

                                                                      6 | 5

                                                                      _____

                                                                       5 | 4

                                                                       4 | 3

                                                                       3 | 2

                                                                       2 | 1


              " เปิดดวง "  " คนเกิดวันเสาร์ "

              " ดาวเสาร์ "

              " สัญลักษณ์แทนดาวเสาร์ในทางโหราศาสตร์คือเลข 7 เป็นประธานแห่งดาวประเภท บาปเคราะห์ ตำนานกล่าวไว้ว่ามหาเทพศิวะทรงสร้างด้วยเสือ 10 ตัว ห่อด้วยผ้าอมฤตสีม่วงดำ เป็นเทวดาผู้รักษาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ( หรดี ) เป็นธาตุไฟ ( สุมขอน ) มีกำลัง 10 ในทางโหราศาสตร์พม่านั้นดาวเสาร์ถูกนำมาเป็นตัวแทนของผู้ใหญ่ที่พึ่งพิง และให้การอุปถัมภ์ หลังคา ฉัตร ยอดสูงสุด หากดูในเสามหาพุทธะ ( พฤกษาชะตาดาวเสาร์ ) จะอยู่ตำแหน่งธงชัย หมายถึง กิ่งก้านสาขาของต้นไม้ที่แผ่ออกไปให้คนและสัตว์ได้เข้ามาอาศัยร่มเงา "

               " เทพบัญญัติสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ "

               " ตกธาตุไฟ มักมีนิสัยใจร้อน กล้าหาญ มีมิตรสหายมาก หาเงินคล่อง เมื่อเด็กมักต้องพลัดพรากจากพ่อแม่ไปอยู่ต่างถิ่น ภายหลังจะกลับคืนถิ่นเดิม หากเป็นชายจะได้บวช หากเป็นหญิงสามีจะรักใคร่ดี เมื่ออายุ 25 จะพบคู่ครองที่ดี แต่จะสมปรารถนาเมื่ออายุ 31 ปีไปแล้ว ชีวิตโดยทั่วไปจะมีความสุขสบาย มีทรัพย์สินเงินทองเพิ่มพูนขึ้น "

                " อุปนิสัยของผู้ที่เกิดวันเสาร์ "

                " ธาตุไฟสุมขอนมักเป็นคนใจร้อน โมโหง่าย ชอบใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล เป็นคนมีอุดมคติ มีทิฐิไม่ง้อใคร หยิ่งในศักดิ์ศรี มักจะคิดมาก เจ้าทุกข์ และหวาดระแวง ชอบตีตนไปก่อนไข้ หรือเรียกอีกอย่างว่าใจเสาะ ติดจะขี้งก โดยเฉพาะเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ชอบความเป็นใหญ่เหนือผู้อื่น และติดจะขี้โม้อยู่สักหน่อย มีฝีปากกล้าห้าวหาญ โผงผาง บางครั้งร้ายบ้าบิ่นแบบขวานผ่าซาก คำพูดแบบมะนาวไม่มีน้ำ จะไม่เอาเปรียบใคร และไม่ยอมให้ใครเอาเปรียบ กล้าได้กล้าเสีย ทำอะไรมักไม่ยั่งยืน เหมาะกับงานราชการหรืองานที่สุขสบาย เพราะไม่ชอบงานหนัก ชอบเสี่ยงโชค มีสติปัญญาพอใช้ "

                " อาชีพของผู้ที่เกิดวันเสาร์ "

                " ดาวอาชีพของผู้ที่เกิดวันเสาร์ คือดาวจันทร์ ( 2 ) หากรับราชการควรจะเป็นแพทย์ พยาบาล ทหารเรือ ช่างสถาปัตยกรรม นักบิน วิศวกรด้านโยธา ก่อสร้าง อาชีพที่เกี่ยวกับการติดต่อบุคคลภายนอก นักประชาสัมพันธ์ ค้าขายอาภรณ์แพรพรรณ เครื่องบำรุงผิวพรรณ การเดินเรือ การประมง การค้าทางน้ำพาณิชย์นาวี นายหน้าตัวแทนการค้า นักธนาคาร ผู้เชี่ยวชาญการเงิน การแลกเปลี่ยนเงินตรา รับแลกเปลี่ยนของเก่า การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ หากมุ่งในทางบรรพชิต จะอุดมด้วยลาภสักการะ ฯ เป็นนักบวชที่มีความรู้ทางไสยศาสตร์ และอาชีพเกษตรกร "

                " การเงินของผู้ที่เกิดวันเสาร์ "

                " ดาวจันทร์ ( 2 ) ของผู้ที่เกิดวันเสาร์ตกตำแหน่งตีนเสา ( ราก ) ประการแรก พึงระลึกว่าการเงินไม่ดีแน่ ที่ว่าไม่ดีนั้นเพราะเลข 2 อยู่ตีนเสาหรือฐานนี้เรียกว่า " มรณะ " จะมีปัญหายุ่งยากทางการเงิน จึงต้องระวังอย่าประมาท เชื่อมั่นหรือเล็งผลเลิศเกินไป ยิ่งทุ่มอาจจะยิ่งหมดก็ได้ จงจำไว้ตำแหน่ง " หนี้สิน " จะเป็นของท่านอย่างง่ายดาย แต่คนเกิดวันเสาร์มักหาเงินได้คล่อง และได้คู่ที่อุปถัมภ์ด้านการเงินที่ดี ช่วงที่การเงินที่ดีคือช่วงอายุ 15 - 29 ปี และช่วงอายุ 35 - 45 ปี หลังอายุ 45 ปี แล้วจะมีทรัพย์สินเพิ่มพูนขึ้น สุดท้ายจะร่ำรวยได้ "

                " สุขภาพผู้ที่เกิดวันเสาร์ "

                " ดาวอายุของผู้ที่เกิดวันเสาร์เป็นดาวพฤหัส ( 5 ) จะเกี่ยวกับกระเพาะลำไส้ โรคประสาทมึนชา โรคลมจุกเสียดแน่น โรคลมเบื้องสูง โรคหัวใจ โรคปวดศีรษะ ไมเกรน ไขมันในเส้นเลือด ความดันโลหิต ได้รับอันตรายจากการพลัดตก หรือของมีคม กระดูกโครงสร้างร่างกาย เลือดลมกระแสโลหิตหมุนเวียนไม่ปกติ เพศหญิงมักมีประจำเดือนผิดปกติ ปวดท้องบ่อย ๆ ช่วงที่จะเจ็บป่วยหนักคือช่วงอายุ 10 ปี 29 ปี 38 ปี 41 ปี และ 62 ปี "

                " ความรักของผู้ที่เกิดวันเสาร์ "

                " ดาวศุกร์และเสาร์ อยู่ตำแหน่งเบียด เป็นคู่อกหักรักคุด คนเกิดวันเสาร์โดยเฉพาะช่วงเช้าจะอาภัพรักอกหักรักคุดมาก่อน ชีวิตสมรสตอนต้นมักจะไม่ราบรื่น เพศหญิงต้องอดทนในชีวิตรัก บางครั้งจำต้องแบกภาระของครอบครัว จะหวังพึ่งพาความรักมิได้ เมื่ออายุ 31 เป็นต้นมาจะถึงเวลาได้คู่ที่ดี และมักจะอายุมากกว่าและเจ้าระเบียบเรียบร้อย คนเกิดวันเสาร์จะมีความหึงหวงระคนอาฆาต ยอมไม่ได้กับการนอกใจ ส่วนใหญ่มักตัดสินใจเลือกคู่ครองด้วยหวังจะพึ่งพามากกว่าความรัก แม้อาจต้องผิดหวังในความรัก และได้คู่ที่แตกต่างกับตนเองมาก "

                " หลักการทำบุญเสริมชะตาของผู้ที่เกิดวันเสาร์ "

                " ดาวประจำวันเกิดคือดาวเสาร์ ( 7 ) สถิตตำแหน่งเบียด อันนี้ส่งผลด้านอารมณ์ และจิตใจที่อ่อนแอ เป็นทุกข์ ให้แก้ด้วยการสวดมนต์ทำสมาธิ สุขภาพ มักเจ็บป่วยทางลำไส้ จึงควรละเว้นไม่กินเนื้อวัว ของที่ย่อยยาก และกินผักมาก ๆ จะแก้โรคทางลำไส้ได้ดี หากต้องการให้การเงินราบรื่นมีโชคลาภบ่อย ๆ ให้หมั่นใส่บาตรด้วยอาหารที่มีรสชาติออกหวาน หรือมีลักษณะเป็นเส้น เช่น ผัดหมี่ก๋วยเตี๋ยว ที่บ้านให้ตั้งบูชาพระแก้วมรกตหันไปทางทิศเหนือ ( ทิศราชา ) และสวดมนต์บูชาเป็นประจำจะประสบความสำเร็จอย่างดี ดางอังคารเป็นมนตรีแต่ตกตำแหน่งทุกขัง มักจะมีบริวารเป็นศัตรู จึงไม่ควรกินเลือดของสัตว์ต่าง ๆ โดยเฉพาะเลือดไก่ เพราะนอกจากจะไม่ดีแล้วจะยังทำให้เจ็บป่วยบ่อยอีกด้วย หมั่นสร้างหลังคาโบสถ์วิหาร ถนน สะพาน ศาลาพักร้อน หรือห้องน้ำ เพื่อให้มีที่อยู่อาศัยที่ดี "

              " แล้วมาพบกับเปิดดวงคนเกิดวันพุธ ตอนต่อไปครับ "

              ผมขออนุญาตนำบทความ " เปิดดวง " จากคุณแม้นเมือง ( รุ่งนภาพยากรณ์ ) ในนิตยสาร โหรา มหาเวทย์ ประจำเดือนสิงหาคม 2554 หน้า 54 - 55 มาเพื่อเป็นวิทยาทาน ทั้งนี้ผมหวังว่าบทความดังกล่าวนี้จะยังประโยชน์ให้แด่ทุก ๆ ท่าน รวมทั้งกระผมด้วยครับ สวัสดีครับ

                                                              

                                                            " เสาวันพุธ "


                                                                 6 | 4

                                                                 5 | 3

                                                                 4 | 2

                                                                 _____

                                                                 3 | 1

                                                                 2 | 7

                                                                 1 | 6

                                                                 7 | 5


                 " ฉบับนี้เราจะมาเปิดดวงคนวันพุธกัน เราจะวิเคราะห์ด้วยโหราศาสตร์พม่า ตั้งเสามหาพุทธะออกมาได้ดังนี้ "

                  " ดาวพุธ "

                  " สัญลักษณ์แทนดาวพุธในทางโหราศาสตร์คือเลข 4 ดาวพุธจัดอยู่ในกลุ่มของดาวประเภทศุภเคราะห์ ตำนานกล่าวไว้ว่า มหาเทพศิวะทรงสร้างด้วย คชสาร ( ช้าง ) 17 เชือก ห่อด้วยผ้าอมฤตสีเขียวมรกต เป็นเทวดาผู้รักษาทางทิศใต้ ( ทักษิณ ) เป็นธาตุน้ำ ( มหาสมุทร ) มีกำลัง 17 ในทางโหราศาสตร์พม่านั้น ดาวพุธจะเป็นตัวแทนของปาก การพูดและการติดต่อสื่อสารทุกรูปแบบ คำพูดของคนจะดีจะร้ายขึ้นอยู่กับดาวดวงนี้ หากดาวพุธในดวงชะตาได้ตำแหน่งดี คน ๆ นั้นจะมีพรสวรรค์และโชคในการพูด พูดแล้วเป็นเงินเป็นทอง แม้โกหกก็ยังมีคนเชื่อ แต่หากดาวพุธในดวงชะตาของใครตกตำแหน่งเสีย ( ไม่ดี ) จะตรงกันข้ามทีเดียว คือพูดกะล่อน พูดมาก พูดมะนาวไม่มีน้ำ หรือพูดไม่เป็น ดาวพุธยังเป็นตัวแทนในการอ่านไหวพริบปฏิภาณของคน ใครที่มีดาวพุธดีในดวงชะตา จะมีปฏิภาณไหวพริบดี "

                  " เทพบัญญัติสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธ "

                  " ผู้ใดเกิดวันพุธ เกณฑ์ชะตา เป็นผู้มีสติปัญญาดี ขยันขันแข็ง เจรจาพาทีเก่งกล้า หาทรัพย์สินเงินทองได้มาก แต่มักเก็บเงินทองไว้ไม่อยู่ มักมีเหตุให้ต้องใช้จ่าย หรือมักมีปัญหาเดือดร้อนเป็นเหตุให้ต้องเสียเงินทองอยู่เสมอ ทำคุณใครไม่ขึ้น การดำเนินชีวิตมักลุ่ม ๆ ดอน ๆ แต่จะได้ดีมีความสุขสบายเมื่อวัยกลางคนไปแล้ว "

                   " ตามภูมิทักษาและเสาวันเกิด มีดาวพุธเป็นบริวารได้ตำแหน่งราชา มักได้ลาภผลจากคู่ครอง และคนใกล้ชิด มีดาวเสาร์เป็นดาวอายุอยู่ตำแหน่งมรณะ มักมีปัญหาสุขภาพ เจ็บป่วยแบบเรื้อรัง มีดาวพฤหัสเป็นเดชอยู่ตำแหน่งอธิบดี จะมีสติปัญญาดี หากอยู่ในสมณเพศจะสำเร็จมีชื่อเสียง มีดาวราหูเป็นศรีอยู่ตำแหน่งราชามักมีปัญหาเรื่องวิวาท ขัดแย้ง มีคดีความบ่อย ๆ มีดาวศุกร์เป็นมูละ อยู่ตำแหน่งธงชัย มักมีที่อยู่อาศัยงดงามใหญ่โต มีดาวอาทิตย์เป็นอุตสาหะอยู่ตำแหน่งทุกขัง มักมีศัตรูในเรื่องงานคอยสร้างอุปสรรคอยู่เสมอ มีดาวจันทร์เป็นมนตรีอยู่ตำแหน่งปูติ มักเก็บเงินไม่อยู่และใช้เงินเก่ง มีดาวอังคารเป็นกาลกิณีอยู่ตำแหน่งขุมทรัพย์ มักเดือดร้อนทุกข์ยากเพราะเพื่อนฝูงมิตรสหายอยู่เสมอ และเสี่ยงต่ออุบัติเหตุบ่อย ๆ "

                   " อุปนิสัยของผู้ที่เกิดวันพุธ "

                   " จะดูนิสัยของคนวันพุธให้นึกถึงช้าง ช้างจะมีความอ่อนโยน มีเสน่ห์ น่ารัก เป็นคนดีมีจิตใจเมตตา กล้าได้กล้าเสีย มีใจนักเลงและกล้าหาญ มักจะเป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไป รักญาติพี่น้องของตัวเอง แต่จะต้องระวังเพราะจิตใจโลเล เปลี่ยนใจง่าย มักใจอ่อนเชื่อคนง่าย และหูเบาเพราะมองโลกในแง่ดีเกินไป หากดาวพุธในดวงไม่ดีจะเป็นคนกะล่อน "

                   " อาชีพของผู้ที่เกิดวันพุธ "

                   " ผู้ที่เกิดวันพุธเหมาะกับ อาชีพครู นักพูด นักขาย นักบัญชี อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ การไปรษณีย์ สิ่งพิมพ์ โฆษณา ทันตแพทย์ นายหน้า ออกเงินกู้ นักร้อง นักประพันธ์ นักเขียน ตัวแทนจำหน่ายสินค้า "

                   " การเงินของผู้ที่เกิดวันพุธ "

                   " ดาวจันทร์ ( 2 ) ของผู้ที่เกิดวันพุธตกตำแหน่งปูติ ( เหน็บเล็ก-ใบ ) พยากรณ์ว่า จุดนี้ให้หมายถึงการเงินที่หมุนเวียน รวยไม่ทนจนไม่นาน เป็นรายจ่ายซึ่งจำต้องจ่ายไป แต่เมื่อตามไปดูดาวจันทร์ขึ้นไปอยู่ตำแหน่งราชาคู่ธาตุน้ำและธาตุดินที่ส่งเสริมกันได้ดี ถือว่ามีการเงินที่มั่นคง มีรายได้สม่ำเสมอ แต่มักจะเก็บไม่ค่อยอยู่ จำต้องแปรสภาพเงินเป็นทรัพย์สินเช่นดาวศุกร์ คือ ยานพาหนะเช่นรถ-เรือ เครื่องความงาม เช่น เพชร-ทอง เป็นต้น ผู้ที่เกิดวันพุธ ดาวพฤหัส ( ดาวแห่งความสุข ) จะเข้าเสวยดวงชะตาในช่วงอายุ 27-46 ปี ช่วงอายุนี้จะรุ่งเรือง ร่ำรวย ดาวศุกร์ ( ดาวแห่งความสบาย ) จะเข้าเสวยดวงชะตาช่วง 58-79 ปี ช่วงนี้จะสุขสบายดี "

                   " โรคภัยไข้เจ็บและสุขภาพผู้ที่เกิดวันพุธ "

                   " ช่วงอายุ 1-17 ปี พระพุธเสวยอายุ ให้ระวังโรคเกี่ยวกับผิวหนัง ภูมิแพ้ ปากและฟัน

                      ช่วงอายุ 18-28 ปี พระเสาร์เสวยอายุ ให้ระวังโรคเกี่ยวกับกระดูก เส้นเอ็น หัวเข่า หัวไหล่ โรคที่มากับความเครียด

                      ช่วงอายุ 29-47 ปี พระพฤหัสเสวยอายุ ให้ระวังเกี่ยวกับระบบประสาท ระบบหัวใจ กระเพาะ และระบบเลือด

                       ช่วงอายุ 48-60 ปี พระราหูเสวยอายุ ให้ระวังเกี่ยวกับโรคความดันโลหิต เลือดลมไม่ปกติ กระดูกและฟัน โรคเรื้อรัง

                        หลังอายุ 60 ไปแล้ว พระศุกร์เสวยอายุ ให้ระวังเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะหลอดลม "

                      " ความรักของผู้ที่เกิดวันพุธ "

                      " ดาวพุธคู่ดาวศุกร์สถิตตำแหน่งธงชัยได้คู่ธาตุน้ำ ความรักของคนวันพุธถือว่าราบรื่นดี ส่วนใหญ่มักจะมีคู่ได้แต่งงาน แม้จะมีปัญหาหนัก ๆ ในบางปี แต่ก็สามารถกลับมาคืนดีกันได้ไม่ยาก และมักจะได้คู่ที่มีอายุห่างกันไม่มากนัก และคู่ครองมักจะอุปถัมภ์ด้านการเงินดี หากเป็นคู่ที่เกิดวันอาทิตย์จะเหมาะสมกันมาก เพราะต่างคนต่างมีสติปัญญาและมีวาทศิลป์พอกัน จึงมักจะช่วยเหลือและให้คำปรึกษาซึ่งกันและกันได้ จะเจริญทั้งธุรกิจการงานและทรัพย์สินเงินทอง นับเป็นคู่ที่เหมาะสมกันดั่งกับกิ่งทองใบหยกทีเดียว "

                      " หลักการทำบุญเสริมชะตาของผู้ที่เกิดวันพุธ "

                      " ดาวประจำวันเกิดคือดาวพุธ ( 4 ) สถิตตำแหน่งราชา ดาวพุธที่อยู่ราชานี้ต้องทำตัวให้ดีตามดาว คือ ต้องพูดดี พูดหวานไพเราะ จึงจะส่งเสริมให้ดวงชะตาดีตามไปด้วย ให้นำสิ่งของประจำวันเกิดคือ ส้ม มะนาว อินทผลัม จำนวน 4 ผล ถวายพระที่บ้านเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ดวงชะตา รวมถึงการทานส้ม หรือน้ำมะนาวเป็นประจำ จะช่วยให้สุขภาพแข็งแรงขึ้น ห้ามกินเครื่องในหมู หนังหมู เนื้อหมู เพราะเป็นสัตว์ประจำดาววันเกิด หากกินหมูจะทำให้ดาวพุธเสื่อม พูดแล้วไม่มีใครเชื่อฟัง ดาวอาทิตย์ที่หมายถึงหน้าที่การงานตกตำแหน่งทุกขัง จึงควรใส่บาตรด้วยน้ำมะพร้าวอ่อนและไข่ต้มเป็นประจำ พร้อมทั้งทำบุญด้วยแว่นตา ไฟฉาย และหมั่นสร้างพระปิดทอง จะช่วยให้การงานราบรื่น ดาวจันทร์ที่หมายถึงการเงินอยู่ในตำแหน่งที่ไม่มั่นคง ควรจะยิ้มให้บ่อย ๆ ทำใจให้สดชื่น ทำอารมณ์ให้มีความสุข และหมั่นบริจาคน้ำเป็นทาน ทำบุญกับคนตาบอด บูชาขอพรกับเจ้าแม่กวนอิม การเงินก็จะเก็บอยู่มากขึ้น ดาวอายุ ( เสาร์ ) อยู่ตำแหน่งมรณะ ต้องเลิกกินเนื้อวัวโดยเด็ดขาด บุญนั้นจะช่วยให้มีอายุยืนยาว ดาวศุกร์อยู่ตำแหน่งธงชัย ต้องหัดแต่งตัวให้ดูดี สง่างาม หากเป็นหญิง ต้องไว้ผมให้ยาวและดูแลให้งามสลวย จะส่งเสริมชะตาดีนักแล ฯ "

                       ผมขออนุญาตนำบทความ " เปิดดวง " จากคุณแม้นเมือง ( รุ่งนภาพยากรณ์ ) ในนิตยสาร โหรา มหาเวทย์ ประจำเดือนกันยายน 2554 หน้า 54 - 55 มาเพื่อเป็นวิทยาทาน ทั้งนี้ผมหวังว่าบทความดังกล่าวนี้จะยังประโยชน์ให้แด่ทุก ๆ ท่าน รวมทั้งกระผมด้วยครับ สวัสดีครับ

                       " เปิดดวง คนเกิดวันพฤหัส "

                                                                  " เสาวันพฤหัส "

                                                                         3 | 2

                                                                         2 | 1

                                                                         1 | 7

                                                                         _____

                                                                          7 | 6

                                                                          6 | 5

                                                                          5 | 4

                                                                          4 | 3


                        " ดาวพฤหัส "

                        " สัญลักษณ์แทนดาวพฤหัสบดีทางโหราศาสตร์คือ เลข 5 ดาวพฤหัสถูกยกให้เป็นประธานของกลุ่มดาวประเภทศุภเคราะห์ ตำนานกล่าวไว้ว่า มหาเทพศิวะทรงสร้างด้วยฤๅษี 19 ตน เป็นเทพยดาทรงอาภรณ์สีหมากสุก สถิตรักษาทางทิศตะวันตก ( ประจิม ) เป็นธาตุดินแข็ง ในทางโหราศาสตร์พม่านั้น ดาวพฤหัสเป็นตัวแทนของความสำเร็จ สติปัญญา และคุณธรรมความดี หากดาวพฤหัสในดวงชะตาของผู้ใดได้ตำแหน่งดี ผู้นั้นจะมีสติปัญญาดี มีคุณธรรมและความประพฤติดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต และจะพบกับความสุขสบายเมื่อเข้าสู่วัยที่ดาวพฤหัสนั้นเสวยอายุ หากดาวพฤหัสในดวงชะตาของผู้ใดตกตำแหน่งเสีย ก็จะตรงกันข้าม คือจะมีสติปัญญาไม่ดี หรือมีความฉลาดแกมโกง มีเล่ห์เหลี่ยมมาก ชีวิตมักขึ้น ๆ ลง ๆ ไม่ราบรื่น "

                         " เทพบัญญัติสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัส "

                         " ผู้ใดเกิดวันพฤหัส เกณฑ์ชะตาเป็นผู้มีสติปัญญาดีเฉลียวฉลาด และมีความรอบรู้หลายด้าน มักสนใจในการศึกษาเล่าเรียนหาความรู้ต่าง ๆ รู้จักใช้คำพูดที่ดีมีหลักการ มักชอบสอนผู้อื่น ชอบความยุติธรรมและคบหากับสมณเพศ สตรีเพศ และผู้ใหญ่จะให้ลาภผลเป็นอย่างดี ชีวิตโดยส่วนใหญ่มักพบแต่ความสุขสบายตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา "

                         " ตามภูมิทักษาและเสาวันเกิด "

                         " มีดาวพฤหัสเป็นดาวบริวารได้ตำแหน่งภังคะ มักมีคู่ครองและบริวารที่ดี มีข้าวของเครื่องใช้มากมาย สุขสบายดีทุกประการ แต่มักไม่ค่อยสงบสุขในบ้าน เช่น คนในบ้านมักเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อย เป็นต้น "

                          " มีดาวราหูเป็นดาวอายุอยู่ตำแหน่งมรณะ มักมีปัญหาสุขภาพจากโรคกรรมพันธุ์ โรคกระเพาะและลำไส้ รวมถึงโรคกระดูกและฟัน และเจ็บป่วยอยู่เนือง ๆ "

                          " มีดาวศุกร์เป็นดาวเดชอยู่ตำแหน่งปูติ มีผลทำให้ผู้ที่เกิดวันพฤหัสมีบุคลิกที่น่าเกรงขาม แม้อาจมิใช่ผู้ที่มียศถาบรรดาศักดิ์ก็ตาม "

                          " มีพระอาทิตย์เป็นดาวศรีอยู่ตำแหน่งราชา มักมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดี หรือมีความรู้ความสามารถดี มีทรัพย์สินเงินทองมากมาย แต่เสียดายมักจะเสียหายไปบางส่วน "

                          " มีพระจันทร์เป็นดาวมูละอยู่ตำแหน่งอธิบดี มีผลทำให้ผู้ที่เกิดวันพฤหัสมีรูปร่างหน้าตาที่งดงาม ผิวพรรณผ่องใส และมีจิตใจอ่อนโยน เป็นที่ชื่นชมแก่บุคคลทั่วไป และมักมีที่อยู่อาศัยใกล้น้ำ ใกล้ถนน หรือสถานที่เจริญที่วุ่นวาย มีคนไปมาหาสู่มาก "

                           " มีดาวอังคารเป็นดาวอุตสาหะ อยู่ตำแหน่งธงชัย มักมีความชำนาญ ด้านงานช่างงานฝีมือ จะทำงานสิ่งใดมักละเอียดรอบคอบ และเฉลียวฉลาดเสมอ และมักซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา และมีความอดทนสูง "

                           " มีดาวพุธเป็นดาวมนตรีอยู่ตำแหน่งมรณะ มักจะเป็นนักพูดนักสอนที่ดี และจะมีผู้อื่นคอยทำงานแทนให้โดยมิต้องเหนื่อยยากแต่อย่างใด "

                           " มีดาวเสาร์เป็นดาวกาลกิณีอยู่ตำแหน่งขุมทรัพย์ มักมีปัญหาเรื่องญาติพี่น้อง เดือดร้อนทุกข์ยากเพราะญาติพี่น้อง และเสี่ยงโรคร้ายแรงเรื้อรัง "

                            " อุปนิสัยของผู้ที่เกิดวันพฤหัส "

                            " จะดูนิสัยของคนวันพฤหัสให้นึกถึงฤๅษี หรือพระ จะมีความสุภาพเรียบร้อย สุขุมรอบคอบ เป็นคนเจ้าระเบียบ ละเอียดถี่ถ้วน ใจเย็น เวลาปกติมักพูดน้อยแต่ก็มีอารมณ์ขันอยู่เสมอ จิตใจดีมีเมตตา รักความยุติธรรม ทำอะไรมักไม่หวังผลตอบแทน เข้ากับคนได้ง่าย พูดจาดีมีหลักการและเหตุผล มักเป็นที่พอใจแก่คนทั้งหลาย แต่บางครั้งชอบดื้อรั้น อวดดีไม่เชื่อฟังใคร "

                             " อาชีพของผู้ที่เกิดวันพฤหัส "

                             " ผู้ที่เกิดวันพฤหัสเหมาะกับ อาชีพครู อาจารย์ นักพูด นักกฎหมาย แพทย์ นักบวช นักโหราศาสตร์ และนักวิทยาศาสตร์ หรือนักวิจัย รับราชการ หรือเป็นที่ปรึกษา "

                              " การเงินของผู้ที่เกิดวันพฤหัส "

                              " พระจันทร์ ( 2 ) ของผู้ที่เกิดวันพฤหัสตกตำแหน่งอธิบดี พยากรณ์ว่า จุดนี้ให้หมายถึงการเงินที่หมุนเวียนอย่างสม่ำเสมอแต่เป็นจำนวนไม่มาก แต่เมื่อตามไปดูพระจันทร์ขึ้นไปอยู่ตำแหน่งธงชัยได้คู่กับดาวอังคาร ที่ส่งเสริมกันได้ดี ถือว่ามีการเงินที่มั่นคง มีรายได้สม่ำเสมอ มักมาจากน้ำพักน้ำแรง แต่ยังมีจุดที่อุปถัมภ์อยู่คือคู่ครอง จันทร์คู่อังคารธงชัย จะได้คู่ครองที่ดี ดูแลทั้งความสุขในครอบครัว และมีการเงินที่ดี แม้ตนเองจะขาดรายได้ก็จะมีรายได้จากคู่ครองมาสนับสนุน แต่มักมีเหตุให้เงินทองทรัพย์สินเสียหาย จำต้องเก็บไว้ในรูปอื่นด้วย ที่ดีที่สุดคือ ทอง และระบบเงินฝากที่ประจำ ห้ามลงทุนเก็บเงินโดยการซื้อที่ดินเพราะเสาร์เป็นกาลกิณีจะขาดทุน คนเกิดวันพฤหัสต้องระวังช่วงอายุ 30 - 32 ปี และ 49 - 50 ปี จะสูญเสียทรัพย์สิน และตั้งแต่อายุ 52 ปีเป็นต้นไปจะสุขสบายดี "

                               " โรคภัยไข้เจ็บและสุขภาพผู้ที่เกิดวันพฤหัส "

                               " ช่วงอายุ 1-19 ปี พระพฤหัสเสวยอายุ ให้ระวังโรคเกี่ยวกับโรคกระเพาะ ไมเกรน

                                  ช่วงอายุ 20-32 ปี พระราหูเสวยอายุ ให้ระวังโรคไข้ติดเชื้อ เช่น ไข้เลือดออก มาลาเรีย ไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น

                                  ช่วงอายุ 33-54 ปี พระศุกร์เสวยอายุ ให้ระวังโรคภูมิแพ้ โรคเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์

                                   ช่วงอายุ 55-60 ปี พระอาทิตย์เสวยอายุ ให้ระวังโรคสายตา ไขมัน ความดันโลหิต โรคลำไส้

                                   ช่วงอายุ 61-76 ปี พระจันทร์เสวยอายุ ให้ระวังโรคเนื้องอก ต่อมต่าง ๆ เบาหวาน ความดัน

                                   ช่วงอายุ 77-84 ปี พระอังคารเสวยอายุ ให้ระวังโรคในช่องปาก โรคตับ โรคไต และสายตา "

                                  " ความรักของผู้ที่เกิดวันพฤหัส "

                                  " ดาวพฤหัสคู่ดาวศุกร์สถิตตำแหน่งปูติ ความรักของคนวันพฤหัส มักไม่สมหวังดังใจนึก มักอกหักอยู่เสมอ หากจะเลือกคู่ต้องเลือกคนที่มีอายุแตกต่างกันมาก ๆ และต้องรอให้อายุล่วง 32 ไปแล้วจึงจะหาคู่ที่ดีได้ คนเกิดวันพฤหัสมักได้คู่ครองหน้าตาดี มีความขยันและหาเงินได้เก่ง หากเป็นชายจะเป็นดวงนารีอุปถัมภ์ หากเป็นหญิงจะได้คู่ที่มีอายุสูงกว่าเป็นรอบ อยู่ด้วยกันมักจะอุปถัมภ์ด้านการเงินดี หากได้คู่ที่เกิดวันพุธจะเหมาะสมกันมากเพราะต่างคนต่างมีสติปัญญาพอกัน จึงมักจะช่วยเหลือและให้คำปรึกษาซึ่งกันและกันได้ จะเจริญทั้งธุรกิจการงานและทรัพย์สินเงินทอง นับเป็นคู่ที่เหมาะสมกัน และสามารถอยู่ครองคู่กันได้ตลอดชีวิต "

                                  " หลักการทำบุญเสริมชะตาของผู้ที่เกิดวันพฤหัส "

                                  " ดาวประจำวันเกิดคือดาวพฤหัส ( 5 ) สถิตตำแหน่งทุกขัง ดาวพฤหัสที่อยู่ตำแหน่งนี้หมายถึงบ้าน คือต้องทำบ้านให้โล่งสะอาด สวยงาม อย่าให้รก คนในบ้านต้องรักใคร่กลมเกลียว ต้องพูดดีต่อกัน ห้ามด่าทอ ห้ามพูดจาหยาบคายหรือทะเลาะกันภายในบ้าน ครัวต้องหมั่นทำอาหารให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ จึงจะส่งเสริมให้ดวงชะตาดีตามไปด้วย ให้นำสิ่งของประจำวันเกิดคือ ข้าวหอม ( หุงสุก ) เผือกมันต้ม แตงกวา และดอกบัวขาว ถวายพระที่บ้านเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ดวงชะตา รวมถึงการนำอาหารเหล่านี้ไปใส่บาตรก็จะอุดมสมบูรณ์เป็นบุญอย่างยิ่ง คนเกิดวันพฤหัสต้องปฏิบัติตัวดั่งเช่นฤๅษี คืออยู่ในศีลธรรมอันดี หมั่นทำบุญใส่บาตร สวดมนต์ รักษาศีล 5 และทำสมาธิ ในวันเกิดของตนเองเพื่อบูชาเทวดาประจำตัว ห้ามกินเนื้อสัตว์ทุกชนิดในวันเกิดของตนเอง รวมถึงมะเฟือง และผักไม้เลื้อย เช่น ยอดฟักทองตำลึงในวันพฤหัส ถือว่าจะล้างของดีในตัวออกไป หากทำได้เช่นนี้จะรุ่งเรืองอย่างน่าอัศจรรย์แน่ "

                                    ผมขออนุญาตนำบทความ " เปิดดวง " จากคุณแม้นเมือง ( รุ่งนภาพยากรณ์ ) ในนิตยสาร โหรา มหาเวทย์ ประจำเดือนตุลาคม 2554 หน้า 54 - 55 มาเพื่อเป็นวิทยาทาน ทั้งนี้ผมหวังว่าบทความดังกล่าวนี้จะยังประโยชน์ให้แด่ทุก ๆ ท่าน รวมทั้งกระผมด้วยครับ สวัสดีครับ


 Online: 2 Visits: 3,606,456 Today: 150 PageView/Month: 4,697